Bản văn Quan đệ Tam : 3 lời văn Quan lớn Đệ Tam hay nhất

Những bản văn Quan đệ Tam hay thường dùng khi hát thỉnh hoặc hầu giá của Ngài được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn.

Ban van Quan de Tam

Sơ lược thần tích Quan Đệ Tam

Giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ hồng
Xông pha trăm trận cũng nên không
Quan lớn ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với núi sông
…”

Quan lớn Đệ Tam là vị quan lớn văn võ toàn tài, quản cai miền sông nước. Ngài ngự áo màu trắng tượng trung cho Thoải phủ.

Theo thần tích và các bản văn chầu, Quan Đệ Tam là co vua Thủy quốc, có công giúp vua Hùng đánh giặc ngoại xâm. Sau khi Qua Lớn thác hóa, nhân dân ở Yên Lạc, xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên, Hà Nam và Xích Đằng, Lam Sơn, TP Hưng Yên lập đền Linh Giang và Xích Đằng để thờ phụng Ngài.

Trong các đền, điện,phủ của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ, Quan lớn Đệ Tam được thờ ở Ban Công đồng. Ngài là vị quan lớn cai đồng thủ mệnh, thường xuyên giáng về trong nghi lễ hầu đồng

Ngày tiệc Quan lớn Đệ Tam là 24/6 âm lịch hằng năm.

Xem chi tiết những thông tin về Quan Đệ Tam

Các bản văn Quan đệ Tam hay nhất

Bản văn Quan đệ Tam số 1

Trịnh giang biên giành ngân lai láng
Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
Con vua thủy quốc Động Đình
Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng

Đúc gồm vẹn thung dung hòa mạc
Bẩm sinh thành tứ chất long nhan
Thỉnh mời quan lớn đệ tam
Phi phương diện mạo tòa lảnh giang khác thường

Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
Chốn nam minh quy đủ bốn phương
Ra uy chấp chính kỷ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời

Chốn long giai cầm quyền thay chúa
Phép màu quan tối tú tối linh
Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
Sửa sang đai giáp chơi miền nhân gian

Chiếc thuyền lan nổi dòng Xích Bích
Đua mái chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Thương
Trở về tỉnh Bắc, Quế Dương, Lục Đầu

Có phen ngự sống Dâu sông Hát
Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
Có phen vào lạch ra khơi
Sai quân lấy gỗ xoan đồi chò hoa

Có phen chơi ngã ba tuần hạc
Bạn loan ngồi đàn hát vui chơi
Dạo xem phong cảnh mọi nơi
Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người

Có phen chơi của đài cửa bích
Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
Thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang tuần Lảnh là nơi đi về

Trải giang khể lên ngàn xuống bể
Lảnh Giang từ quý địa danh lam
Đền thờ tán tỉa kiệu vàng
Tả long hữu hổ thạch bàn uy nghi

Hóa tức thì lâu đài điện các
Dâng nước về thủy quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang

Qua đại giang sông Thao, sông Cả
Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
Xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú dọc đàn tranh chơi bời

Có phen lại về nơi thủy phủ
Đóng cân đai áo mũ vào tâu
Dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương phụ ra chầu Mẫu vương

Cũng có phen phi phương biến hóa
Qua Nghệ An thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm lan
Khi chơi Bạch Hạc khi sang sông Cầu

Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
Dạo miền thác cái thác con
Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ

Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân đội đạo tiên phong
Chiếng kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều thần văn vũ bách quan
Sai lên đón rước vương quan về chầu

Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Ngoài sân rông ca chúc chén thiêng
Vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi hoàng tử vương quan vào chầu

Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
Sai ông lên cứu trợ trần gian
Một tay hoàng tử vương quan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều

Rầy ông đã về chầu nhân đức
Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
Ông về tới chốn thủy cung
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

hoa lê

Bản văn Quan đệ Tam số 2

Nhang một triện tấu thỉnh vương quan
Đệ tử con tiến bản văn đàn
Dâng sự tích đệ tam hoàng thái tử
Sơn xuyên nhục tú hàn hải chung linh

Ngài con vua thoải quốc động đình
Sắc phong tặng Đệ Tam hoàng thái tử.
Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
Bẩm dung nghi diện mạo hường hào

Ngôn trung chính tài cao quán cổ.
Tam thiên vũ trụ thập bát hải môn
Đức dung nghi sánh vị càn khôn
Tài thao lược vang lừng tứ hải

Gần xa kính vái ngự cảnh bồng lai
Câu thơ thần phú đọc khoan thai
Chén rượu thánh cờ tiên dong dả
Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh

Bài ban ban khắp hết thiên đình
Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
Văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên phi
Tòa Lảnh Giang nhượng múa nghề quỳ

Trên bảo điện thiên nhan chỉ xích
Nguy nguy đãng đãng hách hách dương dương
Thoang thoảng đưa nhang xạ ngát hương
Hây hẩy nức yến chi tổ hợp
Thông minh chính trực đức đại hiếu sinh
Sắc rồng ban coi trấn nam minh
Chức đã được quyền hành nhất thống

Thơ

Giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ hồng
Xông pha trăm trận cũng nên không
Quan lớn ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với núi sông

Gươm thần ba thước tay ngang dọc
Chí dậy trời tay quan tam phủ lấp biển đông
Trấn đền lảnh giang hoàng tử xung thần.
Tòa thủy tội tấm gương trong tức mệnh

Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy
Sóng bạc đầu nước cuộn mênh mông
Rước Quan về cho tới thủy cung
Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan

hoa lê

Bản văn Quan đệ Tam số 3

Kiều dương

Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Nơi đền thờ quý điện danh lam
Đền thờ quan tam tía kiệu ngai vàng
Long môn hổ phục thạch bàn còn ghi

Hỏa tức ra nâu điều điện cát
Dâng nước về thủy quốc một khi
Ngài truyền quân lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dân ngước phép thời đại đang

Qua đại giang sông thao sông cả
Kéo quân về đóng ngã ba tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

Mái thuyền loan nổi dòng xích bích
Đưa quân chèo du lịch bốn phương
Cũng có phen tuần tú sống thương
Trở về tỉnh bắc đóng quế dâng sông lục đầu

Có phen dạo sông dâu sông ngát
Trải lên ghềnh xuống thác ra khơi
Có phen vào lạch ra khơi
Qua hang anh vũ sang chơi nước người

Có phen dạo chơi cửa đào cửa bích
Khi ra chơi vào lạch thảnh thơi
Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang sông tuần lảnh là nơi đi về

Có phen lại về chơi thoải phủ
Đóng cân đai áo mũ quỳ tâu
Bắt dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tấu vương phủ ra hầu mẫu vương

Có phen lại phi phương biến hóa
Vào Nghệ An thượng hạ đại vương
Chiếc thuyền rồng chèo quế buồm loạn
Khi chơi sông Tô Lịch lúc sang sông Cầu

Có phen ngự năm nâu bắc điện
Trở ra về chơi chốn tuyến quang,
Khi dạo miền thác cải thác con
Khi chơi sống hát khi sang sống bờ

Dạo thẩn thơ chơi tải viên Tam Đảo
Nghe chuông kêu cờ phất trống, dong
Bề sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh ca chiêng vàng anh ỏi

Nốt Xanh vùng chìm nổi dư muốn
Trong triều đình văn võ bá quan
Sai lên đón rước vương quan vào hầu
Trên các lầu chào thơ ngâm phú đọc

Ngoài sân rồng cà chúc chén tiên
Đức vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi hoàng tử vương quan về hầu
Ngự giờ lâu phán đòi nhân thế

Sai ông lên cứu trợ trần gian
Có tay hoàng tử vương quan
Cứu sinh chúng lắm độ oan cũng nhiều
Rồi ông đã về chầu nhân đức

Cứu nhân gian vạn ức siêu sinh
Rồi ông về tới chốn thủy cung
Phù cho để tử khang linh thị trường

Khắp gần xa muôn dân phụng sự
Lạng Giang từ quốc xứ còn ghi
Quan Đệ Tam lắm phép ai bì
Lĩnh quyền vua Bát hải ngại kiêm chi các tòa

Quan lớn Đệ Tam ngài công minh chính trực
Trong triều đình không có nhường ai
Bế lược thao thao lược toàn tỉa
Đình thân tam tứ phủ nào ai giám bì

Trấn nam thiên nghị về động chí
Xem ai cùng lịch sự hơn ai
Quan Đệ Tam diện mạo anh hòa
Cùng người vệ sỹ mỹ miều tốt tươi

hoa lê

Trên đây là 3 bản văn Quan đệ Tam hay nhất thường được sử dụng khi hầu giá của Ngài. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Xem thêm