Bản văn Cô Cả : Lời văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Bản văn Cô Cả đầy đủ và hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm và gửi tới bạn đọc lời hát văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên chính xác nhất.

Bản văn Cô Cả Thượng Thiên

Cô Cả – Cô Đệ Nhất Thượng Thiên là ai ?

Cô Cả hay Cô Đệ Nhất Thượng Thiên là con Vua Cha Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong là Thiên Cung Công Chúa trên thiên đình. Có nơi cho rằng cô cùng với cô Chín hầu cận bên Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên ( Mẫu Liễu Hạnh). Cũng có nơi khác lại cho rằng cô là tiên cô hầu cận, tay biên tay chép của Chầu Bà Đệ Nhất. Tuy nhiên, người ta quan niệm Chầu Đệ Nhất và Mẫu Đệ Nhất là một, nên cả hai thuyết trên thống nhất với nhau.

Cô Cả giá ngự trong cung tòa, hầu cận Mẫu cho nên khi tới các đền phủ, người ta thường có lời tấu để cô kêu thay lạy đỡ trước cửa Cha Mẹ Đình Thần Tứ Phủ.

Những khi thanh nhàn, cô thường cưỡi gió, cưỡi mây rong chơi các chốn từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa cho đến Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Định…

Cô Cả là tiên cô lục trí thần thông, cô chấm đồng những người nết na, thảo hiền đem về tiến Mẫu trong đền Sòng Sơn. Cô ít khi ngự đồng, chỉ những thanh đồng sát căn cô mới hay thỉnh cô về ngự giá. Ngoài ra, vào các dịp khai đàn mở phủ, cô Cả về chứng Tân Đồng.

Tìm hiểu đầy đủ hơn về Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Bản văn Cô Cả Thượng Thiên

Gió đưa nhang xa ngát lừng
Thỉnh mời cô Nhất giáng chưng Nam thành
Hải Phòng Hà Nội Bắc Ninh
Nội thành ngoại phố một mình rong chơi

Chơi thôi cô lại tái hồi
Nghệ An ,Hà Tĩnh là nơi đi về
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa

Bình Định, Gia Định bao xa
Khi chơi Ba Dội lúc ra Chiêm Thành
Dạo chơi các tỉnh nức danh
Trở về tới đất tỉnh Thanh ngự đồng

Nhận đồng má phấn lưng ong
Cô Nhất chấm đồng tiến Mẫu Sòng Sơn
Phép cô lục trí ai hơn
Quyền cô cai quản giang sơn thủy tề

Khăn đào áo thắm phủ phê
Nhân gian nhỡn nhục biết chi chăng là
Chấm đồng bắt lính không tha
Thuốc thang chẳng đỡ bệnh đà trơ trơ

Bệnh làm nóng tựa lửa hơ
Năm canh luống những nói mơ sự đồng
Duyên căn mệnh số long đong
Tấc gan xao xuyến nỗi lòng đầy vơi

Xưa kia chẳng biết mệnh trời
Nay Cô ra phép ra nhời nhủ khuyên
Cô về phán hiệu bảo tên
Phán rằng Cô nhất Thượng Thiên chấm đồng

Ba hồn cô bắt đi rong
Tàn nhang nước thải mát lòng bằng tiên
Lễ cô những bạc cùng tiền
Tam sinh lễ tạ thánh tiên bơ tòa

Dâng Cô một cỗ hài hoa
Khăn hồng ba thước lược ngà một đôi
Thanh nhàn giá ngự đồng chơi
Cưỡi đạp gió thảnh thơi đi về

Sơn lâm rừng suối sơn khê
Khi chơi Phong Mục,Đồi Chè,Ba Bông
Khi chơi dạo cảnh Đền Rồng
Lúc về Phủ Bóng, Công Đồng ,Tiên Hương

Kinh đô cảnh đẹp lạ nhường
Cô đà dạo khắp bốn phương xa gần
Tiên cô xuất thánh nhập thần
Thay Quyền vương Mẫu cầm cân cõi phàm

Thỉnh cô trắc giáng đàn tràng
Khuông phù đệ tử an khang thọ trường

Canh hoa trang

Xem thêm