Bản văn Bà Chúa Kho : Các lời văn thỉnh Bà Chúa Kho hay nhất

Các bản văn Bà Chúa Kho hay nhất được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Chúa được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Chim Phượng 2

Tìm hiểu đầy đủ hơn về Bà Chúa Kho

2 lời văn thỉnh Bà Chúa Kho

Ban van Ba Chua Kho

Bản văn Bà Chúa Kho số 1

Ai lên tới Bắc Ninh nhớ lại
Hỏi thăm đền Chúa ngự nơi nao
Hỏi thăm Cổ Mễ đi vào
“Linh từ Chủ Khố” anh hào chung linh

Dẫn sự tích Nữ trung anh kiệt
Kho quân lương Như Nguyệt trông coi
Thiên tinh ngân khố nhà trời,
Năm mây ngũ sắc muôn nơi tụ vào

Đất Bắc Ninh anh hào giáng thế
Tự thuở xưa Cổ Mễ còn ghi
So bề đức hạnh dung nghi
Hằng Nga kém sắc Tây thi kém tài

Vùng Quả Cảm đất đai hoang hoá
Bà chiêu dân khai phá dựng làng
Bốn phương nam bắc vẹn toàn
Dân an quốc thái lại càng tốt tươi

Dẫu bể cạn ơn người vẫn tỏ
Sắc tặng phong thượng cổ phúc thần
Ơn bà giáo hoá độ dân
Vũ Ninh, Kinh Bắc khắp vùng đội ơn

Dân thiết lập đền thờ Chủ Khố
Bà Chúa Kho tích sử lưu truyền
Quản cai lẫm thóc lẫm tiền
Nghe lệnh chúa truyền phát chẩn mở kho

Đức anh linh thiên thu vạn cổ
Ai lòng thành gia hộ độ cho
Cầu sao được vậy ấm no
Buôn may bán tốt độ cho an lành

Tấm lòng thành tuỳ tâm sở nguyện
Giáng phúc lành ứng hiện hà sa
Một nguyện phúc lộc đề đa
Trừ tai hạn ách tống ra hải ngoài

Thứ hai nguyện đinh tài hậu phát
Kêu đồng gia kinh ngạc tranh vanh
Ba Nguyện phú quý khang ninh
Lưu ân giáng phúc môn đình thiên xuân

Canh hoa trang

Bản văn Bà Chúa Kho số 2

Ai về thăm tỉnh Bắc Ninh
Về làng Cổ Mễ vào đền Bà Chúa Kho
Chúa giáng sinh vào thời Lê Nguyễn
Nước Nam gặp thời loạn lạc binh đao

Muôn dân trăm họ gặp nỗi lầm than
Ngoại bang xâm lấn quê hương nước nhà
Làng Giảng Võ có người nữ kiệt
Thủa sinh thời nhan sắc nết na

Gặp thời loạn lạc binh đao
Ra tay giúp nước phù đời
Chiêu dân lập ấp trên vùng núi kho
Gương nữ nhi anh hùng quả cảm

Hiến lòng vàng cho nước cho dân
Gió sương không quản thân ngà
Giúp dân đem lại mùa màng ấm no
Cho dân lành cơm ăn áo mặc

Trên giúp vua cung cấp quân lương
Hiếu trung trọn vẹn đôi đường
Một lòng giữ vưng cương thương
Sắc vua phong HOÀNG PHU TRIỀU LÝ

Giúp vua Lý triều trị quốc an dân
Vua ban cai quản kho lương
Thuộc làng Cổ Mễ trên vùng núi Kho
Vì non nước chúa hi sinh anh dũng

Ngày 12 vào tiết tháng riêng
Xứng danh hai chữ kiên trung
Anh hùng kinh bắc quê nhà Giảng Võ
Gương chí dũng anh hùng tám cõi

Trang sử vàng lưu để ngàn thu
Vua phong hiệu là Phúc Thần
Ghi nhớ công đức lập đền trên vùng núi Kho
Kho lương nay là nơi thờ phụng

Truyền ngàn đời thờ phụng khói nhang
Thiên thu chói lọi sử vàng
Khắp miền kinh bắc vang danh chúa bà
Mỗi mùa xuân đến muôn dân mở hội

Khắp mọi miền nam bắc đông tây
Khắp mọi nơi miền ngược miền xuôi
Về đền lễ Mẫu vay lương chúa bà
Người buôn bán vay tiền làm vốn

Người làm ruộng vay thóc vay lúa
Cầu danh cầu lộc cầu tài
Buôn may bán đắt gặp người gặp duyên
Dù có vay tiền làm vốn,làm ruộng cầu tài

Cuối năm lễ tạ nhập kho chúa bà
xe giá hồi cung

con chim phượng

Chủ Khố Phu Nhân Diễn Văn

Hương một triện kinh thành đôi chữ
Trước điện tiền đệ tử quỳ tâu
Tâm hương thành kính quy đầu
Tiến dâng một bản văn chầu thánh linh

Đất Thăng Long giáng sinh thần nữ
Thượng đẳng thần Chủ Khố đại vương
Quế lan thoang thoảng đưa hương
Vầng dương sáng tỏ bốn phương thải hoà

Ất Mùi niên, tiên nga giáng thế
Ngày mười hai cát nhật, tháng hai
Dung nghi diện mạo toàn tài
Khắp miền Võ Trại nào ai sánh bì

Đức Chúa Bà sinh chi Lý thị
Dòng trâm anh dấu khí thiên hương
Nữ tài đẹp tốt ai đương
Da ngà vẻ ngọc phi phương nào tày

Tóc tựa mây lông mày lá liễu
Cổ học cao yểu điệu lưng ong
Sớm khuya cưỡi ngựa bắn cung
Đêm ngày tập luyện tinh thông kỳ tài

Nghĩa trăm năm duyên hài gia thất
Trần tướng quân thủ chấn Hoan Châu
Phu thê ân nghĩa làm đầu
Hảo hoà cầm sắt ngọc châu xướng tuy

Trải mấy kì bao cơn binh biển
Giặc Nguyên Mông xâm chiếm cõi Nam
Chúa Bà y áo cải trang
Phu thê đồng sức dẹp an nước nhà

Đức Chúa Bà Quản trưởng Quốc khố
Trần tướng quân binh bộ cầm tay
Quyết lòng báo đáp ơn dày
Trung quân ái quốc nào hay mệnh trời

Ai hay lẽ sao dời vận đổi
Chốn binh trường bao nỗi đau thương
Từ nay hai ngả âm dương
Phu Quân tử trận lên đường mây xanh

Nhờ bóng nguyệt trăng thanh giãi tỏ
Đấng trung thần thiên cổ còn ghi
Khăn hồng tử tiết một khi
Đôi mươi tháng bảy hạc trì hồi loan

Gia sắc chỉ bảng vàng phong tặng
Bốn chữ đề “Trần Lý phương danh”
Chúa Bà hiển ứng anh linh
Khố Nương Công Chúa Phu nhân trị vì

Phường Võ Trại, Phụng Thiên: Giảng Võ
Lập linh từ Quốc Khố phu nhân
Tứ phương phụng sự linh thần
Hương hoa phụng hiến tiếng dâng muôn đời

Nay đệ tử văn mời giáng hạ
Thịnh Chúa Bà loan giá giáng lâm
Chữ rằng thánh giáng lưu ân
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

Canh hoa trang

Xem thêm