Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn : 4 bản văn chầu Cô Bé Thượng Ngàn hay

Các bản văn Cô Bé Thượng Ngàn hay được dùng hát thỉnh hoặc hát khi hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Ban van Co Be Thuong Ngan

Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn số 1

Riêng một thú trên ngàn thiếu lĩnh
Đỉnh non bồng một cảnh sơn trang
Xinh thay thời thú trên ngàn
Bầu Trời cảnh Phật phong quang bốn mùa

Trên bát ngát trăm hoa đua nở
Dưới cảnh rừng bầy thú dạo chơi
Chim bay chấp chới mọi nơi
Cá theo dòng nước đua bơi vẫy vùng

Trên ngàn tùng gió rung lác đác
Đỉnh sườn non đá xếp cheo leo
Sông Thương nước chảy trong veo
Người xuôi kẻ ngược hò reo vang lừng

Núi xếp núi mấy tầng cao thấp
Cây chen cây tràn ngập màu xanh
Càng nhìn đồi núi càng xinh
Hoa phô sắc thắm đua tranh mọi màu

Ngắm thích chí một bầu phong cảnh
Mùi cơm lam, thịt thính, tính ưa
Đồng Đăng, Ao Cả, Chợ Bờ
Sông Thao, sông Cả, sông Bờ, sông Dâu

Kìa Ngư phủ buông câu thả lưới
Nọ tiều phu đốn củi rừng sâu
Bốn mùa gió mát trăng thâu
Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên

Thú cảnh vật rừng sim ao cá
Sẵn mang giang, măng trúc, măng tre
Bạn Tiên đủng đỉnh ra về
Nón chiêng hài xảo lẵng huê ngạt ngào

Sớm Sông Lô, tối vào Tuần Hạc
Bạn Tiên ngồi đàn hát líu lo
Rượu tăm hiến đủ ba vò
Cơm lam, thịt thính, khế chua, măng vầu

Thoi độc mộc đua nhau bẻ lái
Vượt muôn trùng thác Cái ghềnh con
Ầm ầm nước chảy đá mòn
Xa nghe tiếng vượn ru con buồn rầu

Loài bách thú rủ nhau tìm đến
Vượt muôn trùng dâng tiến quả hoa
Lệnh truyền bạch tượng chín ngà
Tiên Cô giá ngự kèn loa xập xình

Ngự tính tình đàn thông phách trúc
Nhịp xênh ngô sáo trúc véo von
Xa nghe tiếng cú gọi hồn
Rừng thiêng nước độc đầu non hổ gầm

Loài cầy cáo âm thầm lặng lẽ
Lũ gà rừng thường lệ điểm canh
Nửa đêm giờ Tý hiện hình
Áo chàm hoa thắm đai xanh mỹ miều

Giận hài xảo lưng đeo cung tiễn
Hú ba quân thẳng tiến rừng sâu
Lệnh truyền Mán mọi sơn đầu
Nghe Cô hạ lệnh rủ nhau mà về

Cho trấn khắp sơn khê rừng cấm
Các cửa rừng Bắc Nẫm sông Neo
Dù ai mắc bệnh hiểm nghèo
Tiên Cô phù chú bệnh đều tan không

Kẻ xuôi ngược dốc lòng thành kính
Nguyện đời đời hưng thịnh đề đa
Thỉnh Cô trắc giáng đền tòa
Khuông phù đệ tử vinh hoa thọ trường.

hoa lê

Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn số 2

Xinh thay thời thú Cô Ngàn
Cô đi trảy hội sơn trang mới về
Rung rinh rẽ mái tóc thề
Khi chơi miền ngược lúc về miền xuôi

Đồi non bướm lượn hoa cười
Rừng xanh hiện xuống cứu người trần gian
Sơm lâm dọn quán bán hàng
Đồng nhang lính thành vào hàng hỏi mua

Hàng Cô hàng chát hàng chua
Hàng cay hàng đắng ai mua thì vào
Hàng Cô chẳng đáng là bao
Đắng cay ngoài lưỡi ngọt ngào trong tâm

Hàng cô hoa cỏ sơn lâm
Củ mài rau sắng cúc tần chi chi
Hàng Cô chẳng thiếu thức gì
Trái chanh trái ớt cùng thì quả dưa

Hỏi rằng như thế đủ chưa
Hay là chưa đủ vì chưa có đào
Ngàn xanh hái mận hái đào
Sơn lâm cảnh đẹp cô vào hái sung

Non cao nước biếc ngàn trùng
Cô lên trên đất Mộc Châu hái xoài
Sớm hôm cô bẻ măng mai
Cô đi Bình Lục hái vài quả na

Đường về xứ Lạng bao xa
Cô đi hái trái thanh trà chín cây
Tiện đường có ghé về đây
Về đền Bắc Lệ vui vầy suối khe

Đường xa mưa gió chẳng nề
Xe loan thượng ngự giáng về đến đây
Rượu cần say, gió bay tà áo
Mặc mưa phùn giông bão sá chi

Lòng thành thiết lập đàn y
Cơm lam thịt thính (Cô bé)có hề trọng khinh
Rượu nồng dâng có một bình
Ốc dăm ba cái cua cành mười ba con

Dâng cô ngàn của lạ vật ngon
Lễ này tiến nạp Sơn Trang Bắc Lệ Ngàn
Trên đời nhiều nối dở dang
Ai thời có phúc cho phần

Ai thời có phúc cho phần
Đăng nhang phụng sự giáng lâm đàn tràng
Thỉnh Cô loan giá ngự phàm
Khuông phù để tử an khang thọ trường

hoa lê

Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn số 3

Hát xá:

Riêng một thú trên ngàn lừng lẫy
Đỉnh non bồng một cảnh sơn trang
Cô Bé xinh thay một thú trên ngàn
Bầu trời cảnh Phật, phong quang bốn mùa

Trên bát ngát trăm hoa đua nở
Dưới vật bầy cầm thú nhởn nhơ
Chim bay phấp phới mọi nơi i i i
Cá theo ngược nước đua bơi vẫy vùng

Ở trên ngàn trùng, gió reo lác đác
Dưới đồi non đá chất treo leo i i i
Kẻ xuôi người ngược hò reo vang lừng
Núi đá xếp mấy tầng cao thấp

Ngàn cỏ hoa thắm sắc màu xanh
Cô Bé càng nhìn đồi núi càng xinh i i i
Hương phô sắc thắm đua tranh mọi màu
Cô càng thích thú một bầu phong cảnh

Mùi cơm lam thịt thính cô ưa
Đồng Đăng áo cá chợ Bờ i i i
Cao Bằng, Thành Lạng tam cờ trên tỉnh Tuyên
Kìa chờ mới về đền cây thị

Chùa Tham Thanh nhất nhị vào ra
Cô Bé rong chơi Hà Giang, Bắc Mục, Bảo Hà
Sông Thao, sông Cả, sông Bờ, sông Dâu
Kìa ngư phủ buông câu thả lưới

Nọ tiều phu đốt củi rừng sâu
Ngụ bốn mùa gió mát trăng thâu
Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên
Thú cảnh vật rừng chim ao cá

Sẵn măng rang măng lứa măng tre
Sơm khuya cô Bé đi về
Cô bước chân ra, ngàn dặm băng qua
Đường trường dốc núi uốn khúc quanh đèo

Vách đá cheo leo, sớm chiều đủng đỉnh
Công xoè cánh bên ghềnh múa quạt
Phượng gảy đàn ca hát đêm thâu
Cô Bé dạy voi kéo gỗ bắc cầu

Xây lầu mẫu ngự, dựng đền cô Bé chơi
Lầu bóng mát, thảnh thơi chải chuốt
Nước long lanh lược dắt trâm cài
Thỉnh mời cô Bé dáng lâm

Chứng cho lễ vật chứng tâm cho thanh đồng

Hát xá thượng:

Các bạn tiên đủng đỉnh ra về
Nón chiêng hải sao lăng hoa ngạt ngào
Sớm sông Lô cô vào tuần hạc
Các bạn tiên đàn hát líu lo

Rượu tăm hiến đủ ba vò
Cơm, lam thịt thính, khuế chua măng vầu
Thoi độc mộc đua nhau bẻ lái
Vượt muôn trùng thác cái, thác con

Ầm ầm thác đổ đá mòn
Xa nghe con vượn ru con buồn rầu
Loài bách thủ rủ nhau tìm đến
Vượt muôn trùng dâng tiến quả hoa

Lệnh cô Bé truyền voi trắng chín ngà
Tiên cô thượng ngự kèn loa dập dệnh
Cô ngự tính tình đàn thông một khúc
Nhịp xênh ngô sáo trúc véo von

Xa nghe chim cú gọi hồn
Ma thiêng nước độc đầu non hổ gầm
Loài bầy cáo âm thầm lặng lẽ
Tiếng gà rừng thường lệ điểm canh

Nửa đêm giờ Tý hiện hình
Áo chàm vòng bạc đai xanh mỹ miều
Cô giận hải sảo lưng đeo cũng tiễn
Hú ba quân thắng tiến rừng sâu

Lệnh truyền mán mọ sơn đầu
Nghe cô hạ lệnh rủ nhau mà về
Nghe chấn khắp Giang Khê rừng thẳm
Các cửa ngàn bắc nậm thông reo.

hoa lê

Bản văn Cô Bé Thượng Ngàn số 4

Về đồng cổ chít khăn lam
Cô bận áo lục
Đôi lẳng lòng thòng
cô quảy trên vai
Lẵng hoa cô xếp thực tài
Cưỡi mây đạp gió,
cô đi đội hài
xanh xảnh xanh xanh

Trên Bát ngát trăm hoa đua nở
Kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung
Chơi đâu thời đó vui mừng
Dạy chim oanh hót dạy người rừng bán buôn

Có phen dạy vượn ru con
Con kêu con hót nỉ non buồn rầu
Một đàn cầm thú bảo nhau
Con kêu con hót con tầu con quỳ

Con bay trước cửa rù rì
Giọng như chim sáo tì ti tinh tà
Dạo chơi khắp hết gần xa
Đêm đêm biến hiện vào ra cửa rừng

Phép màu lục trí thần thông
Lầu hồng phủ tía thánh cung ra vào
Đêm đêm gác tía võng đào
Cây xanh mắc võng cành cao cợt cười

Quở đến ai trong dạ bồi hồi
Ruột gan nóng sốt như sôi như bào
Đặt mình là thấy chiêm bao
Đã hay đau ốm lại hao tốn tiền

Biết ra thời nhẹ như tên
Nếu mà không biết như thuyền bỏ neo
Quở cho trăm chứng hiểm nghèo
Khi thời lội suối lúc trèo lên cây

Làm cho lòng dạ vơi đầy
Cơm ăn chẳng được nước rầy cầm hơi
Thuốc vào lại vã mồ hôi
Phép thánh uy trời khôn đổi được đâu

Còn ai trốn tránh chưa hầu
Biết danh Cô Bé phải mau về đền
Đội hài quả nón dâng lên
Tiến về thánh phủ, trình lên bơ tòa

Độ người đi nụ về hoa
Đi tươi về tốt đi xa về gần
Ai thời có phúc cho phần
Thay quyền vương mẫu cầm cân cõi phàm

Thương ai núi ngọc non vàng
Cho buôn may bán đắt nhẹ nhàng thảnh thơi
Cô lại cho tài lộc hơn người
Phúc cao thọ hưởng đời đời ấm no

Tâm thành khấn nguyện cô cho
Nhớ mà trả lễ đừng vờ quên đi
Muốn quên cô để cho quên
Một lần không giả cô bắt đền thành ba

Tiên cố vốn tính hay là
Trần gian không biết cô đà trêu chơi
Giận ai cô chẳng chả nhời
Làm tôi Cô Bé Thượng suốt đời thành tâm

Ba mươi mùng một hôm rằm
Hương hoa lễ vật thành tâm đảo cầu
Hôm nay tiến bản văn chầu
Khuông phù đệ tử sở cầu tỏng tâm

hoa lê

Trên đây là 4 bản văn Cô Bé Thượng Ngàn hay nhất đã được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn.

Cám ở Bạn đã quan tâm.

Xem thêm