Đạo Mẫu

Cô Tám : Sự tích và đền thờ Cô Tám Đồi Chè

Cô Tám Đồi Chè là Thánh Cố thứ 8 trong hàng Tứ Phủ Thành Cô. Cô có quyền ban thảo dược, chữa bệnh cho người trần gian. Trên Ba Bông dưới lại Thác HànAi lên Phong Mục lại sang Đồi ChèĐền thờ trướng rủ màn cheCó Tiên Cô Tám hái chè trên non Sơ lược

07/06/2023

Cô Bảy Kim Giao (Cô Bảy Tân La)

Cô Bảy Kim Giao Thỉnh mời Cô Bảy Kim GiaoĐêm đêm cô mắc võng đào hòa caĐền thờ rừng núi bao xaĐầu non thác đổ xa xa hổ gầm… Sơ lược về Cô Bảy Kim Giao Danh hiệu: Phủ/ nơi cai quản: Nhạc Phủ Hầu Cận: Chầu Bảy Kim Giao Ngày khánh tiệc: 21/07 Âm

07/06/2023

Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)

Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung) là Thánh Cô thứ 6 trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Cô có quyền Cho thuốc, chữa bệnh cứu người trần gian. Mẫu yêu cô Sáu nết naKhéo cho thập tử gần xa an lànhCô anh linh trên đời có mộtKẻ gian tà nhất mực không tha

06/06/2023

Cô Năm Suối Lân (Cô Năm Sơn Trang)

Cô Năm Suối Lân là Thánh Cô thứ 5 trong hành Tứ Phủ Thánh Cô. Cô hầu cận Chầu Năm và trấn tại cửa rừng Suối Lân. Chơi sơn khê ngàn xanh núi cấmNgự tính tình đàn đọc ca ngâmVui về thú cảnh Suối LânHoa chen cành biếc mây vần đỉnh cao Sơ lược về

06/06/2023

Cô Bơ Thoải (Thủy Cung Công Chúa)

Cô Bơ Thoải là Thánh Cố thứ 3 trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Cô có quyền ban thuốc chữa bệnh, cơ duyên hạnh phúc và giúp người qua cảnh lầm than. Hàn Sơn tụ khó chung linhCó Cô Ba Thoải giáng sinh phù đờiHỡi ai được ngược về xuôiSông bao nhiêu nước ơn người

06/06/2023

Cô Đôi Thượng (Sơn Tinh Công Chúa)

Cô Đôi Thượng là Thánh Cô xếp thứ 2 trong hàng Tứ Phủ Thành Cô được giao Cai quản kho lộc Sơn Lâm Sơn Trang, ban phát cho người trần và Chấm đồng, bắt đồng. Thiên Thai là cảnh bồng laiTấu Cô Đôi Thượng đại tài hái hoaHầu vua hầu mẫu ba tòaTiếng tăm lừng

06/06/2023

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên (Thiên Cung Công Chúa)

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên là Thánh Cô đầu tiên trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô hầu cận Mẫu Đệ Nhất hoặc Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên. Gió đưa nhang xa ngát lừngThỉnh mời cô Nhất giáng chưng Nam thànhHải Phòng Hà Nội Bắc NinhNội thành ngoại phố một mình rong chơi Sơ lược về

06/06/2023

Bát Bộ Sơn Trang : Sự tích Tám tướng Sơn Trang

Sự tích Bát Bộ Sơn Trang Bát Bộ Sơn Trang là 8 vị tưởng trên sơn trang hầu cận Mẫu Thượng Ngàn. Do vậy còn gọi là Tám Tướng Sơn Trang. Tương truyền đây cũng là 8 vị tướng phù giúp An Dương Vương, sau này hiển linh phù giúp Hai Bà Trưng và các

06/06/2023

Ông Hoàng Báo : Sự tích và đền thờ Ông Hoàng Báo Đông Cuông

Ông Hoàng Báo là con trai của Mẫu Đông Cuông và tướng quân Hà Đặc. Ông được thờ tại Đền Đông Cuông (Yên Bái). Đệ tử con khấu đầu vọng báiTrên tòa vàng phật thánh chứng triÔng Báo Hoàng ngự cảnh lưu lyMậu A, Trái Hút hách danh độ người Sự tích Ông Hoàng Báo

06/06/2023

Ông Hoàng Mười : Sự tích và đền thờ Quan Hoàng Mười chi tiết

Ông Hoàng Mười là vị Quan Hoàng thứ mười trong hàng Thập Vị Ông Hoàng của Tín ngưỡng Tam – Tứ Phủ. Cành hồng thấp thoáng trăng thanh,Nghệ An có đức thánh minh ra đời.Gươm thiêng chống chỉ đất trờiĐánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung. Sơ lượng về Ông Hoàng Mười Nguồn gốc:

05/06/2023

1 2 3 16

Bài nổi bật

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Mậu Tý năm 2023: Tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Mậu Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 2008 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 nam và nữ mạng

Lá số tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1996 biết được…

22/12/2022

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 nam và nữ mạng luận giải chi tiết

Lá số tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 giúp các bạn nam và nữ tuổi Tý 1984 biết được…

22/12/2022