Đạo Mẫu

Ngọc Hoàng Thượng Đế: Thần tích Vua cha Ngọc Hoàng

Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị Thánh cao nhất trong đạo Mẫu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thần tích cũng như những thông tin đầy đủ hơn về ngài.

21/03/2020

Bản văn chầu tổ: Lời bài hát dâng văn chầu tổ

Bản văn Chầu Tổ đã trở thành một trong những bài hát dâng văn vào mỗi dịp khánh thành từ đường, lễ tết…

21/03/2020

Bản văn Chúa Lâm Thao: Lời văn thỉnh mời Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Bản văn Chúa Lâm Thao gồm 2 bản nói về sự tích cùng công đức của Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót).

20/03/2020

Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu

Bản văn thỉnh tam tòa thánh mẫu nói về ba vị mẫu đệ nhất, đệ nhị và mẫu đệ tam được sử dụng và dịp tiệc đản hoặc trước khi hầu đồng

29/01/2020

Cách thức đi lễ Phủ Tây Hồ bạn cần biết

Bài viết này sẽ giúp bạn biết giờ mở của, cách sắm lễ và cách cầu khấn tài lộc may mắn khi bạn đi lễ tại Phủ Tây Hồ…

29/01/2020

Bản văn công đồng: 2 lời văn thỉnh công đồng thường dùng

Bản văn công đồng nêu khái quát về các vị thần linh trong hệ thống Tứ Phủ…

16/01/2020

1 9 10 11

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022