Các bản văn chầu được dùng hát thỉnh vào ngày tiệc hoặc hát khi hầu đồng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Top 2 bản văn Cô Bé Đông Cuông hay và đầy nhất

Bản văn Cô Bé Đông Cuông thường được dùng hát thờ hoặc hát khi hầu đồng giá Cô Bé Đông Cuông được sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Khái quát chung về Cô Bé Đông Cuông Cô Bé Đông Cuông là một trong ba vị cô bé hầu cận Mẫu Đông Cuông trong

19/07/2022

Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn : 4 bản văn chầu Cô Bé Thượng Ngàn hay

Các bản văn Cô Bé Thượng Ngàn hay được dùng hát thỉnh hoặc hát khi hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn số 1 Riêng một thú trên ngàn thiếu lĩnhĐỉnh non bồng một cảnh sơn trangXinh thay thời thú

12/07/2022

Bản văn Cô Mười : Các bản văn chầu Cô Mười Mỏ Ba hay nhất

Các bản văn Cô Mười hay nhất thường được dùng hát thỉnh hoặc hát khi hầu đồng giá Cô Mười được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Mẫu ban danh hiệu Cô MườiQuyền Cô cai quản nói đồi Mỏ BaĐường về Tuần Quán bao xaCô Mười Đồng Mỏ ngự tòa

10/07/2022

Bản văn Cô Tám: Các bản văn chầu Cô Tám Đồi Chè hay nhất

Các bản văn Cô Tám hay được dùng hát thỉnh hoặc hát khi hầu đồng giá Cô Tám được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn. Lên đồi quảy lẵng hái chèĐem về dâng Mẫu búp chè tươi xanhBép chè xanh làm thang làm thuốcCứu người bằng nước thải tàn nhangRa

10/07/2022

Bản văn Cô Bảy : Các bản văn chầu Cô Bảy Kim Giao

Các bản văn Cô Bảy Kim Giao hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh hoặc hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi tới các bạn. Cung thỉnh mời Cô Bảy động Kim GiaoĐêm đêm Cô mắc võng đào ngự chơiNên trang sắc nước hương trờiĐã trong hiếu kính lại

09/07/2022

Bản văn Cô Sáu : Các bản văn chầu Cô Sáu Sơn Trang hay nhất

Các bản văn Cô Sáu Sơn Trang hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh và hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Tiên Cô sáu vâng lời Mẫu ThượngHái thuốc tiên độ lượng nơi nơiHài xanh đủng đỉnh trên đồiChân quấn xà cạp, đeo gùi trên

02/07/2022

Bản văn Cô Năm : Các bản văn chầu Cô Năm Suối Lân hay nhất

Các bản văn Cô Năm Suối Lân hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh và hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Sắc Vua ban vang lừng tám cõiTiếng Cô Năm Ngàn chói lọi trời Nam Khái quát về Cô Năm Suối Lân Cô Năm là

02/07/2022

Bản văn Cô Bơ : 7 bản văn chầu Cô Bơ hay nhất

7 bản văn Cô Bơ và các bản văn chèo đò giá Cô Bơ hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Giở trang tích cũ Lê TriềuCó Cô Bơ Thoải mỹ miều thanh tânKhăng khăng nắm vững cơ trầnPhò Lê diệt giặc bao lần xong phaBa Bóng chính quán

30/06/2022

Bản văn Bát Bộ Sơn Trang : 3 lời văn chầu Tám tướng Sơn Trang

Các bản văn Bát Bộ Sơn Trang hay được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn. Sự tích Bát Bộ Sơn Trang Bát Bộ Sơn Trang là 8 vị tướng trên sơn trang hầu cận Mẫu Thượng Ngàn. Do vậy Bát Bộ Sơn Trang còn gọi là Tám Tướng Sơn Trang.

29/06/2022

Thập vị hoàng tử văn : Bản văn Thập vị hoàng tử hay nhất

Bản văn Thập vị hoàng tử văn được dùng khi hát thi và thỉnh mời Tứ phủ Ông Hoàng do Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn. Khái quát chung về Thập vị hoàng tử Thập vị Hoàng Tử hay còn được gọi là Tứ phủ Quan Hoàng là các vijThanhs

29/06/2022

1 2 3 4 5 8

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022