Chúa Bà Tộc Mọi : Thần tích và bản văn Bà Chúa Tộc Mọi

Chúa Bà Tộc Mọi là ai ? được thở ở đâu và bản văn Bà Chúa Tộc Mọi sẽ được Tín Ngưỡng Việt chia sẻ chi tiết trong bài viết này. “Khắp Sơn Lâm nức danh Chúa MọiTiếng vang lừng khắp cõi Nam Bang”​ Thần tích Bà Chúa Bà Tộc Mọi Chúa Bà Tộc Mọi

11/08/2022

Ông Hoàng Bảy : Sự tích và đền thờ Ông Bảy Bảo Hà

Ông Hoàng Bảy là vị Thánh Hoàng thuộc Nhạc phủ. Tương truyền, tên húy của Ông là Nguyễn Hoàng Bảy…

09/08/2022

12 Cô Sơn Trang : Sự tích và bài văn khấn thỉnh đầy đủ nhất

12 Cô Sơn Trang là ai ? được thờ tại đâu và bài văn khấn thỉnh các cô đầy đủ nhất sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết này. 12 Cô Sơn Trang là ai ? 12 Cô Sơn Trang là các thánh cô trên Sơn Trang đi theo hầu cận Mẫu Thượng

30/07/2022

Cô Bé Cây Xanh : Thần tích và bản văn chầu hay nhất

Cô Bé Cây Xanh chi tiết thần tích và bản văn hay nhất được dùng để hát thờ và hầu giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm. Truyền thuyết Cô Bé Cây Xanh Cô Bé Cây Xanh là thánh cô bản đền bản cảnh được phối thờ vào hệ thống thần linh Tứ phủ.

26/07/2022

Ngọc Hoàng Thượng Đế: Thần tích Vua cha Ngọc Hoàng

Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị Thánh cao nhất trong đạo Mẫu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thần tích cũng như những thông tin đầy đủ hơn về ngài.

21/03/2020

Cửu Thiên Huyền Nữ : Thần tích và truyền thuyết Cửu Thiên Nương Nương

Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị nữ thần trong nững truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc từ xưa về sau trở thành một vị nổi danh trong hàng nữ tiên..

19/03/2020

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022