Bản văn Cô Nhất Vân Đình : Lời văn thỉnh Cô Cả Vân Đình

Bản văn Cô Nhất Vân Đình hay nhất thường được dùng hát thờ hoặc khi hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Cô Nhất Vân Đình là ai ?

Cô Nhất Vân Đình là tiên cô bản địa tại đất Ứng Hòa (Huyện Ứng Hòa – Hà Nội). Cô hiển linh theo hầu thánh mẫu được sắc phong ngôi đệ Nhất trong hàng tiên cô, nhưng không thuộc ngôi Tứ Phủ.

Bản văn Cô Nhất Vân Đình đầy đủ nhất

Trời Nam tú khi trung linh
Ứng Hoà có xã Vân Đình danh vang

Non xanh nước bạc đồng vàng
Bốn phương tấp nập phố phường đông vui
Bao cơn vật đổi sao dời
Dấu xưa còn lại nhớ người nữ trinh

Có cô Đệ Nhất Vân Đình
Theo dòng Nước bạc anh linh khác thường
Xót đòi duyên trái tang thương
Mượn dòng nước bạc thân phàm xả chi

Cõi tiên cô đã trở về
Xót người tiết lạnh số ghi thiên đình
Sắc phong Cô nhất hiển danh
Lại ban phép tắc quyền hành trong tay

Cho về chốn cũ tháng ngày
Cứu người trị bệnh ra tay phép màu
Thương người cuốc bẫm cày sâu
Cứu người thoát ách cơ cấu gian nan

Dù ai vượt núi băng ngàn
Kêu cô đệ nhất mở đường khai thông
Thương ai chấm lính nhận đồng
Soi đường chính đạo thoát vòng u mê

Dù ai bệnh hoạn trăm nghề
Một bầu tiên được đem về cứu cho
Vân Đình đã nức tiếng cô
Kẻ đem trả lễ người vô cầu tài

Dâng cô quả nón đội hài
Đòn cong quảy đãy hoa tai bấm vàng
Khi chơi hương tích đèo ngang
Tế Tiêu, Cầu Rậm, Ba hàng đồi xanh

Khi chơi suối rút hoà bình
Sông Bôi, Chợ bến gập ghềnh chèo đua
Khi chơi thành thị kinh đô
Khi chơi nhị thuỷ Tây Hồ cảnh thanh

Nửa đêm giờ Tí hiện hình
Đua thuyền bẻ lái rành rành trên sông
Trẻ già trai gái một lòng
Kêu cô đệ nhất ngự đồng cứu sinh

Xem thêm

Bản văn Cô đôi Cam Đường

Canh hoa trang