Các bản văn chầu được dùng hát thỉnh vào ngày tiệc hoặc hát khi hầu đồng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Bản văn Cô Nhất Vân Đình : Lời văn thỉnh Cô Cả Vân Đình

Bản văn Cô Nhất Vân Đình hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Cô Nhất Vân Đình là ai ? Cô Nhất Vân Đình là tiên cô bản địa tại đất Ứng Hòa (Huyện Ứng Hòa –

01/08/2022

Bản văn Cô Bé Bắc Nga : Lời văn chầu Cô Bé Bản Đề Bắc Nga

Bản văn Cô Bé Bắc Nga được dùng để hát thỉnh và hầu đồng giá Cô tại Chùa Bắc Nga (Lạng Sơn) do Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi tới các bạn. Bản văn Cô Bé Bắc Nga Ai đi xứ Lạng bao xaAi đi man ngược ai đi Bản NgàHỏi đền cô bé

01/08/2022

Bản văn Cô Bé Cấm Sơn (Lào Cai)

Bản văn Cô Bé Cấm Sơn được dùng để hát thỉnh và hầu đồng giá Cô tại Đền Cấm (Lào Cai) do Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi tới các bạn. Bản văn chầu Cô Bé Cấm Sơn Thỉnh mời Cô Bé Cấm SơnLai lâm chứng giảm tâm hương lòng thành Cảnh địa linh

30/07/2022

Bản văn Cô bé Xương Rồng

Bản văn Cô bé Xương Rồng được dùng để hát thỉnh và hầu giá Cô đã được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn Vua sai cô bé cầm quyềnĐánh đông dẹp bắc cho yên nước nhàThanh đồng con tiến quả dâng hoaNghe văn con thỉnh cô ra ngự đồng Bản

29/07/2022

Bản văn Cô Bé Tân An

Bản văn Cô Bé Tân An hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Khái quát chung về Cô Bé Tân An Cô Bé Tân An được cho là hiện thân của Cô Bé Thượng Ngàn trên đất

26/07/2022

Cô Bé Chín Tư : Thần tích và bản văn đầy đủ nhất

Cô Bé Chín Tư ( Cô Bé Lục Cung ) chi tiết thần tích và bản văn hay nhất được dùng để hát thờ và hầu giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm. Cô Bé Chín Tư là ai ?  Cô Bé Chín Tư là thánh cô bản đền hầu cận kề bên cạnh

21/07/2022

Cô Bé Thạch Bàn: Thần tích và bản văn hay nhất

Chi tiết thần tích và bản văn Cô Bé Thạch Bàn hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc hầu giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm và biên soạn. Anh linh đã có tiếng vangPhép cô linh ứng Thạch bàn tối linh Thần tích Cô Bé Thạch Bàn Cô Bé Thạch Bàn là

21/07/2022

Bản văn Cô Bé Thác Bờ

Các bản văn Cô Bé Thác Bờ hay thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Xem thêm: Bản văn Chúa Thác Bờ Văn chầu Cô Bé Hòa Bình Ai lên cảnh đẹp Hoà BìnhThác Bờ phong cảnh hữu tình biết baoDải

20/07/2022

Thần tích và bản văn Cô Bé Minh Lương

Chi tiết thần tích và các bản văn Cô Bé Minh Lương hay để hát thỉnh vào ngày tiệc hoặc hầu đồng giá của Cô. Thần tích Cô Bé Minh Lương Ở nước ta vào thế kỷ 15 thời nhà Trần, tại tổng Minh Lương, thuộc xã Lang Quán ngày nay có hai vợ chồng,

20/07/2022

Cô Bé Sapa : Thần tích và 3 bản văn thỉnh Cô Bé Sapa hay nhất

Các bản văn Cô Bé Sapa hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cô Bé Sapa được sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Thần tích về Cô Bé Sapa Cô bé sapa là cô bé bản cảnh thuộc sơn lâm, sơn trang nên cô cũng rất ít ngự

20/07/2022

1 2 3 4 8

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022