Chân tướng là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Chân tướng là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Chân tướng Chân tướng tức bản tướng (hình tướng gốc), thật tướng (hình tướng thật), bản lai diện mục (mặt mũi xưa

24/11/2023

Đại Thiện Kiến Vương là ai?

Bạn đang muốn biết Đại Thiện Kiến Vương là ai trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Thần tích Đại Thiện Kiến Vương Đại Thiện Kiến Vương là tên một vị vua Ấn độ ở thời quá khứ, tiền thân của đức Thích tôn. Cũng

24/11/2023

Lý Tuân Úc là ai?

Bạn đang muốn biết Lý Tuân Úc là ai trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Thần tích Lý Tuân Úc Lý Tuân Úc (?-1038): tự là Công Võ, ông nội là Lý Sùng Cự, cha là Lý Kế Xương . Ông đỗ Tiến Sĩ,

24/11/2023

Thanh trần đắc đạo là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Thanh trần đắc đạo là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Thanh trần đắc đạo Thanh trần đắc đạo là nương theo âm thanh mà được đạo. Thanh (tiếng nói) là

24/11/2023

Đại Nhật Như Lai là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Đại Nhật Như Lai là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Đại Nhật Như Lai Đại Nhật Như Lai là Đức Phật bản tôn tối thượng của Mật giáo. Cũng gọi

24/11/2023

Ma vương là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Ma vương là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ma vương Ma vương là hiện thân của thần chết, tượng trưng cho kẻ ngăn cản con người muốn Giác ngộ, muốn

24/11/2023

Huyền học là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Huyền học là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Huyền học Huyền học là môn học sâu xa huyền diệu, chỉ chung cho giáo nghĩa của Phật giáo. Nhưng trong lịch

23/11/2023

Ngũ giác là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ ngũ giác là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ngũ giác Ngũ giác Chỉ cho Bản giác, Thủy giác, Tương tự giác, Tùy phần giác và Cứu cánh giác. 1. Bản

23/11/2023

Đạo quang là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ đạo quang là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Đạo quang Theo Từ điển Phật Quang Đạo quang là ánh sáng đạo phóng ra từ quả đức của Phật, cũng là

23/11/2023

Ấn Độ giáo là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Ấn Độ giáo là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ấn Độ giáo Ấn Độ giáo thông thường chỉ Tân Bà la môn giáo. Tức là Bà la môn giáo chính

23/11/2023

1 2 3 13

Bài nổi bật

Tuổi Hợi năm 2024 : Tử vi người tuổi Hợi trong năm 2024 Canh Thìn

Tuổi Hợi năm 2024 : Tử vi người tuổi Hợi trong năm 2024 Canh Thìn

Xem tử vi tuổi Hợi năm 2024 để biết các phương diện trong cuộc sống cho tuổi Kỷ Hợi, Tân…

29/11/2023

Tuổi Tuất năm 2024 : Tử vi người tuổi Tuất trong năm 2024 Canh Thìn

Xem tử vi tuổi Tuất năm 2024 để biết các phương diện trong cuộc sống cho tuổi Mậu Tuất, Canh…

29/11/2023

Tuổi Dậu năm 2024 : Tử vi người tuổi Dậu trong năm 2024 Canh Thìn

Xem tử vi tuổi Dậu năm 2024 để biết các phương diện trong cuộc sống cho tuổi Đinh Dậu, Kỷ…

29/11/2023