Tôn Giáo

Xích quỷ là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Xích quỷ là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Xích quỷ Xích quỷ là quỷ đỏ trong địa ngục, có con đầu bò, có con đầu ngựa (The red demons of

22/11/2023

Diên niên là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ diên niên là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Diên niên Diên niên là một ngôi sao tốt lành, tượng trưng cho những giá trị tích cực như hướng dẫn và

22/11/2023

Phi thiên là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Phi thiên là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Phi thiên Phi thiên là những người trời bay trong hư không, dùng hương hoa, ca múa… cúng dường chư Phật, Bồ

22/11/2023

Ma nữ là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Ma nữ là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ma nữ Ma nữ là con gái thiên ma chuyên dụ dỗ và phá hại con người (nam giới) Nằm mơ thấy

22/11/2023

Lưu ly là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ lưu ly là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Lưu ly Lưu ly cũng gọi Phệ nỗ li dã, Phệ lưu li da, Bề trù lợi dạ, Phệ lưu li, Tì

22/11/2023

Tam quan là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Tam quan là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Tam quan Trong triết học, tam quan là những quan điểm của con người về thế giới xung quanh. Đó là cách

22/11/2023

Sắc giới là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ sắc giới là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Sắc giới Sắc giới là cõi giới thứ nhì trong Tam giới 1. Cõi giới chỉ hiện hữu gồm những thể chất

10/11/2023

Hư Không Tạng Bồ Tát là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Hư Không Tạng Bồ Tát là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Hư Không Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát cũng gọi Hư không dựng bồ tát. Vị Bồ

10/11/2023

Phán quan là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ phán quan là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Phán quan Phán quan còn gọi Quỷ Phán Quan. Trong Thập Điện Diêm La, ở hai bên của vua Diêm La tại

10/11/2023

Sơn hải kinh là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Sơn hải kinh là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Sơn hải kinh Điển tịch tối cổ của Trung Quốc, gồm 18 quyển, tương truyền do Vũ Vương nhà Chu và

10/11/2023

1 2 3 4 5 14

Bài nổi bật

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Bạn đã bao giờ thắc mắc về hình ảnh rùa cõng hạc quen thuộc nơi mái chùa cong vút hay…

27/06/2024

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc, ý nghĩa và phong tục từng miền

Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Thiên Trung Tiết hay Địa Lạp Tiết, là một trong…

09/06/2024

Làm thế nào để đánh thức sức mạnh nội tâm để chống lại căng thẳng cuộc sống?

Khi đối mặt với sự phức tạp và áp lực trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy cơn…

05/01/2024