Bản văn Quan lớn Triệu Tường : Lời văn Ông lớn Triệu Tường hay nhất

Bản văn Quan lớn Triệu Tường được dùng hát thờ vào ngày tiệc hoặc thính tránh bóng, hầu đồng giá Ông lớn Triệu Tường.

Ban van Quan lon Trieu Tuong

Khái quát về Quan lớn Triệu Tường

Quan lớn Triệu Tường tương truyền giáng sinh ở làng Gia Miêu, phủ Tống Sơn (Huyện Hà Trung), Thanh Hóa. Theo văn chầu, Ngài chính là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, con của công thần Nguyễn Kim – người có công lao to lớn trong cuộc “phò Lê diệt Mạc”.

Trong nghi lễ hầu đồng của Tín ngưỡng thời Mẫu Tú phủ, Quan lớn Triệu Tường thường ngự áo màu vàng.

Đền chính thờ Quan lớn Triệu Tường là đền Quan Triệu được lập ở quê hương Gia Miêu. Thành phố Hà Nội cũng có ngôi đền Hoàng (Hoàng Liên Từ), thuộc địa phận Chèm, Nam Từ liên chính tờ Quan lớn.

Ngày tiệc Quan là 24 tháng Ba (âm lịch) hằng năm.

con chim phượng

Bản văn Quan lớn Triệu Tường hay nhất

Chí càn khôn nổi miền Nam Việt
Đất Thanh Hoa dân kiệt địa linh
Tấu quan Hoàng Triệu giáng sinh
Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài.

Ông hoàng con vua thứ hai
Đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình.
Có nhà họ Mạc bất bình
Vua sai quan Triệu đề hành binh sang.

Khi đi tế độ nghiêm trang
Khi về đóng đất Tống Sơn,Triệu Tường.
Hay đâu sự lạ phi thường
Hoàng về cho tới Triệu Tường xứ Thanh.

Bái đô còn dấu anh linh
Công người ghi để sửa xanh muôn đời.
Việt sử chép đời Lê Thái Tổ
Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân

Sinh ông Hoàng Triệu trung thần
Đã hay kinh sử lại nhuần binh thư.
Giận họ Mạc quyết trừ căn thảo
Đấng trung thần giữ đạo Khương Duy

Ra tay huấn luyện binh kỳ
Làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài.
Đã nên đấng khôi đai đệ nhất
Dải hoành sơn khời vận hoàng đồ

Sắc vàng choi chói ngàn thu
Lầu son phủ tía đế đô muôn đời.
Đất Đại Việt chia Trung, Nam, Bắc
Khí anh linh đệ nhất kỳ trung

Đất Thanh Hoa giời để một dòng
Trời sinh đấng anh hung cái thế.
Triều Lê kỷ có nhà Nguyễn thị
Trời định sinh đệ nhị vương quan

Vẻ tốt tươi lá ngọc cành vàng
Tài văn võ đôi đường kiêm vẹn cả.
Giận ngụy Mạc quy mô dân xã
Lê quốc công chỉ hám cầu tài

Quan Triệu ngài vâng lệnh bài sai
Đề binh mã ra ngoài Bắc trấn.
Vận thần toán bày binh bố trận
Mạc thế cùng chiếu cuốn thu quân

Nẻo Cao Bằng ,Mạc chúa ẩn thân
Ra lệnh chỉ cư dân định cảnh.
Ca khải tấu triều đình phụng mệnh
Gió đưa lay phút lánh cõi tiên

Sổ vàng choi chói đề tên
Sắc truy tặng ngũ môn chủ soái.
Lập đền thờ Triệu quan thành ngoại
Biển vàng ban truyền tới hậu lai

Thỉnh quan giá ngự đền đài
Khuông phù đệ tử đời đời vinh hoa.

con chim phượng

Trên đây là bản văn Quan lớn Triệu Tường thường dùng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn.

Kính chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và tài lộc may mắn.

Xem thêm

Hoa sen vàng