Quan Thánh Đế Quân là ai?

Bạn đang muốn biết Quan Thánh Đế Quân là ai? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này.

Canh hoa trang

Tìm hiểu Quan Thánh Đế Quân là ai?

Quan Thánh Đế Quân là tên gọi một vị danh tướng của nhà Thục thời Tam Quốc, tên là Quan Vũ (?-219), tự là Trường Sanh, Vân Trường, thường gọi là Quan Công.

Ông đã từng phục vụ cho Lưu Bị nhà Thục, rất liêm chính, cương trực, sau bị Tôn Quyền nhà Ngô giết chết. Ông được sùng kính như là vị anh hùng của quốc dân, được xem như là bậc thánh và được thờ tại Quan Đế Miếu, cho nên có tên gọi là Quan Thánh Đế Quân.

Ông còn được gọi là Quan Đế Da, Tây Sơn Phu Tử, Cái Thiên Cổ Phật, Hiệp Thiên Đại Đế, Phục Ma Đại Đế, v.v.

Dưới thời nhà Tống, vua Huy Tông phong ông lên ba cấp từ Trung Huệ Công, Sùng Ninh Chơn Quân cho đến Chiêu Liệt Võ An Vương. Vua Văn Tông. nhà Nguyên lại phong cho ông là Hiển Linh Nghĩa Dũng Võ An Anh Tế Vương. Vua Thần Tông nhà Minh phong cho ông tước hiệu Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Uy Viễn Trấn Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân. Đến thời nhà Thanh, vua Đức Tông phong cho ông tước hiệu dài nhất là Trung Nghĩa Thần Võ Linh Hựu Nhân Dũng Hiển Uy Hộ Quốc Bảo Dân Tinh Thành Tuy Tĩnh Dực Tán Tuyên Đức Quan Thánh Đại Đế, v.v.

Tín ngưỡng về Quan Thánh rất phổ biến kể từ thời nhà Đường, nhưng đến thời nhà Thanh thì ông được sùng kính như là vị thần hộ vệ cho hoàng tộc. Vì lẽ đó, trong suốt giai đoạn này bất cứ nơi đâu người ta đều thấy xuất hiện Quan Đế Miếu. Ngoài ra, ông còn được xem như là Thần Tài, vị thần phù hộ làm ra nhiều tiền và thịnh vượng. Đặc biệt, trong Phật Giáo, ông được tôn kính như là vị đại hộ pháp.

Trong thư tịch của Thiền Tông như Phật Tổ Thống Kỷ, có đề cập đến câu chuyện sau khi ông bị chém đứt đầu chết thì biến thành con quỷ không đầu, hồn phách thường lảng vảng trong rừng trải qua đến ba bốn trăm năm. Cuối cùng con quỷ không đầu ấy gặp Trí Khải Đại Sư (538-397)- người sáng lập ra Thiên Thai Tông Trung Quốc, được Đại Sư dùng pháp Phật làm cho siêu độ và thoát khỏi thân quỷ. Sau khi được siêu độ, có chánh tín vào Phật pháp, Quan Công phát nguyện lớn đời đời kiếp kiếp sẽ hộ trì chánh pháp, hàng phục yêu ma, bảo hộ già lam thánh chúng. Cho nên ông trở thành vị Bồ Tát hộ pháp cho chốn già lam, được liệt vào hàng ngũ hai vị thần hộ pháp cùng với Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

Hoa Sen

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết tìm hiểu Quan Thánh Đế Quân là ai?

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo Phật học Tinh tuyển

Tham khảo thêm