Ngũ Hổ Đại Tướng

Cùng Tín Ngưỡng Việt tìm hiểu chi tiết về Ngũ Hổ Đại Tướng trong tín ngưỡng Đức Thánh Trần qua bài viết này.

Chim Phượng 2

Ngũ Hổ trong tín ngưỡng Trần Triều

Ngu Ho Dai Tuong

Quan Ngũ Hồ trong tín ngưỡng trần triều bao gồm:

  • Đông phương lưu diện đại tướng thanh hổ đại thần
  • Nam phương lưu chỉ đại tướng xích hổ đại thần
  • Tây phương lưu tất đại tướng bạch hổ đại thần
  • Bắc phương lưu thị đại tướng khắc hổ đại thần
  • Trung ương lưu phòng đại tướng hoàng hổ đại thần.
Canh hoa trang

Hầu giá Ngũ hổ

Ngài ngự đồng hiển hương, hiến tửu, hiến đĩa sành, đập đĩa, gầm rú khám xét bản đền từ trong ra ngoài, thường được hầu bắt tà và tạ bản đền đóng cửa phong ấn.

Canh hoa trang

Ngũ Hổ Tướng Quân Luyện Văn

Tướng ngũ hổ hiên ngang khi vũ,
Mặt anh hùng đứng chủ sơn lâm,
Rong chơi nước trí, non nhân,
Bao nhiêu bách thú trước sân cúi đầu.
Luyến tiên cảnh, Bồng Châu đi lại,
Sang Phật đài tự tại Như Lai.
Hoặc khi qua chốn thảo lai,
Khi lên Vạn Kiếp, khi ngoài Đằng Giang,
Hoặc khi về Thiên Trường cảnh cũ,
Hoặc khi sang tìm thủ vạn an,
Đào hoa ở chốn Dược sơn,
Cỏ cây xanh ngắt bàn hoàn sơn trang.
Trong hổ phúc thâm tàng binh giáp,
Lúc dương uy chấn tác qua nha.
Tai nghe nghìn dặp xa xa,
Ai mà thỉnh đến đều là cấp lại
Thoát chân hình, trần ai biến tưởng,
Hiện làm thần giao trượng thiên uy
Đàn tiên khâm phụng lệnh kỳ
Vâng theo Đức thánh xa đi chiến trường.
Quân ức vạn hàng hàng dũng mãnh,
Ra năm phương phụng mệnh thiên đình.
Tả kỳ, hữu kiếm uy linh
Khu tà, trực quỷ nức danh sơn hà.
Tướng Thanh Hổ đóng ra Đông hướng,
Ngọn cờ xanh vẽ tượng cơ tinh.
Giáo trường, vô sắt đầy doanh,
Bắt loài quỷ mộc đêm thanh hiện hình.
Tướng Bạch Hổ bình hành cờ trắng,
Cõi Tây giao trọng trấn quân doanh,
Những loài cốt khi hội tanh,
Lệnh truyền bộ ngũ tan tành như gio.
Tướng Xích Hổ phất ra cờ đỏ,
Mặt Viêm Phương chấn nộ hỏa công.
Thạch tinh bắt được thiêu hồng
Đâu là chẳng khiếp uy phong khác thường.
Tướng Hắc Hổ đóng sang Bắc trại,
Trừ những loài hành hại sinh linh,
Gươm trường súng lớn tề chinh,
Huyền kỳ kéo đến yêu tinh thất thần.
Tướng Hoàng Hổ trung tâm điều độ
Chiếc cờ vàng thẳng trỏ nghiêm minh.
Khi mà tịch ấn đem binh,
Uy như lẫm liệt chấn kinh xa gần.
Lúc hội đồng binh Trần năm đạo,
Trừ gian tà hung bạo xưa nay,
Thổ tinh, thổ quỷ đã đầy,
Phạm Nhan nghịch đảng là tay khu trừ.
Phan Bá Linh đầu như giang khúc,
Đem Mã Nhi giao ngục Phong đô.
Chúng tà phải lánh sơn su,
Thuỷ tề sóng lặng, hoa cù ngày xuân.
Năm quan tướng vì dân trừ hại,
Ai là không vọng bải thâm ân.
Bút Thiên Tào nguyên huân đã chép
Chốn nhân gian cùng khiếp uy linh,
Trước đàn xin thấu kính thành
Độ cho đệ tử an ninh một nhà

Canh hoa trang

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết về Ngũ Hổ Đại Tướng

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu:

  • Sách Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam – Biên soạn TS Bùi Hùng Thắng
  • Các nguồn tài liệu từ Internet

Tìm hiểu đầy đủ hơn về Tín Ngưỡng Đức Thánh Trần

Xin trân trọng cám ơn!

Hoa sen

Tham khảo thêm

Thần tích các vị thánh được thờ trong Tín ngưỡng Đức Thánh Trần:

Giới thiệu về Tác Giả

Nguyễn Hưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mang trong mình lòng đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống, anh dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Với anh, tín ngưỡng không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là sợi dây kết nối thế hệ, lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Trên hành trình khám phá, Nguyễn Hưng luôn nỗ lực nghiên cứu, chắt lọc và chia sẻ những kiến thức bổ ích về tín ngưỡng Việt Nam đến với độc giả.