Bản văn Cô Bé Bắc Nga : Lời văn chầu Cô Bé Bản Đề Bắc Nga

Bản văn Cô Bé Bắc Nga được dùng để hát thỉnh và hầu đồng giá Cô tại Chùa Bắc Nga (Lạng Sơn) do Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi tới các bạn.

Bản văn Cô Bé Bắc Nga

Ai đi xứ Lạng bao xa
Ai đi man ngược ai đi Bản Ngà
Hỏi đền cô bé Bắc Nga
Khi thiêng đúc tụ một tòa sơn lâm

Chợ Bản Ngà ngày phiên đông đúc
Người dân tộc Dao, Mèo gọi nhau
Người Tày người Thổ đua nhau
Người Nùng người Mán hẹn nhau quẩy hàng

Tiết tháng giêng ngày xuân mơn mởn
Rằm tháng giêng hội họp đông vui
Tìm về đến chùa Bắc Nga
Nghe danh cô bé anh linh hơn người

Nguyên xưa hậu mẫu Lộc Bình
Cửa rừng chốn đó cô thường vào ra
Mẫu yêu cô bé nhất tòa
Ban cho trăm phép cứu người trần gian

Cô cứu người thoát cơn hoạn nạn
Lại cứu người khỏi ách tai ương
Trần gian ghi nhớ ơn người
Lập miếu cô bé sớm khuya phụng thờ

Miếu thờ cô am thanh cảnh vắng
Cây cổ thụ bên chùa Bắc Nga
Ngày ngày niệm phật di đà
Trăng thanh gió mát tiên cô đi về

Sông Lộc Bình dòng trong dòng đục
Tiếng chim hót líu lít líu lộ
Suối khe sơn thủy hữu tình
Cô bé chơi thác Long Đầu, Khuôn Van

Sắm sửa hàng cô đi lễ phật
Lại băng rừng thăm thú động tiên
Cô chơi Nhất, Nhị, Tam Thanh
Đồng Đăng lễ mẫu cô đi Tà Lài

Đền Tà Lài bốn mùa mát mẻ
Lại qua miền hang Gió, hang Dơi
Trở về mát mẻ thảnh thơi
Hẹn dân trăm họ tháng giêng tìm về

Rằm tháng giêng về đền cô bé
Người dân tộc mở hội đồng vui
Diệu Sli điệu Lượn dao duyên
Hẹn rằng ngày ấy thì về đền cô

Xem thêm