Hát Văn

Bản văn Cô Bảy : Các bản văn chầu Cô Bảy Kim Giao

Các bản văn Cô Bảy Kim Giao hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh hoặc hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi tới các bạn. Cung thỉnh mời Cô Bảy động Kim GiaoĐêm đêm Cô mắc võng đào ngự chơiNên trang sắc nước hương trờiĐã trong hiếu kính lại

09/07/2022

Bản văn Cô Sáu : Các bản văn chầu Cô Sáu Sơn Trang hay nhất

Các bản văn Cô Sáu Sơn Trang hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh và hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Tiên Cô sáu vâng lời Mẫu ThượngHái thuốc tiên độ lượng nơi nơiHài xanh đủng đỉnh trên đồiChân quấn xà cạp, đeo gùi trên

02/07/2022

Bản văn Cô Năm : Các bản văn chầu Cô Năm Suối Lân hay nhất

Các bản văn Cô Năm Suối Lân hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh và hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Sắc Vua ban vang lừng tám cõiTiếng Cô Năm Ngàn chói lọi trời Nam Khái quát về Cô Năm Suối Lân Cô Năm là

02/07/2022

Cô Tư Tây Hồ : Sự tích và bản văn Cô Tư Tây Hồ hay nhất

Sự tích Cô Tư Tây Hồ cùng bản văn chầu Cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tâm để giới thiệu tới các bạn. Đinh Lê truyền đến Lý TrầnBao cơn binh cách bao lần phong baKinh kỳ nức tiếng phồn hoaAnh linh hiển hách Cô Tư Tây Hồ

02/07/2022

Bản văn Cô Tư Ỷ La : Các bản văn chầu Cô Tư Ỷ La hay nhất

Các bản văn Cô Tư Ỷ La hay nhất thường được dùng khi hát thỉnh và hầu đồng giá Cô được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Thỉnh mời Cô Tư Ỷ LaNguyên xưa hầu cận Vua Bà tỉnh Tuyên Khái quát chung về Cô Tư Ỷ La Cô Tư chính

02/07/2022

Bản văn Cô Bơ : 7 bản văn chầu Cô Bơ hay nhất

7 bản văn Cô Bơ và các bản văn chèo đò giá Cô Bơ hay nhất được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn. Giở trang tích cũ Lê TriềuCó Cô Bơ Thoải mỹ miều thanh tânKhăng khăng nắm vững cơ trầnPhò Lê diệt giặc bao lần xong phaBa Bóng chính quán

30/06/2022

Bản văn Bát Bộ Sơn Trang : 3 lời văn chầu Tám tướng Sơn Trang

Các bản văn Bát Bộ Sơn Trang hay được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn. Sự tích Bát Bộ Sơn Trang Bát Bộ Sơn Trang là 8 vị tướng trên sơn trang hầu cận Mẫu Thượng Ngàn. Do vậy Bát Bộ Sơn Trang còn gọi là Tám Tướng Sơn Trang.

29/06/2022

Thập vị hoàng tử văn : Bản văn Thập vị hoàng tử hay nhất

Bản văn Thập vị hoàng tử văn được dùng khi hát thi và thỉnh mời Tứ phủ Ông Hoàng do Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu đến các bạn. Khái quát chung về Thập vị hoàng tử Thập vị Hoàng Tử hay còn được gọi là Tứ phủ Quan Hoàng là các vijThanhs

29/06/2022

Bản văn Quan Hoàng Báo : Lời văn chầu Ông Hoàn Báo Đông Cuông

2 bản văn Quan Hoàng Báo Đông Cuông được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm được dùng khi hát thỉnh hoặc hầu đồng giá của Ông. Trống ba hồi nghe nhời triệu thỉnhÔng Báo Hoàng nhĩ thính nhỡn khaiThần thông dũng mãnh tốc laiHào quang chớp giật các nơi sấm rền Khái quát chung về Ông

29/06/2022

Bản văn Ông Chín : Các bản văn chầu Ông Hoàng Chín Cờn Môn

Bản văn Ông Chín được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm là bản văn chầu thường được dùng khi hát thỉnh trong ngày tiệc hoặc hầu giá Ông Hoàng Chín. Trên chín bệ cao thâm võng cựcDưới bách thần mộ đức kinh luânCù lao chín chữ quần thầnSinh ông Hoàng Chín kinh luân gồm tài Khái

28/06/2022

1 2 3 4 5 6

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022