Bản văn Chúa đệ Nhất Tây Thiên

2 bản văn Chúa đệ Nhất Tây Thiên nói lên sự tích và sự hiển linh của bà chúa thượng được dùng khi thỉnh và hầu đồng.

Ban van Chua de Nhat Tay Thien

Chúa đệ Nhất Tây Thiên là ai ?

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên là bà chúa thượng dưới thời Hùng Vương.

Bà là người con gái sinh trưởng trong một gia đình có dòng dõi Hùng Vương. Tương truyền rằng đức thân mẫu của bà nằm mơ thấy tiên nữ từ đám mây ngũ sắc hạ trần, rồi mang thai và sinh ra chúa bà.

Càng lớn lên, bà càng sinh đẹp giỏi giang, sau lại tập hợp quân dân giúp Vua Hùng đánh đuổi giặc Ân. Sau này, đến ngày hóa, bà được quần tiên đón rước về chầu Đế Đình.

Tìm hiểu đầy đủ về Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

2 bản văn Chúa đệ Nhất Tây Thiên thường dùng

Dưới đây là 2 lời văn thỉnh Chúa bà đệ Nhất Tây Thiên đã được chúng tôi sưu tầm.

Bản văn thỉnh Chúa đệ Nhất Tây Thiên số 1

Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ
Cõi Bắc Kì có núi Tây Thiên.
Dõi truyền thiên hạ ức niên
Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời.

Dân Sơn Đình là nơi sở tại
Thấy một người khí khái khôn ngoan.
Mẫu phó cho phụng sự khói nhang
Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa.

Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục
Suối Giải Oan giải khúc minh trân.
Trường sinh có nước tảy màu
Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ.

Dù bốn mùa chim kêu phượng hót
Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa.
Vui về nước chảy non ba
Bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào.

Thú thanh tao Thạch Bàn lồ lộ
Ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm.
Thuyền đường chỉ Phật giáng lâm
Khắp miền thiên hạ thánh tâm.

Linh uy khó nhọc tìm nơi biến hóa
Lại khen người tạc đá mà nên.
Bầu trời cảnh Phật non Tiên
Thấy ngàn Tam Đảo Tây Thiên dị kì.

Hồ Bát Nhã thời thời bất cổ
Có nước Vàng, thác Bạc như in.
Có cầu, có nước sông truyền
Cửa đền phong nguyệt vô biên lầu lầu.

Cảnh đua nhau bồng lai úc trúc
Lí thanh tao mọi thứ nở hoa.
Cảnh lên thay điểm bà sa
Mừng cây cổ thụ năm ba cội tùng.

Đã minh nguyệt phong quang là thế
Tại văn hoa đuốc tuệ quang huy.
Thế gian liễu thế nan chi
Do lai quảng đại từ bi vô cùng.

Thụ sắc phong phò vua giúp nước
Lại hộ trì an quốc ban gia.
Tây Thiên bà Cả thượng tòa
Bà Hai trị bệnh, bà Ba trừ tà.

Tiệc trung thu nghinh về đền Cả
Giáp hai dân hương hỏa đền Trung.
Tam Dương hiệp hiệp chức tiên phong
Để lại ngũ phúc hương thông nước nhà.

Chính tiệc Bà thường tân đoan ngũ (5 tháng 5)
Cứ ngày rằm lệ sớ muôn năm.
Hương hoa lễ vật mọi nơi
Mẫu anh linh, vọng bái Thánh Bà.

ức niên hương hỏa lưu phương họa đồ.
Chốn Nam Bang ngàn dân kính chúc
Đức Thánh Bà hóa phép thần thông.
Cầu tài cầu lộc hữu dư
Cầu con cho đươc thượng vi tinh thần.

Nào là người văn nhân tài tử
Cũng là người nữ tú nam thanh.
Muốn vui lên đất Sơn Đình
Muốn cầu lên cửa anh linh nhà Bà.

Quốc thái hoa nhân dân yên lạc
Cửa anh linh danh tạ lập thiên
Cầu cho phú quý thiên niên
Thế nhi huynh đệ khang trường thiên thu.

Tống tai ách nghinh lai bách phúc
Đảo tất thông nguyện phúc tam đa.
Lòng tin vọng bái Thánh Bà
Minh cường quốc phú dân hòa bình yên.

Chữ rằng thánh giáng nghe văn
Tấn Mẫu lưu lạc thiên thanh thọ trường.

Quạt Đỏ

Bản văn thỉnh Chúa đệ Nhất Tây Thiên số 2

Thỉnh mời Quốc Mẫu Tiên Nương
Hoàng phi đệ thất Hùng Vương trị vì

Cổ triều Đinh,Lý,Trần,Lê
Sắc phong thượng đẳng hiệu đề tối linh
Tây Thiên,Tam Đảo địa linh
Thạch Bàn ,Chúa ngự cảnh thanh nhiệm mầu

Nhang thơm thành kính quỳ tâu
Tiếng dâng nhất bản văn chầu Chúa Tiên
Tích xưa Tam Đảo – Tây Thiên
Hùng Vương thánh tổ tòng quyền hoàng gia

Đại Đình,Tam Đảo quê nhà
Thông reo trúc hóa rườm rà tốt tươi
Nước non còn nhớ ơn người
Nặng lòng vì nước vì đời vì dân

Sinh vi Thánh tử vi Thần
Khuông phù bảo trợ cõi trần xiết bao
Phép hay biến hiện cơ màu
Lòng thành bát nước quả cau khẩn vì

Ơn người đại đức từ bi
Thỉnh Chúa ngự đồng giáng thế lai lâm
Thử lòng trần thế chữ tâm
Thay quyền thiên địa cầm cân thăng bằng

Cứu cho thoát khỏi gian truân
Cứu cho thoát khỏi trầm luân đọa đầy
Trần gian lắm nỗi chua cay
Phúc mỏng nghiệp dày tâm tợ bóng đêm

Thành tâm van vái chúc nguyền
Tu nhân tích đức thánh tiên độ trì
Trước thời xét sở di âm phước
Sau thời xem tâm đức tu thân

Trên phù quốc dưới cứu dân
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường…

Hoa sen

Xem thêm: Bản văn Chúa đệ Tam Lâm Thao