Bản văn Cô bé Xương Rồng

Bản văn Cô bé Xương Rồng được dùng để hát thỉnh và hầu giá Cô đã được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn

Vua sai cô bé cầm quyền
Đánh đông dẹp bắc cho yên nước nhà
Thanh đồng con tiến quả dâng hoa
Nghe văn con thỉnh cô ra ngự đồng

con chim phượng

Bản văn chầu Cô bé xương rồng

Dưới đây là 2 bản văn chầu hay nhất được chúng tôi sưu tầm từ các tài liệu để gửi tới các bạn.

Bản văn Cô bé Xương Rồng số 1

Cô bé bản đền ….. dâng văn cô bé bản đền
Trên ban đốt đỉnh nhang trầm
Thỉnh mời cô bé đền xương long cô ngự về
Đêm đêm hầu cận mẫu vua
Tụng kinh niệm phật cô bé lên chùa vào ra .
Vua sai cô bé cầm quyền
Vua sai cô bé cầm quyền
Đánh đông dẹp bắc cho an nước nhà
Nay thanh đồng con tiến quả dâng hoa
Thủ nhang con tiến quả dâng hoa
Nghe văn con thỉnh cô ra ngự đồng
Ngôi đền cô có cây xương rồng
Cây thông cổ thụ trước công đồng nhìn ra
Đền thờ gần đường cái số 3 lối lên bắc cạn lối về long biên
Ngôi đền thờ cảnh đẹp tự nhiên
Đền thờ cảnh đẹp thiên nhiên
Dưới suối nước chảy bên trên nhịp cầu .
Cứ đêm đêm thơ thẩn ngoài lầu
Kẻ qua người lại luyện cầu khấn cô .
Bên đền suối lượn uốn quang
Nhịp cầu nho nhỏ bộ hành vãng lai
Thường hiển hiện cứu người làng nước
Sĩ công nông đều được tai qua
Khắp hòa thiên hạ thái hòa
Khắp hòa thiên hạ thái hòa
Tăng gia sản xuất bốn mùa tốt tươi
In dấu tích cho đời ghi nhớ
Thuốc xương rồng cứu trợ muôn dân
Phép oai linh xuất thánh nhập thần
Oai linh xuất thánh nhập thần
Dự hàng hộ quốc cứu dân phù đời
Khi nắng hạn củi trời thiêu đốt
Dân đảo cầu gió mát mưa bay
Rừng hoa nở rộ hây hây
Rừng hoa nở rộ hây hây
Xanh vàng đỏ thắm hương bay ngạt ngào .

hoa lê

Bản văn Cô bé Xương Rồng số 2

Động Thái Linh trùng trùng điệp điệp
Bắc Nguyên Phong tuyết tuyết vân vân
Khi thiêng đỉnh xuất nhập thần
Bốn mùa hoa thảo đượm nhuần tốt tươi

Kẻ tiên đạt phù đời dựng nước
Người cần lao nối nghiệp tề gia
Bốn phương phẳng lặng can qua
Gió xuân đầm ấm nhà nhà khang ninh

Mừng non nước thanh bình gặp hội
Xã Xuân Kiều – Thịnh Thái – Xương Long
Có nhà canh tác nối giống
Muộn màng quân tử trúc long nẩy chồi

Trăng đầy đặn nét ngài rạng rỡ
Đức cần cù ngôn ngữ khoan dung
Khăng khăng hiếu đạo một lòng
Quạt nồng ấp lạnh, đêm đông chiều hè

Lòng hiếu thảo quản gì khuya sớm
Việc tảo tần phụng dưỡng song thân
Ai hay cơ tạo xoay vần
Bão xô nước lũ hại dân phũ phàng

Khắp xóm làng tang hoang sơ sác
Trẻ cùng già trôi dạt bên sông
Thương dân lệ ứa đôi dòng
Thi gan thiếu nữ gắng cùng nước xô

Tay vững lái chèo đua cứu vớt
Nhân dân đều ghi tạc ơn sâu
Huyền vi mới tạo cơ cầu
Cuốn người hiếu thảo chìm sâu giữa dòng

Thương thay khách má hồng phận bạc
Suối Ngọc Tuyền giải thoát trần cơ
Sót người rừng ngẩn hoa ngơ
Thanh tùng rủ lá, trăng mờ bóng sương

Tiên Cô đã thoát đường lục đạo
Lánh bụi hồng gót dạo bồng lai
Hay đầu Thiên sổ an bài
Đón người hiếu tử xa nơi bụi hồng

Trên Tiên giới sắc phong thiếu nữ
Về cõi trần trấn giữ quê hương
Nhân dân lập miếu bên đường
Đền trong thờ Mẫu ngày thường vào ra

Thông cổ thụ rườm rà tươi tốt
Gió bồ đề quạt mát bốn phương
Dây đa rợp bóng bên đường
Chở che đón khách mười phương khấu đầu

Giữa giờ Tý đêm thâu xuất hiện
Mắc võng đào đàn luyện sáo sanh
Bên đền suối lượn uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ bộ hành vãng lai

Thường hiển hiện cứu người lỡ bước
Sĩ, công, nông đều được tai qua
Khắp trong Thiên hạ thái hòa
Tăng gia sản xuất bốn mùa tốt tươi

In dấu tích cho đời ghi nhớ
Thuốc Xương Rồng cứu trợ nhân dân
Oai linh xuất Thánh nhập Thần
Dự hàng hộ quốc tỳ dân phù đời

Khi nắng hạn lửa trời thiêu đốt
Dân đảo cầu gió mát mưa bay
Rừng hoa nở rộ hây hây
Xanh, vàng, đỏ, trắng, hương bay ngọt ngào

Lúc biến hiện ra vào Mỏ Bạch
Miếu Cột Cờ cổ tích danh lam
Sơn Trang châu thổ các làng
Mán, Mường, Sơn Chí, Cao Lan khấu đầu

Thường dạo khắp doanh châu hồng hải
Lại trở về Bắc Thái quê hương
Sông Đà, suối Bạc buông thuyền
Qua cầu Gia Bẩy, chơi miền sông Lô

Thoi bán nguyệt chơi hồ Ba Bể
Dạo chơi miền đèo Khế, Bình Ca
Tân Cương quẩy lẵng hái trà
Khi vào rừng Cấm, khi ra Đại Từ

Xin trắc giáng phúc như Đông Hải
Đền Xương Rồng vạn đại anh linh
Cốt long, cường lão, trang đinh
Lộc ban trăm họ, phúc lành đề đa

hoa lê
Hoa sen

Tham khảo thêm

Xem thêm thần tích Cô Bản Đền Bản Cảnh