Tôn Giáo

Chân tướng là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Chân tướng là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Chân tướng Chân tướng tức bản tướng (hình tướng gốc), thật tướng (hình tướng thật), bản lai diện mục (mặt mũi xưa

24/11/2023

Đại Thiện Kiến Vương là ai?

Bạn đang muốn biết Đại Thiện Kiến Vương là ai trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Thần tích Đại Thiện Kiến Vương Đại Thiện Kiến Vương là tên một vị vua Ấn độ ở thời quá khứ, tiền thân của đức Thích tôn. Cũng

24/11/2023

Lý Tuân Úc là ai?

Bạn đang muốn biết Lý Tuân Úc là ai trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Thần tích Lý Tuân Úc Lý Tuân Úc (?-1038): tự là Công Võ, ông nội là Lý Sùng Cự, cha là Lý Kế Xương . Ông đỗ Tiến Sĩ,

24/11/2023

Thanh trần đắc đạo là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Thanh trần đắc đạo là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Thanh trần đắc đạo Thanh trần đắc đạo là nương theo âm thanh mà được đạo. Thanh (tiếng nói) là

24/11/2023

Đại Nhật Như Lai là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Đại Nhật Như Lai là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Đại Nhật Như Lai Đại Nhật Như Lai là Đức Phật bản tôn tối thượng của Mật giáo. Cũng gọi

24/11/2023

Ma vương là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Ma vương là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ma vương Ma vương là hiện thân của thần chết, tượng trưng cho kẻ ngăn cản con người muốn Giác ngộ, muốn

24/11/2023

Huyền học là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Huyền học là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Huyền học Huyền học là môn học sâu xa huyền diệu, chỉ chung cho giáo nghĩa của Phật giáo. Nhưng trong lịch

23/11/2023

Vết nhơ là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ vết nhơ là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Vết nhơ Những lời Phật dạy về Vết Nhơ trong Kinh Pháp Cú 1. Không tụng tập là vết nhơ của kinh

23/11/2023

Ngũ giác là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ ngũ giác là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ngũ giác Ngũ giác Chỉ cho Bản giác, Thủy giác, Tương tự giác, Tùy phần giác và Cứu cánh giác. 1. Bản

23/11/2023

Bắc đẩu là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Bắc đẩu là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Bắc đẩu Bắc đẩu nói đủ là Bắc Đẩu Thất Tinh, tức 7 ngôi sao có hình cái muỗng tụ lại ở

23/11/2023

1 2 3 14

Bài nổi bật

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Bạn đã bao giờ thắc mắc về hình ảnh rùa cõng hạc quen thuộc nơi mái chùa cong vút hay…

27/06/2024

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc, ý nghĩa và phong tục từng miền

Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Thiên Trung Tiết hay Địa Lạp Tiết, là một trong…

09/06/2024

Làm thế nào để đánh thức sức mạnh nội tâm để chống lại căng thẳng cuộc sống?

Khi đối mặt với sự phức tạp và áp lực trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy cơn…

05/01/2024