Chúa Bà Thừa Thiên Công Chúa

Canh hoa trang

Thông tin về Tiên Chúa Thừa Thiên

Chúa Bà Thừa Thiên Công Chúa là đức thánh bà đền Trấn Hưng, Bắc Ninh. Thánh này là Chúa bà bản tỉnh quản cai tỉnh Bắc Ninh. Khi ngự đồng tiên chúa mặc áo vàng.

Dưới đây là một số hình ảnh hầu giá Tiên Chúa Thừa Thiên:

Hau gia Tien Chua Thua Thien _ Anh 1
Hau gia Tien Chua Thua Thien _ Anh 2

Nguồn ảnh: cuuthiengiao.blogspot.com

Văn Chúa Bản Đền Thừa Thiên Công Chúa

Dưới đây là bản văn do bạn Johnny Vũ (Lạng Sơn) khởi tác:

Đệ tử con dâng bài văn tấu
Cung thỉnh mời công chúa thừa thiên

Vốn xưa chúa ngự tiên cung
Quản cai khắp hết mọi miền trần gian
Thiên nhiên thiết lập một tòa
Chúa về giá ngự thoảng thoảng mùi hương
Hào quang sáng khắp bốn phương

Anh linh hiển hách bản đền
Đồn vang khắp hết các cung các toà
Lầu lầu tam giới hoàng thiên
Quyền cai cửa phủ của đền trấn hưng
Trong ngoài như một trước sau

Sửa sang bản phủ khang trang đời đời
Quần thần phải đạo làm tôi
Nàng kim nàng quý các cô hầu bà
Chúa xinh chúa đẹp tiên nga
Pphàm trần có ai sánh được chúa bà

Cuối thu hoa nở trên cành
Ngày bốn thánh mười chưa bà hiển linh
Trấn hưng bảo điện phủ nhà
Cửu thiên huyền nữ phán truyền trần gian
Thiên đình chót vót đầy vơi

Âu ca điểm đót ghẹo người trần gian
Tỳ bà khéo gẩy lên chương
Cung huỳnh gió lọt chuốt mây mây vàng
Thung dung chúa ngự cấm cung

Hoa cài ngọc tuyết đoan trang mày ngài
Miệng cười hoa nở đảng trăm
Nết na hoà thuận muôn ngàn thảo ngay
Đã lên ngôi báu trong triều

Đã lên ngọc tốt vàng yêu dương toà
Đã tươi lại tốt như hoa
Đã tài lại khéo ai hoà đảm đang
Việc gì mà chẳng đến tay
Lên đền xuống miếu không ngày nào sai

Dong chơi cho hết thượng ngàn
Thiên đình thoải phủ địa cung các toà
Chúa bà tẩu đối các miền
Có trăm tài phép thần thông cứu người
Những kẻ ngang tàn bạo ngược

Ứng linh chấp chính hành cho biết quyền
Khi tha cất nhẹ như tiên
Đến khi chúa ám như thuyền bỏ neo
Bệnh làm trăm chứng hiểm nghèo

Biết ra thì đến kêu ngay
cChúa cho nước thải tàn nhang khỏi đà
Phán ra làm thánh thượng thiên
Xưng danh thánh thượng đẳng tối linh
Trông ơn đại đức đan trì

Vân la, phụng thiên các nàng chị em
Khâm sai bản phủ thiêng thay
Mẫu cắt chúa xuống giữ quyền trần gian
Từ bi hỉ xả thiện tâm

Chúa thời ra phúc ra ân hộ trì
Lai vãng khắp hết ngôi đền
Đồng đăng xứ lạng, tam cờ tỉnh tuyên
Phổ lu trái hút, bảo hà

Đông cuông tuần quản dục tú chung linh
Suối ngang Bắc Lệ ngự toà
Hỗn dung thiên địa tạo hoá sinh thành
Anh linh hiển hách lên danh

Áo vàng khăn thắm đậm đà chúa mang
Biển hiện ban phát trần phàm
Chúa gieo lúa mạch ngô khoai sắn đỗ
Cứu loài người trăm họ an vui

Phượng vũ loan trường hót ca
An dân thịnh nước thật là thiêng thay
Vẻ nào mà chẳng tính ưa
Non sông nhiều lối thanh tân chơi bời

Tốt tươi miệng nở hoa cười
Dáng thanh dáng lịch dáng người tiên nga
Chùa Bà lai giáng bản đền
Độ cho đệ tử khang ninh đời đời

Canh hoa trang

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết về Chúa Bà Thừa Thiên Công Chúa.

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu:

  • Sách Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam – Biên soạn TS Bùi Hùng Thắng
  • Các nguồn tài liệu từ Internet

Xin trân trọng cám ơn!

Hoa sen

Tham khảo thêm

Xem thêm thần tích Hệ Thống Nữ Thần Phối Thờ Cùng Tứ Phủ: