Bản văn Cô Bé Tân An

Bản văn Cô Bé Tân An hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Khái quát chung về Cô Bé Tân An

Cô Bé Tân An được cho là hiện thân của Cô Bé Thượng Ngàn trên đất Bảo Hà. Tương truyền Cô Bé Tân An có tên húy là Hoàng Bà Xa, cô là con của Quan Hoàng Bảy.

Cô đã cùng cha có công chinh phạt giặc ác, giữ yên bờ cõi, được cư dân vùng Bảo Hà và Khau Ban (địa danh Văn Bàn cổ xưa) nhang khói phụng thờ.

Đền Cô Bé Tân An ở xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đền Cô đối diện với đền Bảo Hà thờ Quan Hoàng Bảy qua dòng sông, 2 đền có chung một Ban Quản lý và đều được tổ chức chung một lễ hội.

Ngày tiệc Cô Bé Tân An vào ngày 17 tháng 1 âm lịch hàng năm.

Tuong tho Co Be Tan An

Bản văn chầu Cô Bé Tân An hay nhất

Đất Tân An địa linh chung tú
Châu Văn Bàn cảnh thú sơn trang

Non xanh nước biếc trăng ngàn
Thỉnh mời Cô Bé Tân An ngự về
Thú non tiên bốn bề sông núi
Dấu sơn hà tụ hội khí thiêng

Tân An cổ tích lưu truyền Tiếng thơm
Cô Bé khắp miền gần xa
Có phen chơi Bảo Hà Trái Hút
Dạo tiếng đàn thánh thót nhặt khoan

Chiềng Ken, Tân Thượng, Tân An
Nậm Tha, Nậm Rạng, Làng Giàng, Khánh Yên
Ngàn núi đá nọ miền sơn thuỷ
Ngôi đền thờ tú khí danh lam

Trăm hoa đua nở trên ngàn
Mẫu đơn đua sắc phong lan khoe màu
Bầy chim non bên lầu ríu rít
Cảnh rừng chiều mờ mịt sương giăng

Non xa thấp thoáng bóng trăng
Ngàn mây lấp ló cung Hằng nhởn nhơ
Dưới suối khe lững lờ nước chảy
Ông hổ gầm vang dậy sơn lâm

Nhớ xưa có giặc ngoại xâm
Nữ trung anh kiệt dẹp quân bạo tàn
Danh thắng tích Tân An thiên cổ
Dẫu biến dời vẫn tỏ sử xanh

Thượng ngàn ghi dấu oai linh
Chữ tâm ẩn hiện phân minh tỏ tường
Chữ trung hiếu cương thường gìn giữ
Nghiệp tham sân tân khổ còn đâu

Chữ tâm linh ứng nhiệm mầu
Cải tà quy chính trước sau mới là
Khắp bốn phương gần xa nô nức
Chư thanh đồng đệ tử con nhang

Đèn hương võng tía quạt vàng
Thỉnh mời cô bé đào đàn chứng minh
Nay đệ tử văn trình tấu đối
Dốc lòng thành sám hối cửa thiêng

Thỉnh Cô trắc giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường
Phép linh ứng ra tay tế độ
Nguyện vì đời cứu khổ độ mê

Chim Phượng 2

Trên đây là khái quát thần tích và bản văn Cô Bé Tân An được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm và biên soạn. Cám ơn các Bạn đã theo dõi.

Xem thêm