Bản văn Quan Đệ Tứ

Những bản văn Quan Đệ Tứ nói về sự tích cùng sự anh linh của Quan lớn Đệ Tứ Khâm sai. Các bản văn này được dùng khi hát thỉnh mời trong ngày tiệc hoặc hầu giá của ngài.

Ban van Quan De Tu

Quản mười phương trên trời dưới đất
Quan thông tri phép thuật thiền gia
Cầu Ô đem bắc Ngân Hà
Liệt hàng tinh đẩu bày ra ngang trời

Quan lớn Đệ Tứ hay Quan lớn Đệ Tứ Khâm sai giữ quyền Khâm sai bốn phủ. Quan lớn Đệ Tứ vốn xuất thân từ chốn Thiên cung nhưng được giao cai quản miền đất đai nơi con người sinh sống; do đó, Ngài ngự áo màu vàng tượng trưng cho Địa Phủ

Trong các đền, điện, phủ của Tín ngưỡng thời Mẫu Tứ Phủ, Quan lớn Đệ Tứ thường được thờ ở Ban Công đồng, Ngài là vị quan lớn thuộc dòng đi tu nên ít khi ngự đồng.

Hiện nay, đền thờ Quan Đệ Tứ được biết đến là đền Đức Thánh Quan lớn Đệ Tứ, phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Ngày tiệc Quan lớn Đệ Tứ là ngày 24 tháng Tư ( âm lịch) hằng năm.

Hoa sen vàng

Các bản văn Quan lớn Đệ Tứ

Bản văn Quan Đệ Tứ số 1

Tiệc bản loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
Vốn con trời cai ngự thiên cung
Bảng vàng choi chói vua phong
Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang

Chuyển quan san trên trời dưới đất
Quản thông tri phép Phật truyền ra
Cầu ô bắc sông Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

Thử dạo chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai người hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng

Bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngựoc
Chỉ hại người chẳng trước thời sau
Lỗi lầm có xá chi đâu
Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi

Nức hương xuân mừng vui khánh hạ
Thỉnh tôn ông xa giá phủ trên
Đăng trà quả thực dâng lên
Thỉnh ông giá ngự giáng đền chứng minh

Phú:

Y quan văn vật,(nổi dấu thiêng )tứ phủ vạn linh
Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
Thiên niên dốc một bầu vũ trụ
Trên phù tía ngai vàng lồ lộ

Vẻ lâu đài in bóng tranh vanh
Bảng vàng thiên cổ vị nhân
Gồm nam bắc xa thu về một mối
Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội

Dưong thanh danh vạn vật chi đô
Bóng trăng in mặt nước bên hồ
Vang tiếng để sơn thần cung kiệt
Dục cờ đảo thành tâm sở nguyện

Thiên lý giang uyển chuyển quẩn quanh
Hiên rồng đài các tranh vanh
Cung vàng điện ngọc quanh thành kim cương
Tài thao lược vang lừng vũ trụ

Tiếng anh linh nhất thủ thế gian
Sắc Rồng choi chói vua ban
Khâm sai đệ tứ tòa vàng thiên cung

Bản văn Quan Đệ Tứ số 2

Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tứ
Vốn con trời cai xứ thiên cung
Sắc rồng choi chói vua phong
Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang
Chuyển quan san trên trời dưới đất
Quản thông tri phép phật truyền ra
Cầu ô bắc sông Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

Thử dạo chơi sao sa lác đác
Cửu Diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai người hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng
bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngược
chỉ hại người chẳng trước thời sau
Lỗi lầm có xá chi đâu
bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi

Phú:

Y quan văn vật
nổi dấu thiêng tứ phủ vạn linh
Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
Thiên niên dốc một bầu vũ trụ
Trên phù tía ngai vàng lồ lộ
vẻ lâu đài in bóng tranh vanh
bảng vàng thiên cổ vị nhân
Gồm nam bắc thu về một mối
Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội
Dương thanh danh vạn vật chi đô
Vang tiếng để sơn thần cung kiệt.

hoa lê

Xem thêm

Cùng chuyên mục