Bản văn Đức vua cha Bát Hải : Lời văn Vua Cha Bát Hải Động Đình

Các bản văn vua cha Bát Hải nói lên thần tích và sự anh linh của ngài được dùng để hát thờ trong ngày đản tiệc của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Ban van vua cha Bat Hai

Khái quát về Vua Cha Bát Hải Động Đình

Đức vua cha Bát Hải còn được gọi là Vua Cha Bát Hải Động Đình, là vị vua đứng đầu Thủy phủ, hành dinh của Ngài ở Động Đình Hồ một vùng đất ven biển Đông của nước ta. Theo truyền thuyết lưu truyền thì ngài là cha của Thánh mẫu Xích Lân Long Nữ, là nhạc phụ của Kinh Dương Vương (Kinh Xuyên), thủy tổ của Bách Việt.

Theo lịch sử, thời kì đầu Văn Lang, dân tộc Lạc Việt theo chế độ Mẫu Hệ . Thứ 2 nữa về huyết thống thì huyết thống rồng của Long Nữ quả thực là cao quý hơn rất nhiều. Và vì vậy mà theo suy đoán của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử thì khi nói đến vua cha ở đấy chính là lời mà Kinh Dương Vương gọi bố vợ – tức Long Vương cai quản Động Đình Hồ.

Các bản văn Vua Cha Bát Hải Động Đình

Dưới đây là các bản chầu văn Đức Vua cha Bát Hải được chúng tôi sưu tầm để gửi đến các bạn.

Bản văn vua cha Bát Hải số 1

Đệ tử vọng bái khấu đầu
Thần tiến văn chầu cửa phủ Thái Ninh

Phủ Thái Ninh trong miền Phụ Dực
Danh tiếng đồn náo nức gần xa
Động Đình sông vắng ngã ba
Tối linh thượng đẳng trên toà uy nghi

Đôi bên ngựa phục voi quỳ
Phượng thì đua múa, hạc thì chầu lên
Trước án tiền nức mùi hương xạ
Trên đền hương khói toả vân long

Chữ rằng: “Vạn tuế thánh cung”
Quy mô lồng lộng, cửa rồng nguya nga
Dưới sông lác đác chèo qua
Buồm giương thuận gió ắt là Tiêu Tương

Cảnh lạ nhường cây chầu uốn éo
Lá dầm khê yểu điệu màu xanh
Bốn bề sơn thuỷ bao quanh
Gần xa đều đến phục tình làm tôi

Địa linh chiếm lấy một ngôi
Thiên hạ tái hồi về phục Đại Vương
Minh đường sơn thoải đại giang
Đôi bên huyền vũ cảnh càng thanh tao

Kẻ anh hào gần xa đều đến
Cầu việc gì ứng nghiệm linh thông
Có khi hoá vũ hành phong
Phép thiêng rẽ nước giao long đi về

Dưới Thuỷ Tề công đồng nghị luận
Trên Thượng Thiên mở trận mưa sa
Trần gian ai dễ biết thay
Độ cốt độ thày lại được ăn công

Thánh độ cho khắp thanh đồng
Có lòng thành kính ban công lộc nhiều
Bách quan văn vũ thần liêu
Khâm sai các bộ dập dìu đai cân

Đứng chật sân y quan lễ nhạc
Tửu tam tuần tiến bước thung dung
Tuần sơ tuần á tuần chung
Nội thông ngoại dẫn đôi lòng khoan thai

Lễ thưởng tiến cống đồ tươi
Sắc phong thượng đẳng muôn đời truyền lai
Hạ tuần tháng tám đôi hai
Trải qua xem rạng đua tài chèo bơi

Mở hò reo dưới sông lừng lẫy
Trên xướng ca đàn gẩy xênh trong
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Thảnh thơi thánh vực, ruổi rong thiên đàng

Trống vang lừng chiêng vàng điểm đót
Giọt đồng hồ thánh thót ngân nga
Dưới sông lừng lẫy kêu loa
Thượng từ đò Tị hạ là bến Bông

Đôi bên sông đỏ đào rực rỡ
Nhác trông lên đã ngỡ động tiên
Cõi trần đâu dễ mấy hơn
Thơm danh nức tiếng phủ miền Thái Ninh

Trên Thiên Đình khâm thừa đế mệnh
Dưới Việt Nam quốc chính hộ dân
Thần thông biến hoá muôn phần
Bùa thiêng phép diệu xa gần sợ uy

Mấy huyền vi thiên trường địa cửu
Phù hộ cho hoà hảo bách niên
Sinh ra con phượng cháu tiên
Lưu ân giáng phúc thiên niên thọ trường.

con chim phượng

Bản văn vua cha Bát Hải số 2

Nhang thành kính đôi lời giãi tỏ
Trước điện tiền lễ độ phục uy
Thoải đình Thánh Đế uy nghi
Quyền cai chính ngự ngọc trì bể Đông

Truyền thừa mệnh Long Cung Bát Hải
Thái Ninh từ chính đại quang minh
Ấy nơi tụ khí chung linh
Quyền cai thống lĩnh chư dinh thoải tề

Các cửa bể cửa sông Nam quốc
Một mối thông sau trước một nơi
Quy về long mạch chính ngôi
Đền Vua Bát Hải ở nơi Động Đình

Tòa thoải quốc nghê kình cai giữ
Tướng tam đầu cửu vĩ đôi bên
Long xà rẽ nước hiện lên
Thỉnh mời chư Thánh ngự đền Thủy Cung

Mở hội yến tòa trong chính điện
Ra lệnh truyền thủy tộc chư dinh
Bài sai các tướng thủy đình
Trấn an cửa bể giữ lành giúp dân

Thu bão táp ân cần tế độ
Dẹp an loài thủy quái yêu ma
Độ cho phong thuận vũ hòa
Dân an quốc thái nhà nhà an vui

Đội ơn đức muôn đời hằng nhớ
Gốc Lạc Hồng muôn thủa không phai
Hương thơm dâng trước đan đài
Vua cha ban phúc ban tài ban ân

Độ cho sở nguyện tòng tâm
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường​

hoa lê

Bản văn vua cha Bát Hải số 3

Đây là bản văn chầu chung của các vị: Vua Cha Bát Hải Động Đình, Quan Lớn Đệ Tam và Quan Điều Thất.

Chiều Đông hải thiên thu bất diệt,
Trấn Tam Kỳ lẫm liệt uy dương,
Hùng triều thập bát quân vương,
Trị vì thiên hạ bốn phương thải hòa.

Trấn Đào Động có nhà hào kiệt,
Ứng mộng thần mãn nguyệt hoa khai,
Nhất bào sinh được ba trai
Phương phi diện mạo gồm tài võ văn.

Chốn hải tần bao năm hùng cứ,
Đạp sóng cần chế ngự can qua,
Đòi phen gió táp mưa sa,
Dương cờ giữ vững nước nhà Văn Lang.

Bỗng biên ải ô man dấy động,
Lệnh triều đình gióng trống ra quân,
Kíp sai Tản Lĩnh sơn thần,
Hợp cùng thuỷ bộ quân dân triệu người.

Từ mặt bể, sông ngòi khe suối,
Quyết ngăn phường lang sói xâm lăng,
Bốn phương chớp dậy sấm vang,
Rợp trời cờ xí ầm ầm quân reo.

Nước thủy triều mênh mông sóng bạc,
Trải bao phen gió táp mưa sa,
Quân dân giữ vững sơn hà,
Hùng triều thịnh trị, dân ta mạnh giầu.

Lập công đầu danh xưng bốn tướng,
Bản nguyệt tròn, tiệc thưởng mừng công,
Tam linh xuất thế anh hùng,
Cõi trời dở sổ thu trung triệu hồi.

Nước dẫu cạn, công người đâu cạn,
Đả dẫu mòn gương sáng còn soi,
Bể Nam thơm mãi muôn đời,
Đào nguyên cổ địa, nhớ người vì dân.

Đất Đằng lãnh phong thần ba vị,
Trấn Ninh Giang tủ khi linh thông,
Thuỷ thần trở lại thủy cung,
Nước rẽ đôi dòng, thủy phủ – dương gian.

Khắp Đông Hải sấm ran từ đẩy,
Thủy long hầu nổi dậy nơi nơi,
Uy linh chuyển đất động trời,
Phong – lôi – vũ – điện dẹp loài ô man.

Ta vâng lệnh Phù Tang đại đế, (Thủy phủ thánh đế)
Trấn Tam Kỳ linh khi dài lâu,
Ai gây gió thảm mưa sầu,
Bão kia sẽ đổ lên đầu vô lương.

Tam kỳ lộ trấn an của bể,
Cảnh thái bình thịnh trị muôn xuân,
Vũ Tiên, Phụ Dực xa gần,
Duyên Hà, Tiền Hải nhân dân nức lòng.

Kiến Xương phủ cùng trong Thái địa,
Cảnh Thư Trì – Tân Đệ mênh mông,
Nhị hà tẩy giáp thu trung
Đông đô cổ miếu Thăng long phụng thờ.

Ghềnh nhị thủy Tây hồ – Lãng bạc,
Hàm tử quan, Nguyên Khiết Chương dương,
Tuần Vường đến Lục đầu giang,
Phong Châu, Tuần Hạc tấm gương muôn đời.

Trải Thục, Triệu đến đời Lê – Lý,
Sắc phong thần ngự trị Hải vương.
Nguyện chiêm thủy đức uông dương.
Ân ba tẩm nhuận bốn phương thái hòa.

Trần – Lê – Trịnh – Nguyễn ra kế vị,
Giặc Tây phương áp chế nhân dân,
Miếu xưa phụng sự thủy thần,
Thờ người cứu nước cứu dân tiền triều.

Bắt di chuyển làm theo pháp lệnh,
Bỏ miếu đường thánh cảnh điêu linh,
Có nhà họ Vũ phúc lành, *
Rước về phụng sự đế kinh lâu dài.

Dựng đền phủ giữa nơi kỳ lộ,
Cảnh hữu tình trên bộ dưới sông.
Đồng Bằng, Cổ Tuyết – Thăng Long,
Còn ghi dấu tích nhớ công ơn Người.

Tác giả: Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm
Chùa Vua 30 – 7 – Ất Dậu ngày đổi tiền và nhận đền Đức Vua

hoa lê

Trên đây là 2 bản văn vua cha Bát Hải được chúng tôi sưu tầm. Cám ơn các bạn đã đón xem và kính chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.

Giới thiệu về Tác Giả

Nguyễn Hưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mang trong mình lòng đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống, anh dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Với anh, tín ngưỡng không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là sợi dây kết nối thế hệ, lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Trên hành trình khám phá, Nguyễn Hưng luôn nỗ lực nghiên cứu, chắt lọc và chia sẻ những kiến thức bổ ích về tín ngưỡng Việt Nam đến với độc giả.