Bản văn Tứ Vị Vua Bà : Văn thỉnh Tứ vị Thánh nương hay nhất

Bản văn Tứ Vị Vua Bà hay nhất thường được dùng hát thờ Tứ Vị Thánh nương được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Tứ vị Vua Bà là ai ?

Tứ Vị Vua Bà là các bà Thánh mẫu được thờ phụng ở khắp vùng duyên hải nước ta, và ở các tỉnh đồng bằng. Mọi truyền thuyết đều tập trung vào bà Hoàng hậu nhà Tống và vào thời điểm Cửa Cạn Xứ Nghệ.

Tôn hiệu ghi trong các thần tích thường thấy là :

  • Đại Càn Tứ Vị Thánh Mẫu (Ninh Bình)
  • Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương (Hà Nội)
  • Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tam Tòa Tú Vị Hồng Thánh Nương Đại Nương (Nam định)
  • Nam Việt Tống Triều Quốc Mẫu Tứ Vị Hồng Nương Càn Hải Linh Từ (Hà Nam)
  • Tứ Thánh Miếu sự tích (Bắc Ninh)
Ban van Tu Vi Vua Ba

Bản văn chầu Tứ Vị Vua Bà

Hoa thơm hoa nở bốn mùa
Trên ngàn xanh đua sắc hương bay
Gió rung cây lay lay cành lá
Nhác trông lên nhang xạ ngát mùi

Cảnh rừng núi anh linh lừng lẫy.
Nức danh thơm đã dậy muôn phương
Vẻ cốt cách hình dung tươi tốt,
Nét thanh tân tuyết nhường màu da

Gió thoảng đưa mái tóc rườm rà
Con tiến dâng văn tứ vị vua bà
Cờn môn nơi ấy bao xa
Danh lam cổ tích một tòa ngôi cao

Cảnh bồng lai tiêu giao một thú
Khi ngao du bến thủy sông thao
Lạng Sơn Yên Bái Nghệ An ra vào
Vận bốn mùa cầu đảo khói nhang

Khi ngự đèo kẻng lại sang Bảo Hà
Thượng ngàn nức tiếng vua bà
Ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng

Nguyện tâm thành sở cầu tất ứng
Sắm lễ trình ắt thời chứng cho
Vua bà chứng cho tai qua nạn khỏi
Cứu người đời thoát mọi trầm luân

Nước tiên tẩy sạch bụi trần
Lưu tài giáng phúc độ trì muôn dân
Ân trên ghi nhớ đời đời
Ngồi lặng nhìn hoa rơi lai láng

bức rèm châu thấp thoáng sang canh
Đệ tử con một dạ lòng thành
Cứu xin vua bà ngự giáng chứng minh
Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường

Dù ai lưu xứ xa phương
Nhớ ngày mở hội về cờn môn
Lòng tôn kính dâng hương bái thánh
Độ cho người phúc thọ trường sinh

Cửa nhà phú quý khang vinh đời đời
Dưới trần gian mấy lời kêu tấu
Từ cổ triều lưu dấu anh linh
Xe loan thánh giá hồi cung.

Canh hoa trang