Bản văn Chúa Ba Nàng : 2 lời văn thỉnh Ba Nàng Chúa Tiên

Các bản văn Chúa Ba Nàng hay nhất được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Chúa được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Chúa về ngự đồng thường mặc áo chàm thắt đai xanh. Cổ đeo kiềng bạc, đầu cài nhành phong lan trắng. Chúa cũng hay múa quạt, múa mồi và gảy đàn tính.

Xem đầy đủ về thần tích Chúa Ba Nàng

Chua Ba Nang

2 bản văn chầu Chúa Ba Nàng

Dưới đây là 2 lời văn chầu Chúa đã được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm, mời các bạn cùng xem chi tiết ở dưới:

Bản văn Chúa Ba Nàng số 1

Tiểu tôi phụng sự chí tâm
Thỉnh mời Tiên Chúa quang lâm giáng đàn
Danh thơm Tiên Chúa Ba Nàng
Cai Kinh thú cảnh sơn trang nhiệm màu

Động tiên tòa thánh long lâu
Nhang hoa bệ ngọc rồng chầu đôi bên
Thạch bàn hang đá suối tiên
Cỏ cây bát ngát trước đền xa trông

Vốn xưa sinh thánh người nùng
Quản cai sơn bộ trên vùng Cai Kinh
Áo chàm xà tích đai xanh
Cổ đeo kiềng bạc, cài nhành phong lan

Cưỡi voi thẳng tiến lên ngàn
Tay gẩy đàn tính lưng mang rượu bầu
Trâm cài lóng lánh ngọc châu
Trăng thanh gió mát trước lầu hát ca

Sương giăng khói tỏa nhạt nhòa
Sớm mây vờn núi chiều tà mây trôi
Hoa sim nở tím trên đồi
Ba Nàng Chúa ngự chính ngôi quyền hành

Nhác trông phong cảnh hữu tình
Chúa tiên giá ngự bên ghềnh ngắm trăng
Cơm lam thịt thính bẹ măng
Lá sung rau báng thời cùng nước khe

Cọ xòe tán lá quạt che
Thạch bàn Chúa ngự bốn bề xa trông
Xe loan giá ngự về đồng
Khoan nhất mực linh thông đại tài

Gót tiên rũ bụi trần ai
Ảnh bóng ngự đồng đức đại anh linh
Ai thời xem bói được minh
Nhất tâm tu đức quả thành viên thông

Xem thời trong chốn gia trung
Phụng thờ tiên tổ dốc lòng chẳng quên
Ơn nhờ bổng lộc Chúa Tiên
Lưu lai giáng phúc thiên niên thọ trường.

Canh hoa trang

Bản văn Chúa Ba Nàng số 2

Ai đi lễ thánh trên ngàn
Nhớ vào bích động Ba Nàng Chúa Tiên
Rõ ràng cảnh trí thiên nhiên
Ba Nàng Chúa ngự trấn miền Lạng Sơn

Bầu trời cảnh trí đâu hơn
Vượn kêu chim hót hổ vờn oanh ca
Chúa Tiên linh ứng hay là
Đêm đêm biến hiện vào ra cửa rừng

Đồn vui náo nức tưng bừng
Lên đền Tiên Chúa xem chừng động tiên
Đai xanh hài sảo nón chiêng
Quạt trầm phe phẩy người tiên giáng trần

Tốt tươi mọi vẻ thanh tân
Chỉ sông song cạn chỉ trần trần tan
Về đồng điểm phấn tô trang
Tay cầm đàn tính líu la líu lường

Phán ra tiếng thổ tiếng mường
Trần gian ai biết Ba Nàng Chúa Tiên
Danh vang phép chúa bói then
Bói người trị bệnh uy quyền bốn phương

Tâm thành thắp một tuần hương
Thỉnh Chúa lai giáng điện đường chứng minh

Canh hoa trang

Xem thêm