Ông Cả : Tìm hiểu chi tiết thần tích Ông Hoàng Cả Thượng Thiên

Ông Hoàng Cả là Con Trai Vua Bát Hải Động Đình. Ông được giao Cai quản sổ sách Thiên đình, hầu Mẫu Thượng Thiên.

Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới
Động Đình hồ Bát Hải Long Vương​
Có ông Hoàng Quận phi phương​
Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng​

Chim Phượng 2

Thần tích Ông Hoàng Cả Thượng Thiên

Ong Hoang Ca Thuong Thien

Ông Hoàng Cả (thường gọi tắt là Ông Cả) hay còn gọi là Ông Hoàng Quận.

Ông Hoàng Cả là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Trong Tử Phủ Ông Hoàng, ông là anh cả, giáng sinh ra đầu. Sau này ông lên cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách. Thiên Tào. Có khi ông rong chơi khắp chốn khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng. Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cưỡi con Xích Long, khi dạo chơi trên mặt nước Ông Hoàng cưỡi lốt tam đầu cửu vĩ. Có khi ông cũng ngự lên cõi trần gian phù hộ cho người làm ăn buôn bản hoặc kẻ học hành khoa cử.

Ngài có công với nhà Lý, sau chống đối với nhà Trần, về lập ấp ở Phủ Lý, Hà Nam. Ngài có công trị thủy giúp dân. Sau khi tịch diệt, nhân dân lập miếu thờ Ngài. Sau khi vua Trần Nhân Tông tu trên Yên Tử, về giảng đạo tại quê hương Nam Trường, đã sang Lý Nhân giảng đạo cho nhân dân. Đêm trước khi Đức Phật Hoàng sang để giảng đạo, Đức Hoàng Cả đã báo mộng cho dân thôn biết là ngày mai có vị Bồ tát đến giảng pháp và Ngài đã quy Phật… Sau này “Nam Bang thống nhất thành”. Ngài ngự dòng thượng thiên, đứng đầu thập vị hoàng tử con vua cha Bát Hải Động Đình.

Cũng có thuyết nói rằng ông Cả là danh tướng của Lê Lợi, tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, rồi làm quan thời vua Lê Thái Tổ, nhưng không rõ vị tướng nào.

Canh hoa trang

Hầu giá Ông Hoàng Cả

Ông Cả rất ít khi ngự đồng, khi ngự về ông thường mặc áo đỏ (có thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đi hài, mạng chéo hoa thị, thắt khăn mỏ rìu lối cổ hoặc nét đỏ. Ông Hoàng Cả ngự về thường chỉ tẩu hương, khai quang. Ngài thuộc dòng đệ nhất đi tu nên sau khi làm lễ khai quan, Ngài ngự, phán truyền, xe giá (chứ không đi hèo, hiến tửu thuốc như hiện nay).

Hau gia Ong Hoang Ca

Bản văn Ông Cả Thượng Thiên

Theo các tư liệu được tìm thấy, Tín Ngưỡng Việt đã sưu tầm được 1 bản văn Ông Cả Thượng Thiên

Trích đoạn

Mặt hồng mày liễu phi phương​
Tuyết thu da trắng may nhường tóc xanh​
Khăn điều áo ngự vàng anh​
trần phàm ai dễ hoạ tranh nào tầy​

Vòng vàng nhẫn ngọc lồng tay​
Cổ đeo kim khánh chân giầy thêu hoa​
Vào chầu phủ mẹ đền cha​
Ra chầu tứ vị vua bà Cờn Môn​

Xem đầy đủ bản văn Ông Hoàng Cả

Đền Thờ Ông Hoàng Cả

Đền thờ ở Lý Nhân, Nam Hà nhưng đã bị phá, nay được thờ phối hương với đền thờ bà Vũ Nương và ở đền Trung suối Mỡ (Bắc Giang).

Canh hoa trang

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết về Ông Hoàng Cả Thượng Thiên

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu:

  • Sách Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam – Biên soạn TS Bùi Hùng Thắng

Xin trân trọng cám ơn!

Hoa sen

Tham khảo thêm

Xem thêm thần tích Thập Vị Ông Hoàng