Bản văn Quan Đệ Ngũ : 3 Lời văn Quan lớn Tuần Tranh hay nhất

Các bản văn được dùng khi thỉnh vào ngày tiệc hoặc hầu đồng giá Quan lớn Tuần Tranh.

Bản văn Quan Đệ Tứ

Những bản văn Quan Đệ Tứ nói về sự tích cùng sự anh linh của Quan lớn Đệ Tứ Khâm sai. Các bản văn này được dùng khi hát thỉnh mời trong ngày tiệc hoặc hầu giá của ngài. Quản mười phương trên trời dưới đấtQuan thông tri phép thuật thiền giaCầu Ô đem bắc

Bản văn Quan đệ Tam

Giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ hồng , Xông pha trăm trận cũng nên không…

Bản văn Quan đệ Nhất

Anh linh lục trí thần thông, Quyền cai tam giới uy phong phép màu…

Bản văn Quan đệ Nhị

Phép ông hành vũ hành phong, Đâu đâu cũng đều phục tình làm tôi…

Bản văn Chúa Năm Phương

Cứ vào đúng canh ba giờ tý, Hiện ra người mĩ nữ cung nương, Quả nón dâu áo thắm hạt cườm…

Bản văn Chúa Thác Bờ

Chúa độ cho tai qua nạn khỏi, Chúa cứu cho người qua cõi trầm luân Nước tiên tẩy hết bụi trần…

Bản văn Chúa Nguyệt Hồ

Ai lên đến Cao Sơn Bạch Mã, Hỏi thăm Đền Chúa Nguyệt nơi nao, Hỏi thăm ga Kép mà vào, Đền thờ Chúa Bói khác nào động tiên

Bản văn Chúa cà phê

Ai lên tới chín tư châu thổ, Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê, Một vùng phong cảnh sơn khê, Hồn thiêng sông núi danh tài còn ghi…

Bản văn Chúa Đông Cuông : Lời văn thỉnh Chúa Thượng Ngàn

2 bản văn Chúa Đông Cuông dưới đây nói lên sự tích và công đức của Chúa Thượng Ngàn được phong là Lê Mại Đại Vương ở Đông Cuông. Bản văn Bản văn Chúa Đông Cuông số 1 Tam quang chiếu bao la thế giớiVầng nguyệt soi chói lọi Nam thiênĐền thờ phong nguyệt vô