Các bản văn chầu được dùng hát thỉnh vào ngày tiệc hoặc hát khi hầu đồng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Bản văn Quan Đệ Bát : Lời văn Quan lớn Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm

Bản văn Quan Đệ Bát thường được dùng hát vào ngày tiệc đản hoặc hát thỉnh tráng bóng, hầu đống giá của Ngài. Khái quát về Quan lớn Đệ Bát Quan lớn Đệ Bát tương truyền là con Vua Cha Bát Hải Đồng Đình, huyền tích về Ngài cũng như Quan lớn Điều Thất gắn

22/06/2022

Bản văn Quan Điều Thất : Lời văn Quan lớn Điều Thất Đào Tiên

Bản văn Quan lớn Điều Thất Đào Tiên thường được dùng hát thỉnh trong ngày tiệc hoặc về tráng bóng và hầu đồng giá Quan Điều Thất. Khái quát chung về Quan lớn Điều Thất Quan lớn Điều Thất, hay Quan lớn Điều Thất Đào Tiên, tương truyền vốn là con Vua Cha Bát Hải

22/06/2022

Bản văn Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn : Lời văn Thánh Mẫu Thượng Ngàn hay nhất

Các bản văn Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn thường dung hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn. Sơ lược về Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh mẫu Thượng Ngàn là vị Thánh Mẫu quản cai nhạc phủ. Ngài ngự trang phục màu xanh của núi rừng là một

21/06/2022

Bản văn Mẫu đệ Tam : 3 lời văn Thánh Mẫu Thoải Cung

Bản văn Mẫu đệ Tam – Xích Lân Công Chúa gồm những bản văn thỉnh Mẫu Thoải hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Mẫu đệ Tam là ai ? Mẫu Đệ Tam là vị nữ thần dân gian Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý các miền sông

19/06/2022

Bản văn Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên : Lời văn thỉnh Mẫu Liễu Hạnh

Tổng hợp các bản văn Mẫu đệ Nhị Địa Tiên ( Mẫu Liễu Hạnh ) hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên là ai ? Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên, Liễu Hạnh Công Chúa (Thánh Mẫu Liễu Hạnh) còn có các danh hiệu khác

19/06/2022

Bản văn Mẫu đệ Nhất : Lời văn Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên

Bản văn Mẫu đệ Nhất gồm 2 bản văn Cửu Trùng Thánh Mau văn và Thiên Tiên Đệ Nhất Thành Mẫu văn được sưu tầm để gửi đến các bạn.. Sự tích Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên còn có các danh hiệu khác như Nhiều ý kiến cho rằng Cửu

19/06/2022

Bản văn Đức vua cha Bát Hải : Lời văn Vua Cha Bát Hải Động Đình

Các bản văn vua cha Bát Hải nói lên thần tích và sự anh linh của ngài được dùng để hát thờ trong ngày đản tiệc của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Khái quát về Vua Cha Bát Hải Động Đình Đức vua cha Bát Hải còn được gọi là Vua Cha Bát Hải

18/06/2022

Bản văn Ngọc Hoàng Thượng Đế : Văn đức vua cha Ngọc Hoàng

Bản văn Ngọc Hoàng Thượng Đế được sưu tầm giúp các bạn tham khảo. Đây là bản chầu văn dùng để hát thờ vào ngày đản tiệc. Ngọc Hoàng trong tín ngưỡng tứ phủ Ngọc Hoàng Thượng đế là vị vua của Thiên đình, cai quản toàn bộ bầu trời, mặt đất, biển cả, và

18/06/2022

Bản văn Quan Đệ Ngũ : 5 Lời văn Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Các bản văn được dùng khi thỉnh vào ngày tiệc hoặc hầu đồng giá Quan lớn Tuần Tranh.

15/05/2021

Bản văn Quan Đệ Tứ : 2 bản văn Quan lớn Đệ Tứ hay nhất

Những bản văn Quan Đệ Tứ nói về sự tích cùng sự anh linh của Quan lớn Đệ Tứ Khâm sai. Các bản văn này được dùng khi hát thỉnh mời trong ngày tiệc hoặc hầu giá của ngài. Sơ lược thần tích Quan Đệ Tứ Quản mười phương trên trời dưới đấtQuan thông tri

12/05/2021

1 4 5 6 7 8 9

Bài nổi bật

Bảng sao hạn năm 2024: Xem vận mệnh của bạn trong năm mới

Bảng sao hạn năm 2024: Xem vận mệnh của bạn trong năm mới

2024 là năm của những cơ hội mới, nhưng cũng là năm của những thử thách. Qua bảng sao hạn…

17/12/2023

Tuổi Hợi năm 2024 : Tử vi người tuổi Hợi trong năm 2024 Canh Thìn

Xem tử vi tuổi Hợi năm 2024 để biết các phương diện trong cuộc sống cho tuổi Kỷ Hợi, Tân…

29/11/2023

Tuổi Tuất năm 2024 : Tử vi người tuổi Tuất trong năm 2024 Canh Thìn

Xem tử vi tuổi Tuất năm 2024 để biết các phương diện trong cuộc sống cho tuổi Mậu Tuất, Canh…

29/11/2023