Bản văn Quan Đệ Ngũ : 3 Lời văn Quan lớn Tuần Tranh hay nhất

Các bản văn được dùng khi thỉnh vào ngày tiệc hoặc hầu đồng giá Quan lớn Tuần Tranh.

Văn khấn đền phủ: Bản văn khấn cúng thông dụng nhất

Bài văn khấn đền phủ thông dụng nhất. Văn khấn cúng được sử dụng tại các đền, phủ, điện thờ tứ phủ công đồng ngắn gọn, hay và đầy đủ nhất.

Lịch tiệc Tứ Phủ tháng 5: Tiệc Quan Đệ Ngũ; tiệc Chầu Lục

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 5 âm lịch thường niên. Thông tin ngày tiệc Quan Đệ Ngũ, Chầu Lục, Chầu Năm… trong tháng năm hàng năm.

Tổng hợp các ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 4 âm lịch

Tổng hợp các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 4 âm lịch hàng năm. Thông tin ngày tiệc, thần tích, đền thờ, cách sắm lễ tiệc Tứ Phủ tháng tư thường niên.

Tiệc Tứ Phủ tháng 3: Các ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng ba

(Tín Ngưỡng Việt) – Danh sách tiệc Tứ Phủ tháng 3 âm lịch. Thông tin các ngày tiệc Tứ Phủ Công Đồng, lễ hội đạo Mẫu và Trần Triều trong tháng bà hàng năm.

Các ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 2 âm lịch

Danh sách tiệc Tứ Phủ tháng 2 âm lịch đầy đủ nhất. Thông tin ngày tiệc Mẫu Đệ Nhị, Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh, Chúa Nguyệt Hồ… vào tháng hai hàng năm.

Danh sách các ngày tiệc Tứ Phủ tháng một âm lịch

Danh sách tiệc Tứ Phủ tháng 1 âm lịch đầy đủ nhất. Thông tin các ngày lễ tiệc Tứ Phủ Đạo Mẫu trong tháng 1 hàng năm chính xác nhất.

Danh sách các ngày tiệc Tứ Phủ tháng âm trong năm đầy đủ nhất

Danh sách tiệc Tứ Phủ tháng âm trong năm đầy đủ nhất. Thông tin các ngày tiệc Tứ Phủ hàng năm, đản sinh, đản hóa Đạo Mẫu, Trần Triều chính xác nhất.

Bản văn Quan đệ Tam

Giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ hồng , Xông pha trăm trận cũng nên không…