Bản văn Vương Cô Đệ Nhất : Lời văn thỉnh Đệ Nhất Vương Cô nhà Trần

ban van vuong co de nhat

Bản văn Vương Cô đệ Nhất được dùng trong hầu đồng gồm các điệu Thỉnh, hát dọc và cờn thoải.

Vương Cô Đệ Nhất là ai?

Vương cô Đệ Nhất là con gái lớn của Hưng Đạo vương, tên thật là Trần thị Trinh thụy hiệu Quyền Thanh Quận chúa.

Là người con gái nết na, tài năng xuất chúng, học hành thông tri nên cô được lấy vua Trần Nhân Tông, trở thành Vương phi Đệ Nhất đương triều. Sau Nhân Tông lại phong cho Cô là: “Đệ Nhất Khâm Từ Hoàng Hậu Quyên Thanh.

Cô sinh hạ vua Trần Anh Tông. Vua Anh Tông lên ngôi lại phong là: “Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu”.

Vương cô đệ Nhất ít khi ngự đồng, thường chỉ những ai căn cô mở tung khăn hầu giá, nhưng khi ngự đồng cô ngự áo màu vàng thêu phượng, đầu đội xếp có thắt nét dài vàng, và chỉ phất cờ.

Xem chi tiết hơn về Vương Cô Đệ Nhất

con hac

Bản văn Vương cô đệ Nhất đầy đủ nhất

Dưới đây là bản văn đầy đủ nhất đã được chúng tôi sưu tầm để gửi đến các bạn:

Thỉnh :

Hoa Hải đường Vương Cô Đệ Nhất
Đất mặc hương là đất trâm nanh
Kim chi ngọc diệp rành rành
Thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua

Hát dọc :

Huệ lan thơm ngát một nhà
Cành vàng lá ngọc rậm rà tốt tươi
Chốn thiên thanh thường hay khấn vái
Ngẫm lòng trời lại ái nguồn ân
Chiêm bao bỗng thấy mộng thận
Sao sa đổi vị phu nhân mơ màng

Tan giấc quế hồn đang sực tỉnh
Thắp nhang thơm một đỉnh dâng lên
Lâm dâm bút ngọc chép biên
Động đào hé mở tiên cô xuất hình
Kêu cầu cho bõ công sinh
Mỗi năm là một dáng hình tốt thay
Xuân sang vờn gió thu bay
Trăng tròn nay đã tới ngày cầu thông
Gia phong ddej nhất thần nương
Khâm từ Hoàng hậu Quyên Thanh trong triều

Cờn thoải :

Kim chi ngọc diệp dành dành
Thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua
Huệ lan thơm ngát một nhà
Hiềm vì cây ngọc muộn màng lá xanh
Hoa sau trước trâm cành đua nở
Đóa hải đường hớn hở chiều xuân
Danh đài dáng vẻ thanh tân
Song song ngọc đúc vàng cân khác thường
Thiên tư giới đoan trang minh nhân
Việc khuê môn dáng bậc trâm anh
Nữ tài sánh với khoa danh
Bút tiên sách ngọc quyền hành trong cung
Trước vương phụ bệ rồng vàng chiếu
Lĩnh kiếm cờ tiến tiễu giặc Nguyên
Trâm hoa đổi lấy cung tên
Khắp trong cung nội chu toàn đảm đang
Danh thơm lá ngọc cành vàng
Rõ ràng chung đỉnh ai còn dám so
Quyền hành đệ nhất Vương cô

Xem thêm: Bản văn đức thánh Trần ( Trần Hưng Đạo)