Bát Bộ Sơn Trang : Sự tích Tám tướng Sơn Trang

Sự tích Bát Bộ Sơn Trang

Bát Bộ Sơn Trang là 8 vị tưởng trên sơn trang hầu cận Mẫu Thượng Ngàn. Do vậy còn gọi là Tám Tướng Sơn Trang. Tương truyền đây cũng là 8 vị tướng phù giúp An Dương Vương, sau này hiển linh phù giúp Hai Bà Trưng và các đời Lý, Trần, Lê.

Bat Bo Son Trang

Theo sự tích thì Mẫu Thượng Ngàn lấy ông họ Đỗ ở Đồng Đăng hạ sinh được ông Đỗ Đổng, sau ông Đỗ Đổng lấy bà Nguyễn Thị Tươi sinh ra 8 tưởng Sơn Trang. Theo các bản sự tích khác nhau thì tám tưởng sơn trang sinh ra ở làng Thọ Gia, hoặc Thọ Đa. hoặc Thọ Giang. Tám tưởng Sơn Trang bao gồm:

  • Đỗ Trịnh
  • Do Bich
  • Đỗ Trung
  • Đỗ Trương
  • Đỗ Triệu
  • Đỗ Công
  • Đỗ Cường
  • Đỗ Dũng

Số tám là đại diện cho tám phương trời đất. Nếu coi Chúa Sơn Trang ngự ở trung tâm thì tám phương rừng núi sẽ do Tám tướng Sơn Trang cai trấn.

Xem thêm sự tích 12 Cô Sơn Trang

Canh hoa trang

Các bản văn Bát Bộ Sơn Trang

Theo các tư liệu được tìm thấy, Tín Ngưỡng Việt đã sưu tầm được 3 bản văn Bát Bộ Sơn Trang.

Trích đoạn

Tích xưa sinh ở trên ngàn
Ở thôn An Bắc ở làng Thọ Đa
Ở trong nơi ấy sinh ra
Cha là Đỗ Đống, mẹ là Thị Tươi

Anh em sinh được tám người
Tám tướng tâm tài giỏi phép dụng binh
Tướng cả là tướng Đỗ Trinh
Tướng hai Đỗ Triệu công minh kia là

Đỗ Hiệu là tướng thứ ba
Tứ tư Đỗ Trọng thực là đích danh
Thứ năm Đỗ Bích là danh
Đỗ Trương thứ sáu thông minh khác thường

Thứ bảy hiệu là Đỗ Cường
Thứ tám Đỗ Dũng khác thường sinh ra
Lại mời chúa Mán đôi tòa
Mười hai thị nữ cùng là man di

Sơn lâm châu thổ cao vì
Chùa Mường, chúa Mán đều thì đến ngay
Chứng cho lễ vật hôm nay
Lòng thành sửa soạn đàn này dâng lên

Tôi mời tôi luyện tôi khuyên
Dám xin các bộ nàng tiên giáng phàm
Thỉnh mời trắc giảng bản đàn
Khuông phù đệ tử an khang thọ trường.

Xem đầy đủ các bản văn Bát Bộ Sơn Trang

Canh hoa trang

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết về Bát Bộ Sơn Trang

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu:

  • Sách Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam – Biên soạn TS Bùi Hùng Thắng

Xin trân trọng cám ơn!

Giới thiệu về Tác Giả

Nguyễn Hưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mang trong mình lòng đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống, anh dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Với anh, tín ngưỡng không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là sợi dây kết nối thế hệ, lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Trên hành trình khám phá, Nguyễn Hưng luôn nỗ lực nghiên cứu, chắt lọc và chia sẻ những kiến thức bổ ích về tín ngưỡng Việt Nam đến với độc giả.