Tôn Giáo

Hư không là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ hư không là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Hư không Hư không được hiểu là không gian. Có hai thứ không gian: Khái niệm đầu thuộc sắc thể (Ngũ uẩn),

03/11/2023

Vãng sanh là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ vãng sanh là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Vãng sanh là gì Vãng sanh là sau khi mạng chúng sanh vào thế giới khác; thông thường từ này được dùng

03/11/2023

Vĩnh Sinh là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ vĩnh sinh là gì trong Phật Giáo? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này. Ý nghĩa của từ Vĩnh Sinh Theo Từ điển Phật học Việt Anh – Thiện Phúc thì từ Vĩnh Sinh có nghĩa là cuộc sống vĩnh

02/11/2023

1 12 13 14

Bài nổi bật

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Sự tích Rùa cõng Hạc: Nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt

Bạn đã bao giờ thắc mắc về hình ảnh rùa cõng hạc quen thuộc nơi mái chùa cong vút hay…

27/06/2024

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc, ý nghĩa và phong tục từng miền

Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Thiên Trung Tiết hay Địa Lạp Tiết, là một trong…

09/06/2024

Làm thế nào để đánh thức sức mạnh nội tâm để chống lại căng thẳng cuộc sống?

Khi đối mặt với sự phức tạp và áp lực trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy cơn…

05/01/2024