Bản văn Cậu Bé Bản Đền : Văn thỉnh Cậu Bé Hoàng hay nhất

Các bản văn Cậu Bé Bản Đền hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cậu Bé Hoàng được sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Khái quát chung về Cậu Bé Bản Đền

Cậu Bé Bản Đền là cậu bé coi giữ bản đền, trong đó thường hay ngự đồng như: Cậu Bé Phủ Bóng, Cậu Bé Đông Cuông,…Cậu bé bản đền hầu tại bản đền đó.

Cậu về đồng mặc áo xanh, khăn mỏ rìu, thắt hoa, đep mạng chéo, đi ghệt chân. Ngự đồng làm lễ khai quang, múa hèo, múa võ, đánh tâp tầm vông, múa sư tử, nghự đồng hiến tửu, nghe thơ, ban tài phát lộc.

Tìm hiểu đầy đủ hơn về Tứ Phủ Thánh Cậu

Cau Be Ban Den

Bản văn chầu Cậu Bé Bản Đền hay nhất

Hát dọc:

Cậu Hoàng giục ngựa qua sông
Mồ hôi nhỏ giọt, thương đồng phải theo
Thương đồng mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Đường trường ngàn dặm suối khe
Sông sơn, phố cát lại về đền Dâu
Trần gian trẩy tội gần xa
Cậu Hoàng trẩy hội hoa xuân tưng bừng

Tấu cho phật thánh mười phương
Thanh đồng đệ tử tựa nương tuổi già

Thơ chuốc rượu Cậu Bé

Chả mấy khi cậu Hoàng xe loan giá ngự về đồng
Bên tả cung văn dâng câu phủ
Bên hữu có chư thanh đồng chuốc rượu hầu dâng

Tay tiên chuốc chén rượu đào
Nhất tuần sơ dâng lên cúng mẫu
Các cô dâng vào rước cậu Hoàng xơi
Nhị tuần á dâng lên cung mẫu
Các cô dâng vào rước cậu Hoàng xơi
Tam tuần trung dâng lên cung mẫu
Các cô dâng vào rước cậu Hoàng xơi

Thơ Cậu Bé Hoàng

Hôm nay hội yến tưng bừng
Chén vui đồng khởi, chén mừng cậu ngự vui
Uống vào trời đất cũng say
Tỉnh ra cậu hỏi rượu này của ai

Mang về dâng cậu để cậu ngồi ngự vui
Chữ rằng tài tử giai nhân
Cậu Bé nhưng bé hạt tiêu

Thưa cậu rượu này con lấy ở động Thiên Thai
Nếu không có rượu mùa xuân cũng buồn
Bé cay, bé đăng, bé là siêu thanh đồng

Văn Cậu Bé đánh xóc đĩa

Phân bạn tả hữu hồ ly
Đĩa vàng bát ngọc bày ra
Bạn tiên trải chiếu bày ra tức thì’
Cậu hoàng xóc đĩa bốn bề xôn xao
Tiếng tiền trong đĩa rào rào
Cậu Hoàng bán chắn ai nào dám cân
May ai có phúc có phần
Mở ra sấp một, mười phân vẹn mười
Một quan giam lại thành hai
Người trần khát nước tứ tung
Bảo nhau đánh lẻ khắp trong mặt bàn
Ván sau gập bốn thẳng hoài như không
Tiền tiền bạc bạc dư muôn
Biết đâu đen đỏ thiệt hơn thế nào
Cơn đen như gió thổi ào
Năm canh trút sạch cả vào thế gian
Những toan se gió về ngàn
Văng nghe khúc nhạc cậu Hoàng lại vui

Vỉa

Cậu Hoàng xem hoa từ thủa lên ba
Cậu ngắm nhìn trăng từ thủa trăng còn trăng trong

Nam thời thành có ai đi lễ mẫu
Trong tỉnh nam thành đất thiên hương lắm chùa nhiều miếu
Thú hữu tình vui thật là vui
Cũng không đâu đẹp bằng phong cảnh đền đây

Nửa vầng trăng khuyết ba sao giữa trời
Có ai lên cho cậu bé nhắn gửi đôi lời
Ở trên cung nguyệt có người hằng nga giáng thế
Có ai lên cho cậu bé nhắn gửi khách ông giăng già

Cầm kỳ thi họa ai là người hơn
Có đêm xuân cậu bé hiến tửu nghe gảy cung đàn

Cô bà tang tình, cô bốn, cô năm, cô sáu
Cô bảy, cô tám, cô chín, cô mười một, cô mười hai
Hái bông huệ thơm, bông huê tươi tốt, bông huệ tốt đẹp
Để cho cậu bé dắt ở trên đầu

Tấp nập rộn ràng bản đền hôm nay,
Trăng đèn kết chữ kéo cậu Hoàng về ngự vui
Buộc ở ngoài hiện con ngựa xâm
Có lệnh mẫu truyện cậu kíp lai kinh.

Văn Cậu Bé bắn cung

Anh hùng có một không hai
Côn quyền kiếm kích đủ tài kinh luân
Đường đường rạng vẻ đai cân
Cung đeo kiếm giắt tiến quân lên ngàn

Ba quân nghe lệnh truyền ban
Bốn phương tám hướng quanh ngàn bủa vây
Cung vàng cầm chắc trong tay
Tên thần lắp sẵn tên bay nhẹ nhàng

Chim ưng đà điểu đại bàng
Cùng loài hổ bảo sói lang hại người

Canh hoa trang

Xem thêm