Tôn Giáo

Thiên y là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Thiên y là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Thiên y Thiên Y là Áo của người trời. Cứ theo kinh Trường a hàm quyển 20 thì áo của Tứ thiên

23/11/2023

Đạo quang là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ đạo quang là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Đạo quang Theo Từ điển Phật Quang Đạo quang là ánh sáng đạo phóng ra từ quả đức của Phật, cũng là

23/11/2023

Ấn Độ giáo là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Ấn Độ giáo là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ấn Độ giáo Ấn Độ giáo thông thường chỉ Tân Bà la môn giáo. Tức là Bà la môn giáo chính

23/11/2023

Chung quỳ là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Chung quỳ là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Chung quỳ Chung quỳ là ông thần trừ tà theo truyền thuyết dân gian Trung quốc, thần này thề nguyền bắt các

23/11/2023

Bạch liên là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Bạch liên là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Bạch liên Bạch liên là một loại hoa sen màu trắng. Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 15 cho biết rằng loại

23/11/2023

Sở đoản là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ sở đoản là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Sở đoản Sở đoản là những hạn chế, điểm yếu, hoặc khuyết điểm mà ai đó có thể gặp phải trong một

23/11/2023

Trần cảnh là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ trần cảnh là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ trần cảnh Trần cảnh chỉ đối tượng của tâm là Lục Trần, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp; do đó,

22/11/2023

Nhĩ căn là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ nhĩ căn là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Nhĩ căn Nhĩ căn là chỗ nương của nhĩ thức (thức tai) có tác dụng thu lấy thanh cảnh (âm thanh). Trong

22/11/2023

Mê hoặc là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ Mê hoặc là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Mê hoặc Mê hoặc hay hư vọng là bị lừa dối hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niềm tin vào

22/11/2023

Ngũ quan là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ ngũ quan là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Ngũ quan Ngũ Quan chỉ cho 5 cảm quan nhìn, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, tức là 5 căn mắt, tai,

22/11/2023

1 2 3 4 14

Bài nổi bật

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Bạn đã bao giờ thắc mắc về hình ảnh rùa cõng hạc quen thuộc nơi mái chùa cong vút hay…

27/06/2024

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc, ý nghĩa và phong tục từng miền

Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Thiên Trung Tiết hay Địa Lạp Tiết, là một trong…

09/06/2024

Làm thế nào để đánh thức sức mạnh nội tâm để chống lại căng thẳng cuộc sống?

Khi đối mặt với sự phức tạp và áp lực trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy cơn…

05/01/2024