Hát Văn

Bản văn Mẫu đệ Tam : 3 lời văn Thánh Mẫu Thoải Cung

Bản văn Mẫu đệ Tam – Xích Lân Công Chúa gồm những bản văn thỉnh Mẫu Thoải hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Mẫu đệ Tam là ai ? Mẫu Đệ Tam là vị nữ thần dân gian Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý các miền sông

19/06/2022

Bản văn Mẫu đệ Nhị Địa Tiên : Lời văn thỉnh Mẫu Liễu Hạnh

Tổng hợp các bản văn Mẫu đệ Nhị Địa Tiên ( Mẫu Liễu Hạnh ) hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Mẫu đệ Nhị Địa Tiên là ai ? Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên, Liễu Hạnh Công Chúa (Thánh Mẫu Liễu Hạnh) còn có các danh hiệu khác

19/06/2022

Bản văn Mẫu đệ Nhất : Lời văn Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên

Bản văn Mẫu đệ Nhất gồm 2 bản văn Cửu Trùng Thánh Mau văn và Thiên Tiên Đệ Nhất Thành Mẫu văn được sưu tầm để gửi đến các bạn.. Sự tích Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên còn có các danh hiệu khác như Mẫu Thượng Thiên, Thiên Thanh Công

19/06/2022

Bản văn Đức vua cha Bát Hải : Lời văn Vua Cha Bát Hải Động Đình

Các bản văn vua cha Bát Hải nói lên thần tích và sự anh linh của ngài được dùng để hát thờ trong ngày đản tiệc của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Khái quát về Vua Cha Bát Hải Động Đình Đức vua cha Bát Hải còn được gọi là Vua Cha Bát Hải

18/06/2022

Bản văn Quan Đệ Ngũ : 3 Lời văn Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Các bản văn được dùng khi thỉnh vào ngày tiệc hoặc hầu đồng giá Quan lớn Tuần Tranh.

15/05/2021

Bản văn Quan Đệ Tứ : 2 bản văn Quan lớn Đệ Tứ hay nhất

Những bản văn Quan Đệ Tứ nói về sự tích cùng sự anh linh của Quan lớn Đệ Tứ Khâm sai. Các bản văn này được dùng khi hát thỉnh mời trong ngày tiệc hoặc hầu giá của ngài. Sơ lược thần tích Quan Đệ Tứ Quản mười phương trên trời dưới đấtQuan thông tri

12/05/2021

Bản văn Ông Mười : Các bản văn chầu Ông Hoàng Mười Nghệ An

Nghệ An, danh nức danh ông Mười,
Đai vàng, ngài vận áo vàng anh, về đây giá ngự đồng…

04/11/2020

Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu

Bản văn thỉnh tam tòa thánh mẫu nói về ba vị mẫu đệ nhất, đệ nhị và mẫu đệ tam được sử dụng và dịp tiệc đản hoặc trước khi hầu đồng

29/01/2020

Bản văn công đồng: 2 lời văn thỉnh công đồng thường dùng

Bản văn công đồng nêu khái quát về các vị thần linh trong hệ thống Tứ Phủ…

16/01/2020

1 4 5 6

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022