Bản văn Mẫu đệ Nhất : Lời văn Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên

Bản văn Mẫu đệ Nhất gồm 2 bản văn Cửu Trùng Thánh Mau văn và Thiên Tiên Đệ Nhất Thành Mẫu văn được sưu tầm để gửi đến các bạn..

Ban van Mau de Nhat

Sự tích Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên

Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên còn có các danh hiệu khác như

  • Mẫu Thượng Thiên, Thiên Thanh Công Chúa
  • Thanh Vân Công Chúa, Cửu Trùng Thánh Mẫu (Mẫu Cửu)
  • Lục Cung Vương Mẫu
  • Mão Dậu Công Chúa.

Nhiều ý kiến cho rằng Cửu Trùng Thánh Mẫu được đồng nhất với Cửu Thiên Huyền Nữ (bên Trung Hoa) – Cửu Thiên Huyền Nữ bên Trung Hoa được xây dựng với một hình tượng nữ thần kinh thiêng với các sự tích kì bí. Còn trong tâm linh người Việt, đơn giản Mẫu Cửu Trùng Thanh Vân là vị Thánh Mẫu ngự nơi chín tầng mây, là vị nữ thần quyền hành cai quản tiến cung, cai quản lục cung sáu viện (Lục Cung Vương Mẫu). Ngoài ra, Mẫu Cửu Trùng Thanh Vân còn có danh hiệu khác là Bán Thiên Công Chúa (Mẫu Bản Thiên).

Hầu hết các đền phủ hay những điện thờ tại gia đều có ban thờ Mẫu Bản Thiên ngoài trời.

Xem thêm thần tích Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên

hoa lê

2 Bản văn Mẫu đệ Nhất thông dụng

Dưới đây là 2 bản văn thỉnh Mẫu đệ Nhất Thiên Tiên thông dụng được dùng để hát thờ trong những ngày tiệc của Ngài

Cửu Trùng Thánh Mẫu văn

Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo
Lòng chí thành bái đảo cầu bình an
Dâng trà quả thực dâng lên
Lòng tin thỉnh đức chúa tiên mẫu cửu trùng

Ngự cung trung lầu son chính vị
Ở trên trời ngự trị 4 phương
Lòng chúa trong sáng như gương
Thần thông biến hóa sửa sang cõi đời

Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung yểu điệu miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng rà rà
Áo sông hương xạ hài hoa chân dày
Cửu trùng ngự 9 tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay thượng đình

Có phen mẫu mặc áo xanh
Ngự chơi đồng điệu đàn tranh quyến trần
Dập dìu hầu hạ như trăm
Kẻ nâng túi vóc người cầm trùng sông
Áo xanh thay đổi áo hồng
Cõi lam chính ngự ngai rồng chúa tiên

Tay đeo trăm chuỗi hạt vàng
Cười hoa nở đáng trăm ngàn lời
Ngự thôi chúa mới ban ra
Quạt ngà ngự tới tây cung
Quản cai các bộ tiên phi
Có bát thanh thủy tẩy trần bụi bay
Chúa liền ngự tới một khi
Màn mây chương phú khắp kỳ chan tay
Người hầu sửa túi nâng khăn
Hương hoa phấn sáp đầy ngăn hột vàng
Lược ngà chúa lấy chải đầu
Áo vàng chúa mặc quạt ngà cầm tay
Cờ vàng phất phơ như bay
Xe loan giá ngự ngự dày trong cung
Thấy người hạ giới có long
Nén hương thấu đến cửu trùng thiên thai

Chúa về lai láng điện đây
Độ cho đệ tử đời đời vinh hoa
Ngày hôm nay họ Nguyễn long thành
Tờ vàng cánh sớ tấu quỳ dâng lên
Chúa về ban lộc ban tài
Cho con mạnh khỏe hàng ngày làm ra
Của phật vô số hằng hà
Tiền thì như biển của là như non
Đền thờ chúa ngự một khi
Đèn trời đuốc biển soi đường con đi
Ngàn thu hương khói phụng thờ
Dấu thiêng còn để ngàn năm lưu truyền
Đền thờ chúa ngự thần tiên
Long xà hổ phục đôi bên chầu vào
Cây cao cành lá tốt xanh
Hoa sai quả kết nở thành gốc môn
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Sở nguyện chúa cho như ý sở cầu được tong tâm
Chúa về giáng phúc trừ tai
Độ cho các ghế lộc tài đề đa
Độ cho phú quý vinh hoa
Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường
Lại độ cho trong cửa trong nhà
Nhà nào lộc ấy phúc thì an khang
Chúa độ cho đi 9 về 10
Đi tươi về tốt như người tài hoa
Độ cho buôn bán gần xa
Độ cho tài lộc như hoa trên cành
Ban tài ban phúc ban nhân
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường​

con chim phượng

Thiên Tiên Đệ Nhất Thành Mẫu văn

Chốn cung tiên mây lồng ánh nguyệt
Cảnh bầu trời gió quyện hương bay
Cửu trùng nơi chín tầng mây
Thiên Tiên Đệ Nhất ngự rày cung trung

Gió đông phong hây hây xạ nức
Bộ tiên nàng chầu chực hôm mai
Dập dìu nơi chốn trang đài
Chính cung Mẫu ngự trong ngoài sửa sang

Ngát hương lan đào hoa đua thắm
Phượng các lầu cung cấm trang nghiêm
Tặng phong Đệ Nhất Thiên Tiên
Cầm quyền quản chủ cõi tiên toà vàng

Chiếu gia ban khắp trong tám cõi
Hạ bút son mở hội quần tiên
Thần thông biến hoá vô biên
Phất tay ứng chỉ nơi miền thế nhân

Rằng cõi trần u mê lắm lắm
Tội chất chồng thời chẳng dung tha
Có hay quy chính cải tà
Tu nhân tích thiện thời mà lấy công

Chốn cửu trùng hữu thông tất cảm
Xét cõi phàm thành kính nhất tâm
Phù Nam quốc hộ muôn dân
Đạo thần biến hoá hiện thân giúp đời

Có phen ngự dạo chơi tiên cảnh
Ngự toà vàng chấp chính trước sau
Bách thần dâng tiến ngọc châu
Lưu ly hổ phách quỳ tâu trước thềm

Bộ nàng tiên đàn ca tay gảy
Khúc nghê thường vang dậy nơi nơi
Tiêu thiều sáo thổi nhịp đôi
Quyển trầm thánh thót dạo chơi tỳ bà

Vườn thượng uyển trăm hoa đua nở
Đoá hải đường rực rỡ khoe xuân
Tây cù thượng giới thanh tân
Ấy là đất ngọc tiên nhân đi về

Lầu gác khuê rèm châu lóng lánh
Ngự phượng xa dạo cảnh hồ tiên
Thỉnh mời Mẫu giáng đàn duyên
Hương hoa oản quả dâng lên đảo cầu

Hộ đệ tử sang giàu phú quý
Ra phép màu lục trí thần thông
Thỉnh mời Mẫu giáng đền trung
Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường

canh hoa

Xem thêm: Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu

Trên đây là 2 bản văn Mẫu đệ Nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến quý độc giả. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống