Điều khoản sử dụng dịch vụ trên website Tinnguongviet.com

Để biết được các sửa đổi mới nhất, bạn nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Tinnguongviet.com có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là bạn đã chấp thuận các thay đổi đó.

Xin bạn vui lòng đọc kỹ các quy ước dưới đây trước khi quyết định sử dụng các dịch vụ và nội dung, thông tin mà Tinnguongviet.com cung cấp.

1. Quyền gắn với dịch vụ

Tinnguongviet.com sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các liên kết đến website khác không phải của Tinnguongviet.com. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

Tinnguongviet.com cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v… cho các website này.

Các thông tin, nội dung và dịch vụ mà Tinnguongviet.com cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, với mục đích đem lại cho người sử dụng những thông tin về Tín Ngưỡng – Văn Hóa. Mặc dù đã cố gắng hạn chế những sai sót trong quá trình nhập liệu và đăng tải, các thông tin do Tinnguongviet.com cung cấp không tránh khỏi những khiếm khuyết hay sai sót do lỗi đánh máy, trình bày, hay tính đúng sai của các thông tin.Bởi vậy, Tinnguongviet.com không đảm bảo được tính chính xác của mọi thông tin đăng tải trên website.

Việc người sử dụng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Tinnguongviet.com ngay từ lần đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khiếm khuyết này, cũng như không làm nảy sinh bất cứ trách nhiệm pháp lý nào giữa Tinnguongviet.com với người sử dụng khi xảy ra thiệt hại (nếu có) từ việc vận dụng các nội dung, thông tin mà Tinnguongviet.com cung cấp.

Mọi trường hợp sử dụng lại thông tin, nội dung có được từ website Tinnguongviet.com đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Truyền thông CTC và phải ghi rõ nguồn: “Tinnguongviet.com”.

2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tinnguongviet.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Tinnguongviet.com cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Tinnguongviet.com có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

3. Thỏa thuận bảo mật

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng tốt nhất.