Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu

   Văn thỉnh tam tòa thánh mẫu dưới đây nói về Ba vị Mẫu Đệ nhất,  Đệ nhị, Đệ tam trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ.

Bản văn này được sử dụng và dịp tiệc đản hoặc trước khi hầu đồng.

Tam toa Thanh Mau

Tứ Phủ và Tam Tòa Thánh Mẫu

Tương ứng với Tứ Phủ, trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ cũng có bốn vị Thánh Mẫu cai quản các miền Trời – Đất- Nước, Rừng. Tuy nhiên , ta thường thấy khái niệm “Tam tòa Thánh Mẫu“, bởi khắp các đền, điện, phủ của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ, ở cung thờ Thánh Mẫu thường có tôn tượng của “Tam tòa Thánh Mẫu”, với các sắc ảo đỏ, xanh , trắng lần lượt là tượng trưng cho miền Trời (Thiên Phủ), miền Rừng (Nhạc Phủ ) và miền nước (Thoải Phủ).

Hiện nay, tồn tại nhiều giả thuyết khác nhau lý giải cho việc này, như giả thuyết “thiên-địa đồng quy”, nên không có sự xuất hiện của Mẫu Đia trong “Tam tào Thành Mẫu”; giả thuyết Mẫu Địa và mẫu Thượng Ngàn là một vì miền Rừng cũng thuộc miền Đất; giả thuyết Mẫu Thượng Ngàn được đưa vào sau trong Tứ phủ Thánh Mẫu và Ngài chính ngự ở Đông/Cung Sơn trang…

Tuy nhiên, trên cở sở khảo cứu các huyền tích và các bản văn chầu, khoa cúng còn lưu truyền và nhiều dạng tư liệu khác, có thể thấy rằng, trong thần điện của Tín Ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ có bốn vị Thánh Mẫu, đó là Thánh Mẫu Cửu Trùng, Thánh Mẫu Thần chủ, Mẫu Thoải, Mẫu Thượng Ngàn.

Màu sắc trang phục của các vị Thánh Mẫu thường có sự phân biệt theo từng phủ mà các Ngài cai quản.

Trong nghi lễ hầu đồng của Tín ngưỡng thời Mẫu Tứ phủ, khi hầu giá các vị Thánh Mẫu chỉ trùm khăn phủ diện để thỉnh các Ngài về tráng bóng rồi thăng, chứ không mở khăn

Bản Văn thỉnh tam tòa thánh mẫu

Tam tòa thánh mẫu văn

Ngày lành mở tiệc ung dung
Thỉnh chư tiến Thánh công đồng đàn duyên
Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên
Đệ nhị Công chúa tự nhiên ngự về
Phủ Dầy Vân Cát thôn quê
Nghĩa Hưng, Thiên Bản họ Lê cải Trần
Hình dung cốt cách thanh tân
Mười năm định giá hôn nhân xưởng tuỳ
Thiên đình định nhật chí kỳ
Hai mươi mốt tuổi kíp về thiên thai
Dấu thiêng gương lược tính trời
Rẽ mây phút lại xuống chơi cõi trần.
Kíp với Quỳnh, Quế theo chân
Đồi Ngang, Phố Cát làm thần bốn phương
Danh thơm nức đến đế vương
Sắc phong thượng đẳng khói hương phụng thờ.
Thực tài Thánh mẫu quá ưa
Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền
Thỉnh mời Thủy tinh chúa tiên
Long vương thần nữ ngự đền thủy cung
Kính Xuyên sớm kết loan phòng
Thảo Mai tiểu thiếp động lòng gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn sơn lâm một mình.
Lòng trời thương kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể đông.
Kim thoa tay gõ ngô đồng
Tự nhiên nối trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu du
Kính Xuyên nỗi ở cơ cấu
Lệnh truyền thái tử Long hầu Xích lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất duyên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội, đem đày Thảo Mai
Mẫu tử cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay phù hộ sang giàu hữu du
Trông an đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi dáng đền
Thỉnh mời Sơn lâm chúa tiên
Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông
Hình dung nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
Biết đâu là thắm thơ bài
Lòng trinh không động một vài giá xuân
Thiên đình định nhật tới tuần
Lên tấu thượng đế dưới dân phụng thờ
Ngọc hoàng chỉ phán bấy giờ
Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên
Sơn lâm là chốn dấu thiêng
Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ
Địa linh bèn lập đền thờ
Tả long hũu thổ địa đồ giang sơn
Thú tinh lưu thủy trấn quan
Cầu phong vạn lý sắc ban tức thì
Sắc rồng in dấu đem về
Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Phố phường phụng sự quan dân đến thờ
Tháng hai mở tiệc đánh cờ
Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài
Quan dân thường khách vãng lai
Khấn đầu vọng bái dám sai tơ hào
Tiểu tôi tiến bản văn chầu
Nguyện xin tiền thánh lầu lầu nhặt khoan.
Trải Tràng An Mẫu về thú cũ
Đệ tử tôi kích cổ tam thông
Mẫu về giáng hạ điện trung
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường.

Văn thỉnh mẫu bản 2

Nhang một triện dốc lòng dâng tiến
Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng

1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên
Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về
Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị
Ở trên trời sửa trị bốn phương
Lòng Người trong sáng như gương
Thần thông biến hoá sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng dà dà
Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
Cửu trùng ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay ngự đền

2. Thỉnh mời Đệ Nhị Địa Tiên
Vốn xưa hiển thánh trong đền Sòng Sơn
Hình dong nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa vương khôn bì
Ngụ thai quê Phủ Giầy ,Thiên Bản
Phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam
Tuổi thơ chưa biết duyên phàm
Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng
Tuổi tới niên cài trâm giắt lược
Kết duyên lành quê phước một nơi
Gối chăn vừa mới quen hơi
Ai ngờ dưới nguyệt sảy nơi tơ hồng
Đạo vợ chồng còn đương thời nhớ
Bỗng hoa hài lại giở gót tiên
Giờ dần mồng ba tháng thìn
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên cõi trần

3.Trịnh giang tân doành ngân lai láng
Nguyệt lầu lầu soi rạng nam minh
Con vua thuỷ quốc động đình
Đệ Tam Mẫu Thoải giáng sinh đền rồng
Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
Vẻ nhu mì bẩm tính thiên nhiên
Dung nghi cốt cách thần tiên
Đã đành Mẫu thoải chơi miền non côn
Chốn thoải cung có nhà lệnh tộc
Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
Xưa nay thế phiệt gia truyền
Thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
Chí bình sinh phù đời giúp nước
Ơn cửu trùng phó thác biên cương
Mảng danh công chúa phi phương
May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
Trách Thảo Mai ra lòng giáo dở
Trá đồ thư làm cớ gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
Lòng trời xót kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể Đông
Kim thoa gõ cây ngô đồng
Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
hấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu
Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu
Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất yên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày
Mẫu từ cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư
Trông ơn đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền

4. Thỉnh mời Lê Mại chúa tiên
Núi Dùm chúa ngự ,trấn miền Tuyên Quang
Đức Chúa Ngàn con vua Đế Thích
Giáng Sinh vào dấu tích Lê gia
Năm Thìn tháng hai mồng ba
Đỉnh sinh tiên chúa khai hoa trần thì
Vẻ nhan sắc phương phi yểu điệu
Nét dịu dàng dương liễu tốt tươi
Dung nghi vốn sẵn tự trời
Môi son má phấn miệng cười như hoa
Anh linh hiển hách hay là
Ba mươi sáu động gần xa tiếng đồn
Dốc một lòng chí thành chí kính
Lập đền thờ Tiên thánh sớm khuya
Ơn bà cứu khổ phò nguy
Nhất tội nhất xá độ trì chứng minh

Tam tòa Thánh Mẫu

Bản văn thỉnh mẫu khi hầu đồng

Tiệc mở thung dung
Tiết ngày lành Tiệc mở thung dung
Tam toà tiên thánh, công đồng mẫu giáng đàn duyên.

Đệ nhất thiên tiên
cung thỉnh mời
Mẫu Đệ nhất Thiên Tiên
Thanh Vân công chúa, thượng tiên mẫu giáng trần.

Đô hương xạ nhiệt Pháp giới mông huân.
Chư Phật hải hội tất giáo văn, tuỳ xứ kiết tường vân.
Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Maha Tát (3lần)

Xe loan thánh giá hồi cung…

Nhan săc khác thương hình dong nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một, khuê hương khôn thì.

A di đà phật chiêm màn, hải ngạt, lô nhiệt, minh hương, da dô tử bộ, lưỡng vô hương hoả.
Tử thắp thanh hương, trí tâm kim cương.
Nhất chú tiến thập phương.

Nam mô tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi, a di đà phật. (3 lần)

Xe loan thánh giá hồi cung…

Đệ tam thánh tiên
cung thỉnh mời
Mẫu đệ tam thánh tiên
Xích lân thần nữ, Mẫu ngự đền thoải cung

A di đà phật, giới hương đình hương dữ tuệ hương, giải thoát chi kinh hương,

Quang minh vấn đài tiến pháp giới cúng dàng thập phương vô lượng phật
.
Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi, a di đà phật. (3 lần)

Xe loan thánh giá hồi cung…

con chim phượng

Các Bài Kệ Tán sử dụng trong các giá hầu Mẫu

Hương vân nhi bố
Thánh đức chiêu chương
Bồ đề tâm quảng mạc năng lường
Xúc xứ phóng hào quang
Vi thoại vi tường
Ngưỡng khởi pháp trung vương
Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Tâm nhiên ngũ phận
Phổ biến thập phương
Hương yên đồng tử ngộ chân thường
Ti quán diệu nan lương
Thoại ái tường quang
Kham hiến pháp trung vương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Lô nhang sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất dao văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Chiên đàn hải ngạn
Lô nhiệt minh hương
Da Du tử mẫu lưỡng vô ương
Hoa nội đắc thanh lương
Chi tâm kim tương
Nhất chú biển thập phương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Dương chi tịnh thủy
Biển sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diễn
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Giới hương, định hương dữ tuệ hương,
Giải thoát giải thoát tri kiến hương.
Quang minh vân đài biến pháp giới,
Cúng dường thập phương vô thượng tôn.
Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

A di đà phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luận Bạch hảo uyển chuyển ngã Tu Di
Hám mục trừng thanh tử Đại Hải
Quang trung hoa Phật vô số ức
Hoa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh
Cửu phẩm hàm linh đăng bị ngạn
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật(3 biển)

Đông phương Giáo chủ
Thập nhị nguyện vương
Tử cửu kim đăng diệu đàn tràng, Thất thất diễn chân thường,
Đảnh lễ tán dương,
Tiêu tại thọ diễn trường.
Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát (3 lần)

Sa bà phi thị cửu cư thành,
Tam thiên hóa Phật giảm kiền thành,
Dự hưởng không môn chuyển đại Kinh,
Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu
Nam Diêm phúc quả ư trung tú,
Tây Trúc liên hoa thử tế hinh,
Giải kiết tiêu tại tăng diễn thọ,
Phúc cơ mạng vị bảo khang ninh.

Chú chuẩn đề (Tụng khi thanh đồng bắt ấn chuẩn đề)
Khể thủ quy y Tô Tất Đế,
Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi,
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tảt đa nẫm, tam miệu tam bồ đà,
câu chi nẫm, đát điệt tha:
Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề sa bà ha

con chim phượng

Trên đây là các bản văn thỉnh mẫu đã được tinnguongviet.com sưu tầm và biên soạn để gửi đến các bạn. Kính chúc quý bạn luôn mạnh khỏe và bình an.

Xem thêm:

Canh Hoa Nhài