Các bản văn chầu được dùng hát thỉnh vào ngày tiệc hoặc hát khi hầu đồng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Bản văn Chúa Ba Nàng : 2 lời văn thỉnh Ba Nàng Chúa Tiên

Các bản văn Chúa Ba Nàng hay nhất được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Chúa được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Chúa về ngự đồng thường mặc áo chàm thắt đai xanh. Cổ đeo kiềng bạc, đầu cài nhành phong lan trắng. Chúa cũng hay múa

11/08/2022

Bản văn Cậu Bé Cửa Đông : Văn thỉnh Cậu Bé Cửa Đông hay nhất

Bản văn Cậu Bé Cửa Đông hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cậu được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Hầu đồng giá Cậu Bé Cửa Đông Cậu Bé Cửa Đông khi ngự đồng mặc áo vàng, cũng có khi cậu ngự mặc áo

08/08/2022

Bản văn Cô Bé Cửa Suốt : 2Văn thỉnh Cô Bé Cửa Suốt hay nhất

Bản văn Cô Bé Cửa Suốt hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cô Bé Cửa Suốt được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Khái quát chung về Cô Bé Cửa Suốt Cô Bé Cửa Suốt là cháu gái của Hưng Đạo Vương, cùng với

07/08/2022

Bản văn Tứ Vị Vua Bà : Văn thỉnh Tứ vị Thánh nương hay nhất

Bản văn Tứ Vị Vua Bà hay nhất thường được dùng hát thờ Tứ Vị Thánh nương được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Tứ vị Vua Bà là ai ? Tứ Vị Vua Bà là các bà Thánh mẫu được thờ phụng ở khắp vùng duyên hải nước ta,

07/08/2022

Bản văn Mẫu Đầm Đa : 2 bản văn thỉnh Quốc Mẫu Âu Cơ

2 bản văn Mẫu Đầm Đa được dùng hát thỉnh Quốc Mẫu Âu Cơ đã Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn…

06/08/2022

Bản văn Quan Ngũ Hổ : Văn thỉnh và văn luyện Ngũ Hổ Đại Tướng

Các bản văn Quan Ngũ Hổ đầy đủ các bài văn thỉnh và văn luyện được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Khái quát chung về Quan Ngũ Hổ Quan ngũ hổ được thờ ở hạ ban, trong quan niệm dân gian hổ là vị chúa cai quản rừng núi,

06/08/2022

Bản văn Cậu Bé Bản Đền : Văn thỉnh Cậu Bé Hoàng hay nhất

Các bản văn Cậu Bé Bản Đền hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cậu..

03/08/2022

Bản văn Cậu Bé Đồi Ngang : 2 bản văn thỉnh Cậu Quận hay nhất

Bản văn Cậu Bé Đồi Ngang hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cậu…

03/08/2022

Bản văn Cậu Hoàng Bơ : 2 lời văn Cậu Bơ Thoải hay nhất

Các bản văn Cậu Hoàng Bơ hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cậu Bơ…

03/08/2022

Bản văn Cậu Hoàng Cả : Lời văn thỉnh Cậu Đệ Nhất hay nhất

Các bản văn Cậu Hoàng Cả hay gồm lời văn chầu Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đệ Nhất Đền Sòng và Cậu Đệ Nhất Lê Sơn. Hầu đồng giá Cậu Hoàng Cả Cậu hiện ở Phù Dầy, Đền Sòng Sơn. Cậu về đồng mặc áo đỏ, hoa thắt hai tay, đeo mạng chéo,khăn chít mỏ

02/08/2022

1 2 3 8

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022