Đình thôn Viên (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Đình thôn Viên tương truyền có từ thế kỷ 11 thờ hoàng tử nhà Lý là Đông Chinh đại vương tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Chim Phượng 2

Lịch sử Đình thôn Viên

Làng Cổ Nhuế có lịch sử hàng nghìn năm, ban đầu được gọi bằng tên Nôm là Kẻ Noi. Với sự phát triển và đông dân, ngôi làng dần chia tách thành 14 thôn nhỏ như hiện nay. Tuy nhiên, các di tích lịch sử văn hóa tập trung chủ yếu ở 4 thôn cổ: Hoàng, Đống, Trù và Viên. Trong số đó, đình thôn Viên (thuộc phường Cổ Nhuế 2) là nơi thờ thành hoàng Đông Chinh vương, hoàng tử nhà Lý, cùng với phu nhân và công chúa Tả Minh Hiền.

Dinh thon Vien

Công đức của thành hoàng Đông Chinh vương còn được ghi lại trên một đôi câu đối treo ở trong đình và viết bằng chữ Hán như sau:

Cổ Pháp thiệu cơ, Lý lệnh trụ lưỡng triều khai thế
Nhuệ Giang hiển tích, Việt phúc thần lịch đại bảo phong

Tạm dịch là:

Cổ Pháp dựng cơ đồ, đại vương Lý hai triều mở mang
Nhuệ Giang lưu dấu tích, thành hoàng Việt đời đời phong tặng

Canh hoa trang

Kiến trúc Đình thôn Viên

Đình thôn Viên nằm trên một khu đất rộng và hướng về phía bắc. Ngôi đình bao gồm tòa tiền tế và đại đình. Tòa tiền tế có 4 gian với 4 mái, trên mái đặt các tượng rồng chầu. Bộ vì nóc được thiết kế theo kiểu giá chiêng và cốn nách là kiểu kẻ. Kiến trúc của tòa tiền tế không có các trang trí đặc biệt. Trong khi đó, đại đình có quy mô lớn hơn với 5 gian. Bộ vì nóc của đại đình được xây dựng theo kiểu giá chiêng chồng tam thông qua các trụ trốn, còn nách có kiểu cốn mê. Các cấu kiện trong đình thôn Viên đều được chạm khắc hoa văn, đặc biệt là các cốn nách có đề tài tứ linh. Tổng thể, đây là những công trình kiến trúc từ thời Nguyễn.

Trong ngôi đình thôn Viên ngày nay, vẫn còn giữ lại hai bức hoành phi, bốn câu đối, ba đạo sắc phong, một cuốn ngọc phả, ba long ngai, ba bài vị chạm rồng, một quả chuông, một tấm bia được dựng từ thời Minh Mạng thứ 11 (1830), và nhiều đồ tế lễ khác, chủ yếu được tạo tác vào thế kỷ 19.

Canh hoa trang

Các đình khác tại Bắc Từ Liêm