12 Cô Sơn Trang : Sự tích và bài văn khấn thỉnh đầy đủ nhất

12 Cô Sơn Trang là ai ? được thờ tại đâu và bài văn khấn thỉnh các cô đầy đủ nhất sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết này.

12 Cô Sơn Trang là ai ?

12 Cô Sơn Trang là các thánh cô trên Sơn Trang đi theo hầu cận Mẫu Thượng Ngàn. Các cô không thuộc Tứ Phủ nhưng đôi khi các cô vẫn giá ngự trong các nghi thức hầu đồng.

12 Cô Sơn Trang gồm:

 • 1. Cô Cả Núi Dùm
 • 2. Cô Đôi Bắc Lệ
 • 3. Cô Bơ Thượng Ngàn
 • 4. Cô Tư Ỷ La
 • 5. Cô Năm Đồng Tiền
 • 6. Cô Sáu Đồi Ngang
 • 7. Cô Bảy Tuyên Quang
 • 8. Cô Tám Thượng Ngàn
 • 9. Cô Chín Thượng Ngàn
 • 10. Cô Mười Suối Ngang
 • 11. Cô Mười Một Đồng Nhân
 • 12. Cô Mười Hai Thượng Ngàn

Dưới đây sẽ là phần giới thiệu chi tiết về các thánh cô Sơn Trang.

cac Thanh Co Son Trang

Cô Cả Núi Dùm

Sự tích Cố Cả Núi Dùm

Thánh Cô đền Dùm Tuyên Quang là Thánh Cô bản Đền Dùm cùng với cô bé Núi Dùm. Trong khóa cúng về sơn lâm thì có được thỉnh về với danh hiệu là cô Đệ Nhất Sơn Tinh, hay Cô Cả Sơn Trang.

Tiệc cô vào tháng 7 âm lịch cùng với tiệc mẫu Tuyên Quang.

Hầu giá Cô Cả Núi Dùm

Cô Cả Núi Dùm ít khi ngự đồng, chỉ có ai khi về đến đất Tuyên Quang, về đến đền Dùm thì hay thỉnh tiên có giá ngự. Khi về đồng, cô chít khăn mỏ quạ, mặc khăn áo giống như Cô Đôi Cam Đường.

Văn thỉnh Cô Cả Núi Dùm

Văn thỉnh cô hay hát rằng

Sông Lô nước lượn lưng đèo
Có cô Đệ Nhất tiền triều hiển linh
Thoi bán nguyệt hiện hình bẻ lái
Cảnh núi Dùm sớm tối vào ra
Tuyên Quang chính quán quê nhà
Phố phường xum họp gần xa tiếng đồn…

Trong một khoa cúng sơn trang cũng có đoạn như sau về Cô Cả Núi Dùm:

Núi dùm cô cả thiêng thay
Anh linh giảng ứng về đây ngự đồng
Tài kiêm lục trí thần thông
Sơn lâm các động tung hoành anh linh

Canh hoa trang

Cô đôi Bắc Lệ

Cô Đôi Bắc Lệ là tiên cô thứ hai trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giá Cô Đôi Bắc Lệ thường hầu sau hàng Tứ Phủ Thánh Cô, chính vì vậy mà nhiều người còn gọi cô với tên gọi là Cô Bé Bắc Lệ. Trong một khoa cúng sơn trang có thỉnh đến Cô Đôi Bắc Lệ như sau:

“Cô đôi Bắc Lệ tàng hình
Tâm thành cầu khẩn hiển linh cô về”

Cô Bơ Thượng Ngàn

Cô Bơ Thượng Ngàn

Cô Bơ Thượng Ngàn là tiên cô thứ 3 trong số 12 tiên cô theo hầu Mẫu Thượng Ngàn. Chú ý rằng Cô Bơ Thượng Ngàn không phải là Cô Bơ Bông trong Tử Phủ Thánh Cô.

Đền Cô Bơ Thượng Ngàn

Cô Bơ Thượng Ngàn hay Cô Bơ Lộc Bình được thờ ở đền Mẫu Lộc Bình trên Lạng Sơn. Ngoài ra cô còn được thờ ở Vụ Bản trên Hòa Bình nên người ta cũng gọi là cô Ba Vụ Bản. Cô còn được thờ cả ở Tam Kỳ nên cũng gọi là Cô Ba Tam Kỳ.

Cung thờ Cô Bơ Thượng Ngàn

Cô Bơ Thượng Ngàn cũng được thờ vọng ở lầu Cô Bơ Thượng, cạnh đền Ông Hoàng Bơ, thuộc quần thể di tích Phong Mục (thôn Phong Mục, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Cung tho Co Bo Thuong Ngan

Lầu Cô Bơ Thượng đặt ngay cạnh lầu Cô Bơ Thoải, cho thấy Cô Bơ Thượng và Cô Bơ Thoải là hai thánh cô khác nhau

Văn thỉnh Cô Bơ Thượng Ngàn

Đông Đăng, Ao Cá là quê
Pháp sư tái thình cô Ba tam kỳ
Thiên Đình, Địa Phủ thông tri
Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân
Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân
Thủ vui phong cảnh thanh vân chơi bời
Có khi cô hiện ra người
Dậy chim uốn lưỡi dậy người bán buôn
Khi thời dậy vượn du con
Lúc ca lúc hót nỉ non buồn dầu
Dậy loài cầm thú gọi nhau
Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua

Cô Tư Ỷ La

Sự tích Cô Tư Ỷ La

Cô Tư Ỷ La cũng vốn là con vua Đế Thích chính cung. Cô Tư là một trong 12 tiên cô theo hầu Mẫu Thượng tại đất Tuyên Quang. Về sau, nơi Mẫu giả ngự đó, người ta lập đền Mẫu Ỷ La nên cô cũng được gọi là Cô Tư Ỷ La. Tương truyền rằng, Mẫu bà rất yêu quý, thường cho Cô Tư kề cận bên mình. Cô xinh đẹp dịu dàng, được Mẫu hết mực yêu quý.

Tuong Tho Co Tu Y La

Hầu giá Cô Tư Ỷ La

Cô Tư Ỷ La thường hiếm khi thấy ngự về đồng nên nếu nói về y phục cũng như cung cách khi hầu giả Cô Tư hiện giờ là rất khó. Tuy nhiên theo phỏng đoán của người viết thì có thể khi hầu giá Cô Tư Ỷ La thường mặc xiêm áo màu vàng nhạt hoặc màu xanh, cô có thể khai cuông và mua mồi hầu Mẫu.

Đền thờ Cô Tư Ỷ La

Hiện nay Cô Tư vẫn được coi là thờ chính cung hầu Mẫu Thượng Ngàn trong đền Mẫu Ỷ La thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Xem thêm: Bản văn Cô Tư Ỷ La

Canh hoa trang

Cô Năm Đồng Tiền

Sự tích Cô Năm Đồng Tiền

Cô Năm Đồng Tiền là quân của Hai Bà Trưng anh linh hiển hóa theo hầu Mẫu Thượng Ngàn. Cô được xếp vào tiên cô thứ 5 trong 12 tiên cô hầu cận Mẫu Thượng Ngàn.

Đề thờ Cô Năm Đồng Tiền

Cô Năm Đồng Tiền ngự ở Đồng Tiền, Tuyên Quang. Miếu Đồng Tiền nằm đối diện chợ Tam Cờ, theo các cụ đồng già kể lại đền Dùm có từ bao giờ thì Miếu Đồng Tiền có từ bấy đó. Trước đây.

Ngoài ra, Cô Năm còn được thờ ở Thái Nguyên, Cao Bằng, do vậy mà mới có đoạn thỉnh tới cô trong một khoa cúng Sơn Trang như sau:

“Lại mời các bộ Mường trên
Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Bằng”

Canh hoa trang

Cô Sáu Đồi Ngang

Cô Sáu Đồi Ngang là tiên cô thứ sáu trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giả Cô Sáu Đồi Ngang thường hầu sau hàng Tử Phủ Thánh Cô. Trong một khoa cúng sơn trang có thỉnh đến Cô Sáu Đồi Ngang như sau:

Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang
Cùng cô nàng Bẩy Tuyên Quang giáng trần
Pháp đằng vân anh linh biến hoá
Các mán mường mọi xả đều kinh

Cô Bảy Tuyên Quang

Cô Bẩy Tuyên Quang là tiên cô thứ bẩy trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giả Cô Bẩy Tuyên Quang thường hầu sau hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Trong một khoa cúng sơn trang có thỉnh đến Cô Bẩy Tuyên Quang như sau:

Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang
Cùng cô nàng Bẩy Tuyên Quang giáng trần
Pháp đẳng vân anh linh biến hoả
Các mản mường mọi xả đều kinh

Cô Tám Thượng Ngàn

Cô Tám Thượng Ngàn là tiên cô thứ tám trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giả Cô Tám Thượng Ngàn thường hầu sau hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Trong một khoa cúng sơn trang có thỉnh đến Cô Tám Thượng Ngàn như sau:

Thỉnh mời các bộ sơn tinh
Cùng cô nàng Tám anh linh nhiệm mẫu
Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu
Thần thông lục trí ai hầu giảm đương

Canh hoa trang

Cô Chín Thượng Ngàn

Sự tích Cô Chín Thượng

Còn gọi là Cô Chín Tít Mù. Khác với Cô Chín Giếng ở đồng bằng, cô Chín Thượng là một trong số 12 tiên nàng hầu Mẫu Sơn Trang ở trên Thượng Ngàn chứ không thuộc thuộc Tử Phủ Thánh Cô. Có thông tin cho rằng cô giáng trần vào thời Lê Triều và chính là một trong các nữ tướng giúp chầu 10 đánh giặc.

Theo sự tích, cô Chín Thượng Ngàn có biệt tài trị bệnh bằng nước suối.

Hầu giá Cô Chín Thượng

Do không thuộc Tử Phủ Thánh Cô nên rất ít người hầu về giả cô Chín Thượng. Tuy nhiên khi về bản đền của cô thì người ta hay hầu cô. Về đồng cô Chín Thượng hay mặc áo như chầu đệ nhị thượng ngàn, nhưng là áo ngắn vạt, chít khăn củ ấu.

Đền thờ Cô Chín Thượng

Đền Cô Chín Thượng ở Đồng Mỏ

Đền cô lập ở Tít Mù – Đồng Mỏ, trên đường lên Chầu Mười Mỏ Ba. Ngôi miếu nhỏ có suối nước thiêng, ai kêu cầu cô về in bóng trên nước suối đầu quấn khăn tia, có người dâng cô nón đỏ có người dâng nón xanh để xin thuốc chữa bách bệnh.

Lầu Cô Chín Thượng ở Đền Và

Cô chín thượng ngàn còn được thờ tài di tích Đền Và, thuộc thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây.

Lau Co Chin Thuong o Den Va

Cô Mười Suối Ngang

Sự tích Cô Mười Suối Ngang

Cô Mười Suối Ngang là tiên cô thứ mười trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Tiên cô là người Nùng, quê nhà ở Suối Ngang. Trong một khoa cúng sơn trang có thỉnh đến Cô Mười Suối Ngang như sau:

“Thỉnh mời cô Chín Thượng Ngàn
Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về
Thú vui là thủ sơn khê
Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân”

Hầu giá Cô Mười Suối Ngang

Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giá Cô Mười Suối Ngang thường hầu sau hàng Tứ Phủ Thánh Cô, đôi khi còn được gọi là Cô Bé Suối Ngang. Cô ngự đồng mặc áo xanh lam, khăn hoa, đội nón, khăn vành dây, tết tóc, thắt đai hoa giọt ngắn giọt dài đằng sau đằng trước. Tiên cô múa mồi, đi chợ, ban tài phát lộc. Tiên cô là một trong tử vị chấm lính nhận đồng.

Canh hoa trang

Cô Mười Một Đồng Nhân

Cô Mười Một Đồng Nhân là tiên cô thứ mười trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giá Cô Mười Một Đồng Nhân thường hầu sau hàng Tứ Phủ Thánh Cô.

Trong một khoa củng sơn trang có thỉnh đến Cô Mười Một Đồng Nhân như sau:

“Cô Mười Một ngự đồng nhân
Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du
Quê nhà cô ở Trang Chu
Dong chơi rừng núi ngao du Mản Mường”

Canh hoa trang

Cô Mười Hai Thượng Ngàn

Cô Mười Hai Thượng Ngàn là tiên cô thứ mười trong mười hai tiên cô Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Vì thuộc hàng 12 cô sơn trang nên giả Cô Mười Hai Thượng Ngàn thường hầu sau hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Trong một khoa cúng sơn trang có thỉnh đến Cô Mười Một Đồng Nhân như sau:

Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn
Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời
Độ cho tín chủ mọi người
Già thời sức khoẻ trẻ thời bình an

Canh hoa trang

Văn khấn 12 Cô Sơn Trang

Do hầu cận mẫu Thượng ngàn nên ở các Đền – Phủ thì 12 Cô Sơn Trang được thờ tại Động Sơn Trang nên khi lễ các bạn có thể dùng bản văn khấn sau

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức chúa Thượng Ngàn đỉnh thương cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương ngọc điện hạ.

Con kính lạy Đức Thượng Ngàn chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú tối linh, cai quản ba mươi sáu cửa rừng mười hai cửa bể.

Con kính lạy chư Tiên, chư Thánh chư Thần, Bát bộ Sơn trang, thập nhị Tiên Nàng, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Bạch xà Đại tướng.

Hương tử con là…………………….

Ngụ tại………………………..

Nhân tiết…………… Chúng con thân đến phủ chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, phù hộ độ trì cho chúng con cùng cả gia quyến chín tháng đông, ba tháng hè được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! ( 3 lần )

con chim phượng

Các bản văn thỉnh 12 Cô Sơn Trang đầy đủ nhất

Dưới đây là các bản văn thỉnh mời Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang tại các khoa lễ Sơn Trang:

Bản văn 12 Cô Sơn Trang số 1

Thắp một tuần nhang
Lòng thành thắp một tuần nhang
Thỉnh mời thập nhị bộ sơn trang giảng đàn.
Vốn xưa hầu mẫu Thượng Ngàn

Hầu mẫu Thượng Ngàn,
Vốn xưa hầu mẫu Thượng Ngàn,
Rừng xanh bát ngát cảnh càng thú thay.
Có khi vịn gió nương mây

Vịn gió nương mây
Có khi vịn gió nương mây,
Cộng đồng trắc giáng đàn này anh linh.
Thỉnh mời cô đệ nhất sơn tinh,

Đệ nhất sơn tinh,
Con cung thỉnh mời cô đệ nhất sơn tinh,
Tính hay sung ngải bạn cùng cỏ hoa.
Cô đôi nhan sắc nết na

Nhân sắc nết na,
Cô đôi thời nhan sắc nết na
Cơm lam thịt thính, thực là thú thay
Cô Bơ yểu điệu ai tày,

Yểu điệu ai tày.
Cô Bơ thời yểu điệu ai tày,
Vốn dòng chanh ớt chua cay cũng là.
Cô tư tỉnh hạnh hiền hoà,

Tinh hạnh hiền hoà,
Cô tư tính hạnh hiền hoà,
Tính cô chỉ thích muối cà làm vui.
Cô năm khắc khoải ngậm ngùi,

Khắc khoải ngậm ngùi,
Cô nàng năm khắc khoải ngậm ngùi.
Tính hay cua ốc xa xôi cũng tìm.
Cô sáu cai quản rừng sim,

Cai quản rừng sim,
Cô nàng sáu cai quản rừng sim.
Măng chua mướp đẳng cũng tìm mà dâng.
Cô bảy cai quản các rừng,

Cai quản các rừng,
Cô bảy cai quản các rừng.
Bún bánh đậu phụ mắm chưng ngạt ngào.
Cô tám lịch sự bảnh bao,

Lịch sự bảnh bao,
Cô tám lịch sự bảnh bao,
Cam quýt chanh ớt ai nào dám đang.
Cô chín cai quản sơn trang,

Cai quản sơn trang,
Cô nàng chín cai quản sơn trang,
Tính cô chỉ thích măng giang măng vầu.
Cô mười cai quản ngàn dâu,

Cai quản ngàn dâu,
Cô nàng mười cai quản ngàn dâu
Đồi kia núi nọ thú mầu các nơi.
Cô mười một cai quản các cửa đồi.

Cai quản các đồi,
Cô mười một cai quản các cửa đồi.

Cai quản các đồi,
Cô mười một cai quản các đồi,
Tính cô chỉ thích chiếc thoi đôi hài,
Thỉnh mời công chúa mười hai,

Công chúa thứ mười hai,
Con cung thỉnh công chúa thứ mười hai,
Vai đeo đủng đỉnh dao quai dịu dàng.
Vốn xua hầu mẫu Sơn Trang,

Hầu mẫu Sơn Trang,
Vốn xưa hầu mẫu Sơn Trang,
Dậy các Mán Mường tiếng nói éo le.
Trên rừng những núi cùng khe

Những núi cùng khe,
Trên rừng những núi cùng khe,
Chim kêu vượn hót bồn bề thông reo.
Khi lên núi lúc lại xuống đèo,

Lúc lại xuống đèo,
Khi lên núi lúc lại xuống đèo,
Tiếng Mường tiếng Mán mọi điều đều hay.
Đàn cầm cô gẩy năm dây,

Cô gẩy năm dây,
Đàn cầm cô gẩy năm dây,
Sừ sang cống liu sánh bầy tiên cô.
Giọng Mường giọng Mán líu lô,

Giọng Mán líu lô
Giọng Mường giọng Mán líu lô
Tiếng Kinh tiếng Thổ ngũ hồ khoan thai.
Bát Âm Lưu Thuỷ Nam Ai,

Lưu Thuỷ Nam Ai,
Bát Âm Lưu Thuỷ Nam Ai,
Thuyền rồng bắt mải, chèo bơi reo hò.
Núi nọ nhấp nhô,

Rừng kia núi nọ nhấp nhô,
Trong rừng có miếu thờ cô rõ ràng.
Hôm nay tiến lễ sơn trang,

Tiến lễ sơn trang,
Hôm nay tiến lễ sơn trang
Kim ngân tài mã cỗ bàn tiến dâng.
Cơm lam gạo nốc thơm lừng,

Gạo nốc thơm lừng,
Cơm lam gạo nốc thơm lừng,
Ốc cua tôm cá giò nem đủ mùi.
Măng chua khế thái hoa hồi.

Khế thải hoa hồi,
Măng chua khế thái hoa hồi,
Trầu têm cánh phượng cô ngồi chứng minh.
Đàn tràng tiến lễ sơn tinh

Tiến lễ sơn tinh,
Đàn tràng tiến lễ sơn tinh,
Muối vừng, gạo nếp, đậu xanh bỏ bồ
Mắm tôm, gừng, ớt, cả khô,

Gừng, ớt, cá khô,
Mắm tôm, gừng, ớt, cá khô,
Mười hai gồng gánh các cô về ngàn.
Hôm nay tiến lễ Sơn Trang

Tiến lễ Sơn Trang,
Hôm nay tiến lễ Sơn Trang,
Các cô nhận lễ về ngàn thảnh thơi.
Độ cho tài lộc hơn người,

Tài lộc hơn người,
Độ cho tài lộc hơn người
Độ cho đệ tử đời đời vinh hoa
Độ cho Phúc đẳng hà sa

Phúc đẳng hà sa,
Độ cho Phúc đẳng hà sa,
Trừ tai hạn ách tống ra hải ngoài.
Độ cho tín chủ bình an

Tín chủ bình an,
Độ cho tín chủ bình an,
Độ cho con phượng cháu loan một nhà.
Độ cho nam nữ trẻ già,

Nam nữ trẻ già,
Độ cho nam nữ trẻ già,
Đồng gia thịnh vượng, điều hoa thanh tân
Chữ rằng thành giáng lưu ân

Thánh giáng lưu ân
Chữ rằng thánh giáng lưu ân,
Sơn trang lưu lộc thiên xuân thọ trường

Canh hoa trang

Bản văn 12 Cô Sơn Trang số 2

Núi Dùm cô cả thiêng thay,
Anh linh giáng ứng về đây ngự đồng.
Tài kiêm lục trí thần thông,
Sơn lâm các động tung hoành anh linh.

Cô Đôi Bắc Lệ tàng hình,
Tâm thành cầu khẩn hiển linh Cô về.
Đồng Đăng, Ao Cá là quê,
Pháp sư tái thỉnh Cô Ba Tam Kỳ.

Thiên Đình, Địa Phủ thông tri,
Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân.
Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân,
Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời.

Có khi Cô hiện ra người,
Dạy chim uốn lưỡi, dạy người bán buôn.
Khi thời dạy vượn ru con,
Lúc ca lúc hót nỉ non buồn rầu.

Dạy loài cầm thú gọi nhau,
Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua.
Thỉnh mời Cô Tư Ỷ La,
Theo hầu Vương Mẫu quê nhà Thuận Nam.

Mẫu sai Cô Tư giáng phàm,
Lễ nghi sớ điệp lập đàn mời khuyên.
Lại mời các bộ Mường trên,
Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Bằng.

Tính đành hanh thấy ai lạ mặt
Sai cô hầu đuổi bắt cho mau,
Líu lô tiếng Mán bảo nhau,
Tức thời cô trước cô sau điệu về.

Người thôn quê hay là thành thị,
Không biết rằng bệnh ý vì đâu,
Làm cho chóng mặt nhức đầu,
Càng phù càng thuốc càng đau như dần.

Hành bệnh nhân thậm chưng là khổ,
Uống thuốc trần lại hãm mồ hôi.
Bói thời ra quẻ phong lôi,
Cô Năm hành bệnh ai coi cho tường.

Sắm hình nhân điệp trương thế mệnh,
Trả lễ Cô thời bệnh mới tan.
Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang,
Cùng Cô Nàng Bảy Tuyên Quang giáng trần.

Pháp đằng vân anh linh biến hoá,
Các Mán Mường Mọi xá đều kinh.
Thỉnh mời các bộ sơn tinh,
Cùng Cô Nàng Tám anh linh nhiệm mầu.

Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu,
Thần thông lục trí ai hầu dám đương.
Thỉnh mời Cô Chín Sòng Sơn,
Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về.

Thú vui là thú sơn khê,
Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân.
Cô Mười Một ngự Đồng Nhân.
Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du.

Quê nhà Cô ở Trang Chu,
Rong chơi rừng núi ngao du Mán Mường.
Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn,
Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời.

Độ cho tín chủ mọi người,
Già thời sức khoẻ, trẻ thời bình an.
Thỉnh mời chư vị giáng đàn,
Phù trì đệ tử thiên ban thọ trường.”

Canh hoa trang

Bản văn 12 Cô Sơn Trang số 3

Cô nàng Cả quần chân áo chít,
theo Phật bà tay quyết thần thông,
trừ tà trị bệnh như không,
linh phù, thần chú uy hùng ai đương.
Danh xưng Cô Đệ Nhất Sơn Tinh – Cô Cả Núi Dùm
Lại thỉnh mời Cô nàng Đệ Nhị,
bưng hộp trầu cửa Quế vào ra,
môi son, mắt phượng, da ngà
miệng cười hoa nở, hài hoa mỹ miều.
Danh xưng Cô Đôi Bắc Lệ
Cô nàng Ba lắm chiều xinh xắn,
miệng cô cười càng ngắm càng tươi,
thơ ngâm, phú đọc vui chơi,
cung đàn, tiếng hát mọi mùi mọi hay
Danh xưng Cô Bơ Thượng Ngàn – Cô Bơ Tam Kỳ
Cô nàng Tư hây hây má đỏ,
đã khôn ngoan lại có tài ba,
nhu mì, yểu điệu, nết na.
Sớm khuya chầu chực, Chúa Bà yêu thương
Danh xưng Cô Tư Ỷ La
Cô nàng Năm đảm đương khôn khéo,
tính đành hanh hay ghẹo người ta,
dù ai biết tính Cô ra,
tàn nhang nước thải lại hòa như xưa
Danh xưng Cô Năm Đồng Tiền – Thái Nguyên, Cao Bằng
Nét yểu điệu đong đưa Cô Sáu,
trước điện tiền quỳ tấu nhanh trai,
nhập thần xuất thánh đại tài,
thượng ngàn, thủy phủ, dưới trời thiếu đâu
Danh xưng Cô Sáu Đồi Ngang
Cô nàng Bảy đứng hầu chầu chực,
dâng đỉnh trầm thơm nức mùi hương,
chuyên cần mọi việc đảm đang,
dâng hoa cúng quả, dịu dàng sớm khuya
Danh xưng Cô Bảy Tuyên Quang
Cô nàng Tám nhiều bề sắc sảo,
việc dữ lành mách bảo trần gian,
tuy rằng cách điệu dịu dàng,
ai mà thất trực lại càng khổ thay
Danh xưng cô Tám Thượng Ngàn
Tay phù chú ai tày cô Chín Giếng
định việc gì ứng hiện không sai,
mới hay quốc sắc nữ tài,
trần ai lịch sự, ai ai cũng nhường
Danh xưng Cô Chín Thượng Ngàn
Cô nàng Mười sơn lâm vui thú,
trong phép màu biết đủ tinh vi,
linh phù thái thượng phép kì,
sơn tiêu, độc cước phép chi cũng tường
Danh xưng Cô Mười Suối Ngang
Cô Mười Một thuộc đường phù chú,
thỉnh Cô về giáng phó đồng nhân,
trừ tà trị bệnh như thần,
thơm danh nức tiếng xa gần biết tay
Danh xưng Cô Mười Một Đồng Nhân
Cô Mười Hai nương mây cưỡi gió,
lúc vui chơi họp đủ bạn tiên.
Danh xưng Cô Mười Hai Thượng Ngàn

Tranh 12 Co Son Trang

Kinh Sơn Trang

Sơn trang giữa cảnh tùng lâm
Vắng tanh hiu hắt nhang trầm ngút bay.
Các cô hầu hạ đêm ngày
Cùng Bà Chúa Thượng vẫn hay ngự về.

Đìu hiu quanh quẽ tứ bề
Chim kêu vượn hót cận kề đôi bên.
Chúa Bà ngự ở ngai trên
Hai bà tả hữu cùng lên hầu bà.

Mười hai thị nữ bước ra
Mỗi Cô một vẻ thướt tha ưa nhìn.
Xinh đẹp cái cảnh thần tiên.
Núi rừng thanh vắng diệu huyền hát ca.

Cô thì trăm rắt cài hoa
Cô thì cài lược thước da cửa ngàn.
Cô thì luồn cúi cải trang
Cô thì có một nét ngang lông mày.

Xinh xinh cô tứ tựa mây
Ngâm nga cô lại ngồi mây bán hàng.
Cô về tiến lễ dâng nhang
Cô về tấu đối Chúa Tiên Cửu trùng.

Cô thì dạo gót thung dung
Cô thì xinh đẹp sánh cùng loài hoa.
Cô thì đàn hát cầm ca
Cô dùng điệu múa dâng bà Sơn trang.

Chim kêu vượn hót véo von
Dàn thông reo rắt đầu non hổ gầm.
Bao nhiêu những thứ thú cầm
Làm vui lòng Chúa sơn lâm trị vì.

Khuyên trần nào có xá chi
Cần la lí nậng kim thì nhận kim.
Khuyên trần cần tu kíp lên
Lo dân lo nước cho yên cửa nhà.

Cho lành cho tốt gần xa
Chúa về ban lộc giải tà cho con.
Cô thương những sắc cùng son
Cô gẩy cây đàn giải hết khổ đau.

Kính lạy hội đông Sơn Trang. (3 lần)
Kính lạy Sơn trang Tiên Chúa, Đỉnh thượng Triều Mường, Lê Mại Đại Vương.
Kính lạy Tả cận Diệu Tín Cao Sơn Thần nữ, hữu cận Diệu Nghĩa Tàng Hình Công Chúa.
Kính lạy Thập nhị Tiên Nàng.

Chim Phượng 2

Trên đây là những thông tin về 12 Cô Sơn Trang đầy đủ nhất đã được Tín Ngưỡng Việt biên soạn để giới thiệu tới các bạn.

Cám ơn các bạn đã quan tâm đón đọc!