Tử vi đại đế là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ tử vi đại đế là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này.

Canh hoa trang

Ý nghĩa của từ Tử vi đại đế

Tử vi đại đế là một trong Tam Quan, gồm Thiên Quan , Địa Quan và Thủy Quan. Vị này là Thiên Quan, tức Thiên Quan Đại Đế , còn gọi là Thượng Nguyên Tứ Phước Thiên Quan Nhất Phẩm Tử Vi Đại Đế , Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phước Thiên Quan Tử Vi Đại Đế, lệ thuộc Ngọc Thanh Cảnh. Thiên Quan được kết thành bởi 3 khí xanh vàng và trắng, chủ quản các trời, đế vương. Sinh nhật của vị này nhằm ngày Rằm tháng Giêng. Vào ngày này, Thiên Quan xuống nhân gian, dò xét tội phước của con người và ban phước; nên có danh hiệu là Thiên Quan Tứ Phước.

Hoa Sen

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết tìm hiểu Tử vi đại đế là gì.

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo Phật học Tinh tuyển

Xem thêm