Dâng mã Trần Triều : Mã lục bộ nhà Trần gồm những gì?

Trong nghi lễ dâng mã Trần Triều thì vàng mã nhà Trần không được quy định như bốn phủ vì không có nợ hay mở phủ nhà Trần. Chỉ cần chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc là hành lễ được.

Nếu tiến cúng nhà Trần để xin binh xin quyền thì có 3 đàn để tiến cúng:

Canh hoa trang

Đàn Tiểu dâng mã Trần Triều

Dâng từ 1 đến 6 ngựa đỏ, trong đó:

– 1 ngựa đỏ cho Đức Đại Vương

– 4 ngựa đỏ cho 4 vị Vương Tử

– 1 ngựa đỏ cho Đức Ông Phò Mã

Đàn Trung dâng mã Trần Triều

Dâng từ 6 đến 8 ngựa đỏ, 1 kiệu rồng 1 voi vàng hoặc trắng, 1 thuyền rồng đỏ, 60 người lính năm phương năm màu, trong đó:

– 1 ngựa, 1 voi và 1 kiệu dâng Đức Đại Vương

– 4 ngựa dâng Tứ vị Vương Tử

– 2 ngựa dâng Đức Ông Tả Hữu

– 1 ngựa dâng Đức ông phò mã

– 1 thuyền rồng dâng cô Đệ nhị Đại Hoàng

Canh hoa trang

Đàn Đại dâng mã Trần Triều

– Dâng ngũ phương binh tướng (ngũ phương binh lực)

– Đức đại vương dâng: 1 long mã đỏ, 1 thuyền rồng đỏ, 1 kiệu vàng, 1 bạch tượng

– Tứ vị hoàng tử dâng: 4 ngựa đỏ, 4 voi vàng, 4 thuyền rồng

– Đức ông phò mã dâng: 1 ngựa đỏ

– Đức ông tả Yết Kiêu dâng: 1 ngựa đỏ

– Đức ông hữu Dã Tượng dâng: 1 voi đen

– Cô Đệ nhất dâng: 1 xe loan

– Cô Đệ nhị dâng: 1 phượng cát, 1 thuyền rồng vàng, 1 voi vàng;

– Lục bộ binh tướng khâm sai dâng: 6 tướng cưỡi ngựa đỏ cắm cờ năm màu.

– Đông phương 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo xanh cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ xanh.

– Nam phương 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo tím cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ màu tim

– Bắc phương 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo đỏ cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ màu đỏ

– Tây phương 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo trắng cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ màu trắng

– Trung phương 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo vàng cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ màu vàng

– Tiền binh 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo đỏ cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ màu đỏ

– Hậu binh 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo đen cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ màu đen.

-Trung phương còn thêm 6 đội binh (12 quân) cầm trung tiễn, 6 đội quân cầm giáo, 6 đội quân cầm kiếm, 1 tướng cưỡi ngựa vàng cắm cờ vàng;

– Nam phương các binh đều cưỡi voi đen và 1 tướng đi đầu cưỡi voi đen cắm cờ đen

– Bắc phương các tướng ẩn xe hỏa và bắn pháo, đi đầu là xe ngựa trên có lối tướng cắm cờ đỏ;

– Tây phương các binh đứng trên thủy xa, mỗi tướng đứng trên thuyền rồng trắng cắm cờ trắng;

– Tiền binh mỗi đội đều gồm 4 xe ngựa, trên mỗi xe 3 lính, 1 tướng ngồi trên xe;

– Hậu binh các đội đều cưỡi ngựa, 1 tướng ngồi trên ngựa cắm 5 loại cờ.

– Ba đội binh thượng Nùng, Tày, Mường mỗi đội gồm 6 tiểu đội đi thuyền độc mộc, 6 tiểu đội đi mảng, 6 tiểu đội cưỡi ngựa, 6 tiểu đội bộ binh, 5 lốt tướng giả hổ (đầu hổ mình người)

– Các loại cờ: 100 cờ lệnh các màu, 36 cờ tiễn thêu rồng, 36 cờ thần để không, 8 cờ bát quái in các quẻ, 5 cờ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, 5 cờ hỏa tiễn năm màu thêu chữ “lệnh”, 36 cờ khải hoàn thêu chữ “thái bình”.

– Các loại mũ: 3 mũ Bình thiên tam phủ, 1 mũ Ngọc Hoàng vàng, Nam Tào tím, Bắc Đẩu đỏ, 1 hành khiển, 1 hành binh (màu sắc tùy theo năm đó), mũ đương cảnh thành hoàng (tùy địa phương), mũ Đức ông, Tứ vị hoàng tử, Đức ông phò mã, Lục bộ đức thánh (tất cả đều màu đỏ), 1 mũ thầy văn đỏ, 1 mũ thầy võ đỏ, 3 mũ phượng màu đỏ, vàng, vàng dâng Vương phi và 2 cô, 17 mũ quan văn, 17 mũ quan võ các màu, 36 mũ rừng man di bộ tưởng.

Trên đây là mã tối thiểu đến tối đa dâng nhà Trần, ngoài ra còn thêm 100 xe lương, 100 kho lương, 100 núi vàng.

Dang ma Tran Trieu

Tham khảo thêm

Canh hoa trang

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết về Nghi lễ dâng mã Trần Triều

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu.

  • Đông A Phủ
  • Các nguồn khác từ Internet

Xin trân trọng cám ơn!

Hoa sen vàng