Rằm tháng giêng 2021 nên cúng ngày nào và giờ nào đẹp

Nên cân nhắc lựa chọn ngày cũng như giờ đẹp để thực hiện nghi lễ cùng gia thần, gia tiên.

Cách sắm lễ và bài văn khấn rằm tháng giêng

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng…

Thanh minh 2021 : Cách sắp lễ và bài văn khấn thanh minh năm 2021

Hiếu đền tiên tổ anh linh, Thắp nhang, tảo mộ chắp tình cháu con…

Văn khấn tết nguyên đán : Các bài văn khấn tết nguyên đán thông dụng

Tổng hợp những bài văn khấn Tết nguyên đán thông dụng…

Văn khấn gia tiên : Các bài văn khấn gia tiên dễ nhớ nhất

các bài văn khấn gia tiên dễ nhớ nhất giúp bạn khấn xin tổ tiên phù hộ, khấn tạ ơn tổ tiên và khấn gia tiên ngày giỗ

Tuổi xông đất tết Tân Sửu : Xem tuổi xông nhà, đất năm 2021 đẹp nhất

Chúng tôi sẽ giúp bạn xem tuổi xông đất tết Tân Sửu đẹp nhất để mang may mắn cả năm cho gia đình.

Văn khấn ông Hoàng Mười : Những bài văn khấn tại đền ông Hoàng Mười

Những bài văn khấn thông dụng và hay nhất khi đi lễ tại đền Ông Hoàng Mười….