Bản văn Cậu Bé Cửa Đông : Văn thỉnh Cậu Bé Cửa Đông hay nhất

Bản văn Cậu Bé Cửa Đông hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cậu được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Hầu đồng giá Cậu Bé Cửa Đông

Cậu Bé Cửa Đông khi ngự đồng mặc áo vàng, cũng có khi cậu ngự mặc áo trắng. Trên đầu cậu vấn khăn ngang. Cậu không múa đôi hèo hoa như thánh cậu thuộc Tứ Phủ mà cậu múa cờ và kiếm để đánh giặc.

Khi thỉnh cậu, văn hát rằng:

“Cửa Đông sóng dậy ầm ầm
Thỉnh mười Cậu Bé lai lâm ngự về”

Cau Be Cua Dong

Bản văn chầu Cậu Bé Cửa Đông hay nhất

Khấu đầu vọng bái tiên cung
Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về

Thuyền ai thấp thoáng giang khê
Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long
Triều đình ban chỉ sắc phong
Gia ban chủ tướng vương tôn nhà Trần

Cậu Hoàng văn võ mười phần
Điều quân khiển tướng tài thần ra oai
Lĩnh ban quốc ấn quyền cai
An dân trấn giữ ra ngoài Cửa Đông

Phất cờ hạ lệnh tiến công
Phạm Nhan mất vía Nguyên Mông chạy dài
Thánh tôn xuất chúng đại tài
Văn thao võ lược đáng trai anh hùng

Danh thơm tám cõi lẫy lừng
Ngũ châu tứ hải khắp vùng ai đang
Tay mang kiếm bạc đường hoàng
Áo vàng, đai trắng ngực mang thẻ bài

Trên đời có một không hai
Thông minh chính trực nào ai dám bì
Tiên phong phất ngọn hồng kì
Bảo dân hộ quốc quản gì công lao

Để cho tỏ mặt anh hào
Thánh cậu tài giỏi trí cao hơn người
Tỏ tường chính trực vàng mười
Gian nan thử trí dẹp loài hại dân

Đánh cho tan tác gian quân
Tàu chìm bè đắm xa gần đều thua
Dẹp an về tấu Đức Vua
Mông Nguyên đã tháo đã thua tan tành

Xa gần nức tiếng thơm danh
Thánh Cậu Cửa Suốt anh linh muôn đời
Giữ cho trọn kiếp Vua tôi
Xin được lấy thưởng quy hồi nơi xưa

Kiệu vàng đón rước tiễn đưa
Qua miền Kiếp Bạc vào chùa Côn Sơn
Lễ Phật, Phật độ bình an
Lễ Thánh, Thánh độ an khang hiền hòa

Thánh Ông giá ngự trên tòa
Đòi Cậu Cửa Suốt kíp qua nghe truyền
Cậu liền giục ngựa băng miền
Thoát thôi Cậu đã về miền Quảng Ninh

Hòn Gai sơn thủy hữu tình
Lệnh cậu trấn giữ an bình yên vui
Tiểu con điểm trống ba hồi
Xin Cậu giá ngự xuống nơi bản đền

Ban công, ban lộc, ban quyền
Trừ tà diệt quỷ khắp miền nước Nam
Độ cho ngoài Bắc trong Nam
Nhớ ngày khánh hội về hàng quỳ tâu

Chúng con thành kính cúi đầu
Dâng văn thỉnh Cậu cậu thời giáng lai
Cậu về giá ngự điện đài
Khuông phù Nam Việt đời đời vinh hoa

cuon thu dai lua

Xem thêm

Giới thiệu về Tác Giả

Nguyễn Hưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mang trong mình lòng đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống, anh dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Với anh, tín ngưỡng không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là sợi dây kết nối thế hệ, lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Trên hành trình khám phá, Nguyễn Hưng luôn nỗ lực nghiên cứu, chắt lọc và chia sẻ những kiến thức bổ ích về tín ngưỡng Việt Nam đến với độc giả.