Bản văn Ông Hoàng Đôi : 2 lời văn Ông Hoàng Đôi hay nhất

Các bản văn Ông Hoàng Đôi dùng để hát thỉnh và hầu đồng giá của Ngài được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn.

Ban van Ong Hoang Doi

Ông Hoàng Đôi đem quân lên ngàn
Ầm ầm súng nổ dậy vang đất trời

hoa nhài

Khái quát chung về Ông Hoàng Đôi

Ông Hoàng Đôi là vị Thánh Hoàng thuộc Nhạc Phủ. Tương truyền Ông là người M<an, có công dẹp giặc cứu dân. Huyền tích về Ông gắn với đền Bảo Hà, Lào Cai, Ông từng cùng Ông Hoàng Bảy Bảo Hà dẹp giặc dưới thời vua Lê,

Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, Ông Hoàng Đôi ngự áo màu xanh lá tượng trưng cho Nhạc phủ.

Xưa kia đền Bảo Hà là chính cung thờ nhị vị Thánh Hoàng là Ông Hoàng Đôi và Ông Hoàng Bảy, tuy nhiên, qua nhiều lần tu sửa, bài trí, đền Bảo Hà hiện nay mang đậm nét phụng thờ Ông Bảy.

Xem thêm thần tích về Ông Hoàng Đôi

Chim Phượng 2

Các bản văn Ông Hoàng Đôi thông dụng

Dưới đây là 2 bản văn hát thỉnh và hầu giá Ông Hoàng Đôi được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Bản văn Ông Hoàng Đôi số 1

Hoàng Đôi đem quân lên ngàn
Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời

Sớ văn tấu thỉnh khuyên mời
Thỉnh Hoàng linh ứng ngự chơi đền này
Quan Hoàng vạn phép trong tay
Tam sanh sửa lễ khi nay khẩn cầu

Ai thời căn số phải hầu
Lập đàn thỉnh bóng, quy đầu làm tôi
Thánh Hoàng hoá phép trên trời
Hải môn bốn bể khắp nơi quyền hành

Bảo Hà coi chốn rừng xanh
Thổ Nùng Thổ mán phục tình làm tôi
Sắc phong chính hiệu Hoàng Đôi
Mười hai cửa bể mọi nơi đi về

Con vua Bát Hải thuỷ tề
Long thần Hoàng cưỡi đi về sớm khuya
Bấy giờ có sớ dâng lên
Vua Cha giáng chỉ hạ truyền phán ra

Kíp ngay diệt lũ yêu ma
Thánh hoàng đội lệnh bước ra sân rồng
Ba quân, lĩnh ấn công đồng
Kiếm thiêng ra phép thần thông xoay vần

Trên trời nổi trận phong vân
Sai lôi lôi giáng tối tăm mịt mờ
Pháp màu biến ứng thần cơ
Quỷ tan tà tán bấy giờ thu lôi

Chiêng kêu, trống đánh ba hồi
Thượng đường mở hội đón người lên công
Vua cha ban sắc tặng phong
Càng thêm tối tú oai hùng uy quang

Tiểu tôi bái lạy đức Hoàng
Dám xin soi xét trần gian lỗi lầm
Hoàng về giáng lưu ân
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

hoa lê

Bản văn Ông Hoàng Đôi số 2

Hoàng Đôi lại sinh ra sau (2 lần)
Anh linh giáng thế ngự đồng hôm nay
ông về đồng ra tay chấp chính kỷ cương.
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi phàm

Chốn long nghỉ quyền quan chính ngự
Cảnh thuyền rồng tiên nữ chèo qua.
Quan ông dưỡng dục trên bờ
Khắp dòng sông ấy ông ngự thật là vui

Thỉnh mời đệ nhị ông Hoàng
Thống trị thiên hạ mọi nơi xa gần.
Thỉnh mời ông Hoàng đế tinh quân
Đệ Nhị ông ở rừng xanh ngự về

Vốn xưa ông Ngự thiên đình
Quyền cai các vị liệt tinh thiên tài.
Số tinh, số tử ở đời
Tay ông biến phép chẳng sai số nào

Quân cai văn võ thiên tào
Khi trong bệ ngọc, khi vào toà sen
Thông minh trí tuệ trăm đường
Quyền ông cai quản chẳng nhường chi ai.

Ra uy cập vũ thu am
Tự nhiên dựng nước đi tuần cõi xa

Văn mời nước:

Hỡi cô chuốc rượu vậy thời nơi nao
Tề tay tiên chuốc chén rượu đào
Dâng lên là lên cúng Mẫu
Dâng vào tiên thánh Hoàng sơi.

Đệ nhất tuần sơ, ông đã hiểu rồi
Đệ nhị tuần á, chúc chén rượu đầy.
Các cô dâng lên cúng Mẫu
Các cô dâng vào tiên thánh Hoàng sơi.

Đệ nhất tuần sơ, đệ nhị tuần á, đệ tam tuần chung
Các cô dâng lên cúng Mẫu
Các cô dâng vào tiên thánh Hoàng sơi.​

hoa lê

Trên đây là 2 bản văn Ông Hoàng Đôi thường đượng dùng nhất hiện nay. Cám ơn các bạn đã quan tâm, kính chúc các bạn luôn mạnh khỏe – bình an.

Xem thêm

Các bản văn Tứ Phủ Ông Hoàng hay nhất