Danh sách các ngày tiệc Tứ Phủ tháng một âm lịch

Danh sách tiệc Tứ Phủ tháng 1 âm lịch đầy đủ nhất. Thông tin ngày tiệc Đức Vua Cha, Cô Đôi Thượng Ngàn, Trần Triều… vào tháng giêng hàng năm.

Tiệc Tứ Phủ tháng 1

Tiệc Tứ Phủ tháng 1 (tháng giêng)

Ngày 06/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng
Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Ngày 10/1: Tiệc Ông Hoàng Tám (Ông Bát Nùng – Tướng quân Nùng Chí Cao)
Ngày 10/1: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô – Quyên Thanh Công Chúa
Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng giêng)
Ngày 15/1: Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 17/1: Tiệc cô Tân An
Ngày 20/1: Ngày nhà Trần ra quân
Ngày 19-21/1: Tiệc Tứ Vị Vua Bà (Đền Cờn – Nghệ An)
Ngày 25/1: Hội đồng đại lễ nhà Trần.

Đọc thêm: Toàn bộ các ngày tiệc Tứ Phủ trong năm đầy đủ nhất

Nơi thờ chính các vị Thánh có tiệc vào tháng một

  • Cô Đôi Thượng Ngàn: Đền Thượng Bồng Lai ở Ninh Bình và Đền Bồng Lai Thượng ở Hòa Bình.
  • Đức Vua Cha Ngọc Hoàng: Đền Đậu An ở Hưng Yên
  • Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa: Đền Bắc Hòa ở Hưng Yên
  • Ông Hoàng Tám (Ông Bát Nùng – Tướng quân Nùng Chí Cao): Đền Khâu Sầm ở Cao Bằng
  • Quan Lớn Đệ Nhất: Quan Lớn Đệ Nhất linh từ ở Thái Bình
  • Tản Viên Sơn Thánh: Đền Thượng, đền Trung, đền Hạ – Ba Vì, Hà Nội
  • Cô Tân An: Đền Tân An ở Lào Cai
  • Tứ Vị Vua Bà: Đền Cờn ở Nghệ An
  • Đức Thánh Trần: Đền Bảo Lộc – Nam Định, Đền Trần Thương – Hà Nam, Đền Kiếp Bạc – Hải Dương