Bản văn Ông Bảy : Lời văn chầu Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

Bản văn Ông Bảy đầy đủ và thông dụng nhất hiện nay để hát thỉnh ngày tiệc hoặc văn chầu hầu đồng giá ông Hoàng Bảy Bảo Hà.

Quan Hoàng Bảy Bảo Hà chính vị
Cùng Tướng công Đệ nhị Hoàng Đôi
Can qua dau bể, biển dời
Anh hùng xưa đã ra người thân tiên

Chim Phượng 2

Khái quát chung về Ông Hoàng Bảy

Ông Hoàng Bảy là vị Thánh Hoàng thuộc Nhạc Phủ. Huyền tích về Ông gắn liền với nơi chính thờ Ông là đền Bảo Hà. Tương truyền, tên húy của Ông là Nguyễn Hoàng Bảy, là vị quan triều đình trấn giữa vùng Lao Cai, Yên Bái dưới thời vua Lê. Bằng tài thao lược, Ông đã có công dẹp giặc, hộ quốc, an dân, sau này cũng vì dân, vì nước mà hy sinh.

Sau khi hóa, Ông lại hiển linh phù giúp nước nhà được các triều đình phong kiến ban sắc phong Thượng đẳng thần, phong danh hiệu “Trấn An Hiển Liệt”, “Thần Vệ Quốc”…

Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng , Ông Hoàng Bảy thường ngự áo màu lam, tím, chàm, cũng có khi mày hồng/đỏ.

Đền chính thờ ông nay là đến Bảo Hà, xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào cai. Ngày tiệc Ông là ngày 17/7 âm lịch hàng năm.

Các bản văn Ông Hoàng Bảy hay nhất

Dưới đây là các bản văn chầu ông Bảy hay và thông dụng nhất hiện nay được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn.

Bản văn Ông Bảy số 1

Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
Bóng ác tà đã gác non tây
Trăng in mặt nước vơi đầy
Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền

Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa
Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
Quân cơ mưu lược luận bàn
Doang trung thường có hai hoàng vào ra

Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
Can qua dâu bể biến dời
Anh hùng xưa đã ra người cung tiên

Nhớ công đức lập đền phụng sự
Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
Thú vui điếu khách bàn trà
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông

Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên

Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
Quan Bảo Hà thực đích trung quân
Sinh thời làm tướng trung thần
Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn

Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
Thử ra tài cho biết oai danh
Bao phen lẫm liệt tung hoành
Định an xã tắc đề binh cõi ngoài

Đất Lào Cai là nơi dụng võ
Quyết ra tay đội ngũ tiến công
Biên cương súng nổ đùng đùng
Sa trường sương núi máu sông chẳng nề

Đem quân về Thất Khê phòng thủ
Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần

Bỗng một trận sầu vân ám kết
Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
Vui cùng nước biếc trăng ngàn
Tốt tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu

Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
Từ bi cải dữ làm lành
Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng

Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
Ai khẩn cầu tế độ thì qua
Hoàng về trắc giáng điện toà
Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

cuon thu dai lua

Bản văn Ông Bảy số 2

Ai lên Trái Hút Bảo Hà
Đền thờ ông Bảy ấy là cảnh tiên
Trước cửa đền thiên nhiên tạo dựng
Núi xếp tâng vách đứng cheo leo

Suối trong uốn lượn qua đèo
Sông sâu nước chảy thác reo quanh đồi
Đất Lao Cai chung linh dục tú
Huyện Bảo Yên mọi thú mọi xinh

Quan Bảy Hoàng tối tú anh linh
Sử xanh ghi chép lưu danh muôn đời
Khắp muôn nơi ơn nhờ đức cả
Vâng mệnh trời giáng hạ trần gian

Quan Hoàng vâng lệnh thiên nhan
Bách tiên chư tướng tiễn Hoàng xuất cung
Năm Cảnh Hưng hậu Lê lưu tích
Giặc Bắc phương đạo nghịch bất dung

Quan Bảy Hoàng đội lệnh tiên phong
Khởi binh dẹp loạn lên công hàng đầu
Vùng Quy Hóa ai hầu dễ biết
Châu Văn Bàn lập địa thành sơn

Gió mưa trăm trận chẳng sờn
Mưu cao kế hiểm biết hơn liệu đường
Gương trung chính cương thường hiếu nghĩa
Định thiên cơ trận địa chẳng sai

Thất nguyệt,chính nhật,nhật lai
Điện minh phụng bệ long ngai hiển thần
Nổi một trận phong vân gió thét
Mới hiển thần khắp hết đâu đâu

Bốn phương nam bắc khẩn cầu
Bảo Hà thắng tích nhiệm mầu còn ghi
Quan Hoàng Bảy độ trì ban phước
Thượng đẳng thần đã được sắc phong

Quyền cai tam phủ công đồng
Quyền Hoàng cai quản thanh đồng bốn phương
Khi nhàn hạ bàn đèn điếu thuốc
Chén rượu quỳnh càng chuốc càng say

Trà sen trà cúc thơm bay
Ô Long tiên tửu vơi đầy đầy vơi
Nay đệ tử văn mời giáng hạ
Thỉnh đức Hoàng xa giá ngự lên

Hoàng về trắc giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

cuon thu dai lua

Bản văn Ông Bảy số 3

Thơ(ngâm trước khi chuốc trà ngự thuốc…)

Khi vui hiến tửu nhậm trà
Ô long nha phiến yên hà rất sang
Diên tẩu thiết nhĩ đồng đen
Khay tầm hổ phách lạng nguyên vàng mười

Đầu xe bít ngọc tam khôi
Tiêm vàng móc bạc có chuôi bằng ngà
Khay tầm giát những vàng hoa
Chụp đèn ngọc thạch in hoa tứ bình

Hộp trầu ông khảm tứ linh
Bên trong long phượng đua tranh đôi đầu
Thuốc răm chính cống bên tàu
Mười hai tiên nữ tiêm hầu Hoàng xơi

Khói bay ngát bốn phương trời
Hút dăm ba điếu ngự vui thanh nhàn
Cô dâng nghiên mực bằng vàng
Cô dâng bút ngọc Quan Hoàng đề thơ
Thơ phú trong văn ông Bảy

Phú:

Trần ai tri kỷ
Khách tài tình hồ dễ mấy ai hay
Cõi nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Say cũng luỵ không say thời cũng tục

Khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Trái càn khôn hun đúc vững bền tay
Kho vô tận không xoay mà vẫn đủ

Giáo trăm trận xông pha ngoài huyệt hổ
Khách tài tình còn nợ thú phong lưu
Bóng hoa đăng soi tỏ mặt anh hào
Dẫu khanh tướng cũng siêu siêu mùi thế vị

Ai đã biết trần ai tri kỉ
Có hay lòng tráng sĩ lúc đêm xuân
Sáo vi vu gió đục mây vần
Cho bõ lúc tang bồng non với nước

Gió xuân thổi hương bay ngào ngạt
Vẳng cung đàn khúc hát gợi hồn xuân
Tài tình hỡi khách thi nhân

Vậy có thơ rằng:
Trù hoạch quân cơ tạm đắc nhàn
Nung gan thành sắt luyện tiên đan
Vi vu sáo trúc trời mây khói
Kỳ cục thâu canh đất nổi hoàng

Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt
Cương thường nặng gánh dạ sắt son
Ấy mùi phong nguyệt là thế thế
Giục ả phù dung Cuốc gọi hồn

Nẩy kiều:

Đượm mùi phong nguyệt nước non non
Đê mê quốc tuý quốc hồn xưa nay
Phù dung hồn hiện đau đây
Dường như ngọn cỏ cành cây la đà

Hay còn đắm nguyệt say hoa
Mau ra tiêm thuốc pha trà Quan Hoàng Bảy xơi

Ông bảy là:

Con Vua Thượng Đế Đức Vua cha
Giáng tại sơn lâm trấn Bảo Hà
Diện mạo hồng hào tươi vẻ ngọc
Dung nghi tươi tốt khác nào hoa

Khi vui cung kiếm khi đàn hát
Nhã thú nhã yên lúc ẩm trà
Say thơ say phú say câu hát
Say nợ tang bồng tỉnh lại say

Say tình non nước câu kim cổ
Say với non sông chuyện tháng ngày
Khách trần hồ dễ ai hay
Tang bồng hồ thỉ hẹn ngày vinh hoa

Tuyết trắng trăng trong ,hoa thơm gió mát
Mượn cung đàn câu hát,diễn hồn thơ
Man mác không gian ,hương đưa khói toả
Chí tang bồng muôn ngả khắp mọi nơi

Trong vũ trụ rộng không thế giới
Giấc mơ màng cõi ấy bồng lai
Cảnh u nhàn tùng cúc trúc mai
Nơi tĩnh mịch thú riêng người biết thú

Nâng chén rượu ngâm câu thơ cổ
Phải chăng hồn Lý, Đỗ còn đây
Rượu bồ đào,nhấp cạn chưa say
Trà long tỉnh ,hương bay thoang thoảng

Hát nhịp một:

Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh tiên
Hỏi rằng mói gặp đào nguyên
Yên hà mới gặp cảnh tiên nơi phàm trần
Cỏ cây hoa lá tần ngần
Hoa đào năm ngoái mười phần kém xa
Phàm trần phút gặp người tiên
Lạ thay Lưu,Nguyễn cũng duyên tình cờ
Cung trăng ai hẹn bao giờ
Vì đường đi hái thuốc tình cờ gặp tiên
Lâng lâng rũ sạch ba nghìn
Một ngày đệ tử cũng duyên nợ nhiều
Giang tay mở khoá động đào
Rẽ mây cho tỏ lối vào Bảo Hà Sơn
Non xanh ai đúc nên bầu
Trần gian ai dễ được hầu mà theo
Xanh xanh toà đá phủ rêu
Ai người có phúc được theo Ông Bảy Bảo Hà

cuon thu dai lua

Văn Ông Bảy đánh bài tổ tôm

Cảnh thanh nhàn Ông về giá ngự
Ngự về Đồng ông dự hội Tổ tôm
Màn loan chắn gió Đông nồm
Tiên Rồng bóng quế chiều hôm đánh bài.
Bóng ông hoàng khoan thai cách điệu
Sập Công đồng trải chiếu Long vân .
Hương xông tỏa ngát xa gần
Giang tay châu báu kim ngân xoay bài.
Tiên Tứ cố Tam khôi Nhất Kính
Tứ Thập Hồng, Bạch định, chi chi
Tôm, lèo bạch thủ gà ly
Bí Tứ xuyên lục, nước gò Hoàng cũng chơi.
Trước Điện Tiên mua vui vào hội
Dâng đào tiên đỏ ối điểm tâm
Xoay bài chuyển nhạc bát âm
Đàn thông nhạc vũ hòa cùng phụng minh.
Lên Thiên đình vui cùng Tiên nữ
Về Trần gian ngự cảnh nguy nga
Thần thông biến hóa hiện hình
Độ cho Đệ tử hiển vinh đời đời.

Lệnh truyền điếu ống đồi mồi
Thuôc lào Vĩnh Bảo hút chơi vài tuần.
Khói thơm tỏa khắp xa gần
Hương bay ngào ngạt hương xuân trẻ già.
Kêu ròn tựa thể pháo hoa
Thuốc lào Tiên Lãng gần xa tiếng đồn.
Đượm mùi phong nguyệt nước non
Đê mê quốc túy quốc hồn xưa nay.
Đố ai hút thuốc không say
Ông hoàng hút thuốc khói bay rợp trời.
Hoa thơm quả ngọt tốt tươi
Lộc ban già trẻ mọi người bình an.
Mấy khi giá ngự trần gian
Văn hay tiền hết hoàng ban khăn hồng.
Lệnh truyền xa giá hồi cung
Ghế đem tiền chuộc khăn hồng dâng lên.

cuon thu dai lua

Văn Ông Bảy đánh bài Tam Cúc

Cuộc cờ xoá xoá bày bày
Ván bài tam cúc xưa nay tức cười.
Được thua ván kết mà thôi
Khi suy tướng sĩ cũng đi đời nhà ma.
Khi bình địa, lúc phong ba
Hiếu trung giữ tốt ấy là tài danh.
Pháo kia nổi hiệu lôi oanh
Tốt không bảo vệ giữ mình được sao.
Người nay đợi lệnh Thiên tào
Giữ xe pháo mã điều vào giáp công.
Tốt đều mở hội xung phong
Bắc cầu sĩ tượng xe hồng tiến ra.
Xưa nay việc nước việc nhà
Giữ bền sĩ tốt ấy là thành công.

cuon thu dai lua

Văn Ông Bảy đánh Xóc Đĩa

Đĩa vàng bát ngọc bày ra
Bạn tiên trải chiếu bày ra tức thì.
Phàm tâm tả hữu hồ kỳ
Ông Bảy ngồi xóc đĩa bốn bề xôn xao.
Tiếng tiền trong đĩa ràp rào
Ông Bảy bán chẵn ghế nào dám cân.
May ai có phúc có phần
Mở ra một sấc mười phân vẹn mười.
Một quan giam lại thành hai
Ván sau gấp bốn hoàng thắng hoài như không.
Trần gian khát nước tứ tung
Bảo nhau đánh lẻ khắp trong một bàn.
Tiền tiền bạc bạc dư muôn
Biết dâu đen đỏ thiệt hơn thế nào.
Cơn đen như gió thổi ào
Năm canh hoàng trút cả vào trần gian.
Những toan xe giá về ngàn
Vẳng nghe tiếng hát quan hoàng lại ngự vui.

cuon thu dai lua

Văn Thập Nhị Tiên Nàng giá Hoàng Bảy

Lệnh sai thập nhị tiên nàng
Cô nào việc ấy sửa sang ra hầu.

Cô Cả pha nước tra tàu
Sơn lâm vừa ý gật đầu ban khen.

Cô Đôi dâng bộ khay đèn
Xe ngà tẩu sứ móc tiêm nạm vàng.

Cô Ba dâng hộp thuốc ngang
Thế là vừa ý ông Hoàng sơn lâm.

Cô Tư đốt đỉnh nhang trầm
Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm.

Cô Năm dâng hộp bánh nguyên
Kẹo lạc thuốc cống , cảnh tiên ai bì.

Cô Sáu tính nết nhu mì
Dâng đôi tuấn mã, Hoàng đi chấm đồng.

Cô Bảy nảy khúc đàn thông
Miệng ca tay múa năm cung nõn nà.

Cô Tám dâng chiếc lược ngà
Hai tay chải chuốt thật là khéo thay.

Cô Chín yểu điệu ai tày
Ngày ngày dâng một đôi giày hầu ông.

Cô Mười thắt đáy lưng ong
Canh ba giờ tí lồng đèn bước ra.

Cô Mười Một quạt nước pha trà
Ấm tiên bình ngọc,tay ngà dâng lên.

Cô Mười Hai múa lượn sênh tiền
Mười hai tố nữ đôi bên rõ ràng.

cuon thu dai lua

Trên đây là đẩy đủ các bản văn ông Bảy Bảo Hà hay và thường được dùng nhất hiện nay. Các bản văn được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm từ nhiều tài liệu khác nhau.

Cám ơn và kính chúc các bạn luôn gặp nhiều tài lộc và may mắn!

Các bản văn Tứ Phủ Ông Hoàng hay nhất