Bản văn Quan Điều Thất : Lời văn Quan lớn Điều Thất Đào Tiên

Bản văn Quan lớn Điều Thất Đào Tiên thường được dùng hát thỉnh trong ngày tiệc hoặc về tráng bóng và hầu đồng giá Quan Điều Thất.

Ban van Quan Dieu That

Khái quát chung về Quan lớn Điều Thất

Quan lớn Điều Thất, hay Quan lớn Điều Thất Đào Tiên, tương truyền vốn là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, từng có công giúp vua Hùng, dẹp giặc ngoại xâm, sau khi hóa lại hiển linh cứu giúp dân, trừ tà, sát quỷ, được nhân dân tôn kính, phụng thờ. Huyền tích về Ngài gắn với quần thể di tích đền Đồng Bắng (Thái Bình)

Trong nghi lễ hầu đồng, Quan lớn điều Thất ngự áo màu đỏ. Tâm thức dân gian tin rằng, Ngài là vị Thánh kề cận bên đức Vua Cha Bát Hải, biên chép sổ nhân gian nên người dân thường cầu xin Ngài ban cho sức khỏe, tuổi thọ, tài lộc.

Đền chính thờ Quan Điều Thất nằm trong quần thể di tích đền Đồng Bằng, xã An Lê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

hoa nhài

Bản văn Quan Điều Thất thông dụng

Trấn Nam thiên hải hà trung tú
Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh
Con vua Thuỷ Quốc Động Đình
Đào tiên Điều Thất anh linh khác thường.
Bóng ông lớn anh linh tế độ
Tài lược thao văn vũ ai qua
Đêm ngày chầu trực vua cha
Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền.
Trước sân rồng ngôi cao lồ lộ
Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân
Uy ra lẫm liệt thánh thần
Giang hà ngoại hải đội ân phục lòng.
Bóng ông lớn thung dung khí tượng
Vẻ râu rồng mắt phượng ai đương
Thông minh chính trực uy cường
Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông.
Giá ngự đồng những người thanh quý
Tuyên văn chầu giáng khí anh linh
Có phen biến tướng hiện hình
Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày.
Có phen ngự Phủ Giày Thiên Bản
Vào quỳ tâu chính quán mẫu vương
Có phen chơi cảnh Đồi Ngang
Chầu đền thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh.
Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế
Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung
Thuyền rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi nước nhược khi sang ngũ hồ.
Có phen dạo kinh đô thành thị
Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi
Có phen dạo khắp mọi nơi
Tiêu dao Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền.
Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo
Hội quần tiên đàm đạo xướng ca
Cung đàn thánh thót thánh tha
Rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài.
Quan về giáng phúc trừ tai

Tiệc vui vầy thỉnh ông Điều Thất
Vốn con trời cai đất Thuỷ Cung
Sắc rồng choi chói vua phong
Quyền cai thiết chế uy hùng dậy vang
Chuyển mười phương trên trời dưới đất
Quản thông tri quy Phật thuyền gia
Cầu Ô ông bắc Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời
Mới thử chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú Thiên Đình hà sa
Mới hỏi quan Nam Tào Bắc Đẩu
Số nhân gian lão ấu chép biên
Người nào trung hiếu thảo hiền
Tu nhân tích đức sổ biên rõ ràng
Một nén nhang xin ông soi thấu
Hộ trì cho lão ấu thiên xuân

hoa nhài

Trên đây là Bản văn Quan Điều Thất được chúng tôi sưu tầm để gửi đến các bạn. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Chúc các bạn luôn may mắn và thành công!

hoa nhài

Xem thêm