Bản văn Ông Chín : Các bản văn chầu Ông Hoàng Chín Cờn Môn

Bản văn Ông Chín được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm là bản văn chầu thường được dùng khi hát thỉnh trong ngày tiệc hoặc hầu giá Ông Hoàng Chín.

Ban van Ong Chin

Trên chín bệ cao thâm võng cực
Dưới bách thần mộ đức kinh luân
Cù lao chín chữ quần thần
Sinh ông Hoàng Chín kinh luân gồm tài

Chim Phượng 2

Khái quát chung vể Ông Chín

Trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, khi nói đến Ông Hoàng Chín, tâm thức dân gian là Ông Chín Cờn Môn. Tích xưa để lại gắn với truyền thuyết về Tứ vị Hồng Nương, vì vậy, nơi chính thờ Ông là đền Cơn ngoài ở xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau khi thác hóa, Ông hiển linh phù trợ cho dân, được nhân dân biết ơn thờ phụng.

Trong nghi lễ hầu đồng, Ông Chín thường ngự áo the khăn xếp màu đen, hoặc the hồng khăn xếp đỏ ( khi hầu ở cửa Mẫu Sòng Sơn hoặc hầu đầu năm)

Xem chi tiết về Ông Chín

cuon thu dai lua

Bản văn Ông Chín Cờn Môn thông dụng

Dưới đây là bản văn chầu Ông Chín Cờn Môn được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn.

Hương một triện lòng thành dâng tiến
Cung thỉnh mời Ông Chín Cờn Môn
Khâm thừa thượng đế chí tôn
Sai Ông Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần

Trên chín bệ cao thâm võng cực
Dưới bách thần mộ đức kinh luân
Cù lao chín chữ quần thần
Sinh ông Hoàng Chín kinh luân gồm tài

Văn thơ phú sánh ngài Đỗ Lý
Võ lược thao cái thế Tôn Ngô
Cung tên mã thượng giang hồ
Tuổi vừa đôi tám đăng khoa triều đình

Bẩm sinh thành công minh chính trực
Quyết về đời ra sức lược thao
Gặp cơn sóng gió ba đào
Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha

Cửa Cờn Môn dựng cờ soái lĩnh
Lệnh ông truyền nghiêm chỉnh ba quân
Quyết lòng vì nước vì dân
Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường

Ông mở đường dân an quốc thái
Dùng phép màu cứu độ nhân sinh
Muôn dân hưởng phúc an lành
Nêu cao khí tiết oai danh muôn đời

Nước dù cạn công người không cạn
Đá dẫu mòn gương sáng còn soi
Anh linh lưu dấu muôn đời
Cửa quan rộng mở cứu người hữu nhân

Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác
Hãy tu đi rồi đẻ ngày mai
Xưa nay sinh hoá ở đời
Ông Hoàng giáng thế cứu người tồn sinh

Phật hữu tình từ bi phổ độ
Quyết lánh đường có có không không
Làm nên thiên tứ đỉnh chung
Cho người có đức có công đó mà

Chữ tu dưỡng gương nga vằng vặc
Bóng soi người hữu đức hữu nhân
Lánh đường đạo tặc tham sân
Tu nhân tích đức ngàn năm vẫn còn

Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ
Công ơn người muôn thuở không phai
Nhang thơm dâng trước tiền đài
Nhớ ngày Ông Chín ra đời cứu dân

Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh
Nhớ ơn ngài dâng cánh hương hoa
Rượu quỳnh rót chén Đồ tô
Chúc Hoàng muôn tuổi đề thơ hoạ vần.

Vậy có thơ rằng:

Bút phát tinh anh tửu nhập thần
Hoa khai quả kết vạn gia xuân
Tay tiên đề bút an thiên hạ
Trăm họ âu ca hưởng thái bình

Bút thần diệu pháp diệt trừ tinh
Thơ tiến giáng bút độ dân lành
Quan về giáng bút cho hoa nở
Cánh quạt đề thơ cứu sinh linh

cuon thu dai lua

Trên đây là Bản văn Ông Chín đã được chúng tôi sưu tầm để gửi đến các bạn. Kính chúc các bạn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống

Xem thêm